Pierwsze kroki: Co to jest bitcoin?

Bitcoin Dla wnikliwych co to jest bitcoin

Spis treści Co to jest bitcoin?Bitcoin to informacjaBitcoin to siećSkąd możemy mieć taką pewność?Ograniczona podażCzy bitcoin może być pieniądzem?Czy bitcoin […]

bitbay

Co to jest bitcoin?

„Co to jest bitcoin?” – to pytanie nadal zadaje sobie każdego dnia masa osób na całym świecie. 

Chcąc wyjść naprzeciw ludzkiej ciekawości i dzielić się ze światem naszą wiedzą, postaramy się w tym artykule wyjaśnić specyfikacje tego cyfrowego aktywa oraz genezę i idee, która powołała je do życia.

Bitcoin to innowacyjna, cyfrowa waluta ery informacji, nazywana również „złotem Internetu”.

Bitcoin (w skrócie BTC) to zdecentralizowana waluta, czyli bez centralnej instytucji emisyjnej, pozostająca niezależna od banków, rządów i innych organizacji pośredniczących w jej wymianie. To waluta nieznająca granic, dostępna wszędzie tam, gdzie możliwy jest dostęp do Internetu. Bitcoin jest walutą którą możesz błyskawicznie wysłać do dowolnego miejsca na świecie omijając banki oraz pośredników i co za tym idzie:

  • często kosztowne prowizje
  • limity czasowe
  • ograniczenia technologiczne

Biorąc pod uwagę, że niektóre funkcje bitcoina jak m.in. niematerialny charakter pieniądza czy bycie nośnikiem do przechowywania wartości były już wielokrotnie opisywane, tym razem postaramy się zajrzeć do wnętrza, a zarazem fundamentów i genezy idei bitcoina, by udzielić, jak najpełniejszej odpowiedzi na pytanie czym jest bitcoin? 

Bitcoin to informacja

Informacja, do której mają dostęp wszystkie osoby podłączone do sieci i każdy może zweryfikować jej poprawność. Ponadto bitcoin posiada otwarty kod źródłowy (ang.: open source), dzięki któremu każdy w dowolnej chwili może zobaczyć, jak działa. Oczywiście wymaga to wiedzy z zakresu technologii informacyjnych. 

Bitcoin to sieć

BTC jest walutą Internetu i działa dzięki sieci P2P (peer to peer, czyli takiej, w której wszyscy użytkownicy mają równe uprawnienia). Nikt nie kontroluje, ani nie sprawuje naczelnej władzy nad siecią bitcoina. Jego infrastruktura nie ma naczelnego zarządcy czy nadrzędnego właściciela, który bezpośrednio czerpałby zyski z jej funkcjonowania. Bitcoin to waluta cyfrowa, utrzymywana przez wspólnotę, w której każdy ma te same prawa i przywileje. Dzięki temu, mimo anonimowości każdego członka sieci z osobna, wszystkie działania są w pełni transparentne i widoczne przez innych uczestników „jak na dłoni”. 

 

Wszelkie zmiany dokonywane w protokole Bitcoina muszą zostać zatwierdzone demokratycznie przez odpowiednią ilość użytkowników sieci. Sam twórca Bitcoina – Satoshi Nakamoto – w kwestii zmian w protokole miałby obecnie niewiele do powiedzenia, gdyby społeczność nie poparła jego pomysłów. Eliminuje to związane z tym wątpliwości, że ktoś kiedykolwiek będzie w stanie zablokować sobie przywłaszczyć nasze bitcoiny.

Skąd możemy mieć taką pewność?

Bitcoin jest oparty o matematykę i kryptografię. Jego kod uniemożliwia sztuczny dodruk, blokowanie czy sfałszowanie kryptowalut, co w efekcie uniemożliwia wpływ na podaż. Przy zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa, Twoje bitcoiny nie mogą zostać skonfiskowane przez „siły wyższe” (np. rząd, bank, komornik, współmałżonek przy rozwodzie itp.). Bitcoin zapewnia Ci więc 100% gwarancję własności Twoich pieniędzy.

