11 krajów, które nie nakładają podatku na zyski z bitcoina

Prawo, podatki, księgowość

Obowiązek podatkowy jest głównym źródłem zmartwień dla każdego krypto inwestora. Podczas gdy niektóre kraje nakładają podatki na dochód i zyski […]

Obowiązek podatkowy jest głównym źródłem zmartwień dla każdego krypto inwestora. Podczas gdy niektóre kraje nakładają podatki na dochód i zyski kapitałowe, wiele krajów przyjmuje inne, bardziej przyjazne podejście. Często takie zabiegi są stosowane w celu promowania lepszej adopcji i innowacji w branży kryptowalut. Wdrożyły one bardziej przyjazne przepisy i pozwalają inwestorom kupować, sprzedawać lub trzymać cyfrowe aktywa bez zobowiązań podatkowych.

Poniżej znajduje się lista najbardziej przyjaznych kryptowalutom jurysdykcji podatkowych, zaktualizowana na rok 2021.

Białoruś

białoruś podatki

 

Białoruś przyjmuje eksperymentalne podejście do kryptowalut. Prawo z marca 2018 roku zalegalizowało działalność kryptowalutową w tym wschodnioeuropejskim państwie, zwalniając osoby fizyczne i firmy z podatków aż do 2023 roku (kiedy to zostanie poddane przeglądowi).

Zgodnie z przepisami, wydobywanie i inwestowanie w kryptowaluty są uważane za inwestycje osobiste. Są więc zwolnione z podatku dochodowego i od zysków kapitałowych.

Celem tych liberalnych regulacji jest pobudzenie rozwoju gospodarki cyfrowej i innowacji technologicznych. Kraj ten został niedawno sklasyfikowany na trzecim miejscu w Europie Wschodniej i na 19 miejscu na świecie pod względem wolumenu handlu P2P.

Niemcy

niemcy podatki
Niemcy mają unikalne podejście do opodatkowania cyfrowych walut. W przeciwieństwie do większości innych państw, największa gospodarka Europy traktuje bitcoina jako prywatne pieniądze, a nie jako walutę, towar lub akcje.

Dla niemieckich obywateli, każda kryptowaluta posiadana przez ponad rok jest zwolniona z podatku, niezależnie od kwoty. Jeśli aktywa są w posiadaniu przez okres krótszy niż rok, przy sprzedaży nie nalicza się podatku od zysków kapitałowych. Kwota nie może jednak przekraczać 600 euro.

Jednak w przypadku przedsiębiorstw sprawa wygląda inaczej. Start-up zarejestrowany w Niemczech nadal musi płacić podatek dochodowy od zysków z kryptowalut, tak jak w przypadku każdego innego aktywa.

W 2021 roku weszło też w życie kontrowersyjne nowe prawo podatkowe, które skutecznie zabiło handel instrumentami pochodnymi kryptowalut. Inwestorzy nie mogą już bowiem odliczać od podatku strat. Prawo to odzwierciedla działania podejmowane w całej Europie.

Hong Kong

hongkong

Nie jest to co prawda państwo samo w sobie, ale Specjalny Region Administracyjny Chin, z teoretyczną autonomią w zakresie własnych interesów. Przepisy podatkowe Hongkongu dotyczące kryptowalut są bardzo ogólne, nawet po wydaniu nowych wytycznych w 2020 roku.

Zasadniczo to, czy kryptowaluty są opodatkowane, czy nie, zależy od ich wykorzystania. Henri Arslanian, globalny lider kryptowalut w PwC napisał w marcu, po wprowadzeniu dyrektywy:

Jeśli aktywa cyfrowe są kupowane w celach długoterminowych inwestycji, wszelkie zyski ze zbycia nie będą podlegać podatkowi od zysku. Nie dotyczy to jednak korporacji – ich zyski pochodzące z działalności gospodarczej związanej z kryptowalutami podlegają opodatkowaniu.

PwC wyjaśniło w kompleksowym przewodniku dot. opodatkowania kryptowalut w różnych jurysdykcjach, że do celów podatkowych, bitcoin jest uważany za wirtualny towar.

Salwador

salwador btc

Salwador ostatnio uchwalił ustawę, która sprawiła, że bitcoin stał się legalnym środkiem płatniczym. Teraz, kraj ten podobno zwolni zagranicznych inwestorów z płacenia podatku od ich zysków z bitcoina. Tak twierdzi Javier Argueta, doradca prawny prezydenta Nayiba Bukele:

Jeśli dana osoba ma aktywa w bitcoinie i osiąga wysokie zyski, nie będzie podatku. Jest to zrobione oczywiście po to, aby pobudzić zagraniczne inwestycje. Nie będzie żadnych podatków do zapłacenia ani od zwiększenia kapitału, ani od dochodu.

Malezja

malezja podatkiW Malezji transakcje kryptowalutowe są obecnie wolne od podatku, a same kryptowaluty nie kwalifikują się do podatku od zysków kapitałowych. Waluty cyfrowe nie są bowiem uznawane przez władze za aktywa lub prawny środek płatniczy.

