Jak nowe regulacje zmienią rynek kryptowalut w Polsce – wywiad z Taxo

Prawo, podatki, księgowość taxo wywiad

Jeszcze w tym roku, w Polsce wejdą w życie nowe regulacje rynku kryptowalut. O to, jak zmienią one polskie realia […]

bitbay zonda

Jeszcze w tym roku, w Polsce wejdą w życie nowe regulacje rynku kryptowalut. O to, jak zmienią one polskie realia związane z bitcoinem, zapytaliśmy biuro księgowe Taxo, które specjalizuje się m.in. w kwestiach dotyczących podatków od cyfrowych aktywów.

Jak nowe przepisy zmienią rynek kantorów i giełd kryptowalut w Polsce?

Zmiany dotkną przede wszystkim polskie firmy, które umożliwiają handel kryptowalutami.

Taxo, w piśmie, jakie nam przesłało, wyjaśnia, żeprzedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych będą musieli się zarejestrować w specjalnym rejestrze”. 

Przepisy wprowadzające obowiązek rejestracji wejdą w życie 31 października 2021 r. Podatnicy, którzy prowadzili taką działalność przed wejściem w życie tych przepisów będą mieli 6 miesięcy na rejestrację i dostosowanie swojej działalności do zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – powiedziała naszej redakcji Michalina Behrendt-Budych, prezes zarządu Taxo.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu „działalność w zakresie walut wirtualnych” prowadzą podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków umożliwiających obrót takimi walutami, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy (chodzi o prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany)

– wyjaśniono dalej w raporcie firmy.

Podmioty świadczące wymienione usługi zostały zobowiązane do zarejestrowania swojej działalności (tzn. uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych). Organem właściwym w sprawach rejestru w/w działalności jest minister właściwy do spraw finansów publicznych – mówi Behrendt-Budych. – Poza samą rejestracją przed wieloma firmami stoi obowiązek aktualizacji wewnętrznych procedur AML, przeszkolenie zespołu pracowników oraz systematyczne weryfikowanie poprawności ich wykonania dodaje.

Zmiany dla przeciętnego użytkownika

Co zaś zmiany oznaczają dla mnie – osoby, która będzie chciała kupić cyfrowe waluty za pomocą kantorów i giełd? – zapyta z pewnością przeciętny użytkownik kantorów czy giełd z bitcoinami.

Każdy z nas będzie mógł sprawdzić przed dokonaniem transakcji czy firma, do której się udajemy, jest uwidoczniona w rejestrze. Co ważne, aby uzyskać wpis do rejestru właściciele działalności muszą posiadać zaświadczenie o niekaralności, a także muszą posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z prowadzoną przez siebie działalnością – tłumaczy ekspertka z Taxo. – Przepisy zostały doprecyzowane w zakresie limitu transakcji okazjonalnej. Do tej pory widniał zapis o „transferze środków pieniężnych” (art. 35 ust 1, pkt 2b). Pojawi się nowy pkt „z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub większej”. Zgodnie z interpretacjami nowych przepisów kantory i giełdy powinny w wewnętrznych procedurach doprecyzować jaką częstotliwość uznają za okazjonalną. Jeżeli klient będzie przychodził codziennie dokonując transakcji poniżej limitu, to nie jest to już transakcja okazjonalna i należałoby przeprowadzić proces weryfikacji klienta – dodaje.

taxo wywiad

Przyszłość rynku kryptowalut w Polsce

Jak zaś nowe regulacje wpłyną na rynek kryptowalut w naszym kraju? Czy polskie podmioty zaczną się w ich wyniku przenosić do innych krajów?

– Na ten moment trudno jest nam się wypowiedzieć w tym temacie. Dyrektywa V AML jest implementowana do przepisów w każdym kraju UE. Pomimo tego, iż pranie pieniędzy podlega penalizacji we wszystkich państwach członkowskich – jego definicja oraz przewidziane za nie sankcje różnią się. Należy pamiętać, że przed nami jeszcze spóźniona implementacja AML VI. Zmiana na kraj, w którym nie ma przepisów o AML, lub który posiada istotne braki w zakresie wdrożenia i poprawnego działania systemu kwalifikuje takie podmioty, jako podmioty wysokiego ryzyka, utrudniając podjęcie współpracy gospodarczej z krajami UE. Patrząc obiektywnie, to nie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wpływają na decyzje osób zarządzających o przeniesieniu działalności poza granice Polski – odpowiada nam prezes Taxo.

Tagi
prawo regulacje taxo taxo wywiad wywiad

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.