Jednak zyski z aktywnego handlu kryptowalutami mogą być traktowane jako przychód, a tym samym uważane za dochód podlegający opodatkowaniu. Ranjeet Kaur, dyrektor ds. Komunikacji w Malezyjskim Urzędzie Skarbowym (LHDN), powiedział dla The Malayan Reserve:

Jeśli transakcja jest bardziej zyskiem kapitałowym, pasywnym, lub jako dokonywana okazjonalnie, nieplanowana lub niesystematyczna, wówczas zysk z takiej sprzedaży i zakupu jest dochodem wolnym od podatku. Jednak aktywny, systematyczny i powtarzający się handel oznacza, że uważa się, że strona przeprowadziła transakcję lub jest to jej zawód, a zyski wygenerowane z tych transakcji podlegają opodatkowaniu.

Przedsiębiorstwa zaangażowane w kryptowaluty również podlegają malezyjskiemu podatkowi dochodowemu.

Malta

malta podatki

Rząd tzw. „blockchainowej wyspy” uznaje bitcoina „jako jednostkę rozliczeniową, środek wymiany lub magazyn wartości”.

Malta nie nakłada podatku od zysków kapitałowych na długo posiadane waluty cyfrowe. Jednak transakcje kryptowalutowe są traktowane podobnie jak day trading akcjami i są obarczone podatkiem od działalności gospodarczej w wysokości 35%. Można go jednak zmniejszyć do poziomu od pięciu procent do zera, dzięki „opcjom strukturyzacji” dostępnym w maltańskim systemie.

Wytyczne Malty opublikowane w 2018 roku, rozróżniają również bitcoina i tak zwane „tokeny finansowe”, równoważne dywidendom lub odsetkom. Te ostatnie są traktowane jako dochód i są opodatkowane według obowiązującej stawki.

Malta zajęła drugie miejsce po Liechtensteinie w rankingu PwC 2020 Crypto Tax Index, który szereguje jurysdykcje na podstawie tego, jak kompleksowe są ich wytyczne.

Portugalia

portugalia

Portugalia ma jeden z najbardziej przyjaznych kryptowalutom systemów podatkowych na świecie.

Przychody uzyskane ze sprzedaży kryptowalut przez osoby fizyczne są zwolnione z podatku od 2018 roku, a obrót kryptowalutami nie jest uznawany za dochód z inwestycji (który normalnie podlega 28% stawce podatkowej). Jednak firmy, które akceptują waluty cyfrowe jako płatność za towary i usługi są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego.

Singapur

singapur

W Singapurze nie istnieje podatek od zysków kapitałowych, więc nie są nim objęte ani osoby fizyczne, ani korporacje posiadające kryptowaluty.

Jednak firmy z siedzibą w Singapurze podlegają podatkowi dochodowemu, jeśli ich podstawową działalnością jest handel kryptowalutami lub jeśli akceptują kryptowaluty jako formę płatności.

Władze uważają formy płatnicze, takie jak bitcoin, za „własność niematerialną”, a nie prawny środek płatniczy. Z kolei płatność w kryptowalucie to „handel barterowy”, w którym opodatkowane są towary i usługi, ale nie sama waluta.

Słowenia

slowenia podatki

Słowenia jest kolejnym krajem, który w swoim systemie podatkowym traktuje osobno osoby fizyczne i firmy.

Osoby fizyczne nie są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, gdy sprzedają bitcoina, a zyski nie są uznawane za dochód. Jednak firmy, które otrzymują płatności w kryptowalutach lub je kopią, są zobowiązane do płacenia podatku według stawki korporacyjnej. Dystrybucja tokenów podczas ICO również podlega stawkom podatkowym w wysokości do 50%.

Co ważne, ten śródziemnomorski kraj nie zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w kryptowalucie (np. przyjmowanie płatności tylko w bitcoinie).

Szwajcaria

szwajcaria

Nie jest zaskoczeniem, że Szwajcaria, ojczyzna ośrodka innowacji znanego jako „Crypto Valley”, ma również jedną z najbardziej przyszłościowych polityk podatkowych. Zyski z kryptowalut osiągnięte przez osobę fizyczną są traktowane jako zwolnione z podatku zyski kapitałowe.

Jednak dochód z profesjonalnego handlu i wydobycia podlega podatkowi dochodowemu. Warto zauważyć, że przepisy podatkowe różnią się w poszczególnych regionach, a roczny „podatek od bogactwa” jest nakładany na całkowitą kwotę posiadanych kryptowalut, wraz z resztą majątku netto danej osoby.

Bermudy

bermudy kryptowaluty

Istnieje jeszcze jeden rodzaj krajów, które nie opodatkowują zysków z kryptowalut: raje podatkowe. W niektórych państwach cyfrowe aktywa nie są traktowane w sposób szczególny. Po prostu mają one ogólny system niskich podatków. Jednym z takich miejsc są Bermudy. Ten wyspiarski kraj nie nakłada podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych, ani żadnych innych podatków na aktywa cyfrowe lub na transakcje z ich udziałem.

Co ciekawe, na Bermudach podatki mogą też być opłacane za pomocą kryptowalut. W październiku 2019 r., państwo to stało się pierwszym rządem, który zaakceptował płatności za podatki, opłaty i inne usługi rządowe za pomocą USD Coin (USDC).

Tagi
Białoruś Hong Kong Malta Niemcy podatki Portugalia Salwador Singapur Słowania

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.