Ograniczona podaż

Bitcoin jest walutą ograniczoną co do ilości. W odróżnieniu do banknotów, których liczba nie ma ograniczonej cyrkulacji, bitcoinów może powstać tylko 21 milionów. Na dzień pisania tego artykułu w obiegu jest 18,74 milionów bitcoinów, czyli 89% całego dostępnego zapasu.  Aktualną ilość bitcoinów w obiegu możesz sprawdzić m.in. na stronie coinpaprika, w rubryce „dostępne zasoby”.

Ograniczona podaż, sprawia, że jest to aktywo odporne na inflację. BTC jest też walutą podzielną do 8 miejsc po przecinku, dzięki czemu, niezależnie od tego jaka będzie cena bitcoina za kilka lat, wciąż będzie mógł nim zapłacić, np. za kawę czy codzienne zakupy.

Bitcoin jest walutą anonimową, a zarazem w pełni transparentną. Wszystkie transakcje w sieci są jawne i można za ich pomocą prześledzić kompletną ścieżkę każdego z bitcoina w obiegu. Jednakże, dokonujący transakcji oraz osoby je odbierające są uwzględnieni w rozrachunkach, jedynie jako ciąg cyfr i znaków – tzw. portfeli publicznych.

Czy bitcoin może być pieniądzem?

 

Pieniądz to dobro materialne lub niematerialne, znane w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej. Ze względu na wygodę i równy przelicznik, są w nim wyrażane wszystkie ceny i wartości towarów lub usług. Kiedyś były to np. kamyczki czy muszelki, dziś mamy banknoty oraz salda zapisywane elektronicznie.

Każdy pieniądz musi mieć przynajmniej trzy podstawowe cechy:

  1. Możliwe jest wykazanie, że dana ilość pieniądza jest własnością danego użytkownika
  2. Możliwe jest przekazanie własności danej kwoty pieniądza od jednego użytkownika do drugiego
  3. Po przekazaniu danej kwoty, jej pierwotny właściciel traci prawo do przekazanych pieniędzy

Bitcoin zawiera każdą z ww. cech, w dodatku trafniej odpowiadając na potrzebę każdego z punktów, dzięki dwóm mechanizmom kryptograficznym:

  1. cyfrowych podpisów na bazie klucza publicznego, pozwalających na uwierzytelnianie transakcji w sieci
  2. funkcji skrótu (hash) służącej do udowadniania wykonanej pracy na rzecz sieci bitcoina. Jest to bezpośrednio związane z algorytmem Proof of Work, który zakłada rozwiązanie problemu obliczeniowego oraz potwierdzenie jego poprawności, co stanowi dowód wykonanej pracy na rzecz sieci BTC.

Czy bitcoin ma wartość?

Obecny pieniądz, którym posługujemy się na co dzień to pieniądz fiducjarny. Etymologia tego słowa, może powiedzieć nam dużo o jego specyfikacji. Nazwa „pieniądz fiducjarny” pochodzi od łacińskiego słowa fides – czyli wiara. W tym przypadku, mówimy o wierze oraz zaufaniu do rządów i banków, które odpowiadają za emisję oraz politykę monetarną. 

Parytet złota obowiązywał do 1971 roku. Do tego czasu, każdy wytworzony banknot czy moneta musiały mieć pokrycie w złocie. Obecnie banki centralne emitujące walutę, nie muszą myśleć o jej pokryciu w dobrach materialnych. Poszczególne kraje mają pełną, gwarantowaną prawem międzynarodowym swobodę w ustalaniu zasad kursowych swoich walut. Wartość takiej waluty, bierze się z monopolu, który gwarantuje wyłączność emisji i jest prawnie zastrzeżony przez państwo dla państwa. Ważną podporą wartości pieniądza jest także polityka fiskalna, generująca popyt na walutę oraz zaufanie obywateli do państwa i stabilności jego waluty.

Z pomocą takich mechanizmów jak dodruk pieniądza czy zmiana stóp procentowych, państwo decyduje o wartości funduszy, które mamy w portfelu lub na koncie. Przez ciągłą emisję kolejnych banknotów doświadczamy spadku wartości nabywczej każdego z nich. Proces ten nazywamy inflacją. Można więc polemizować na temat tego czy przymusowy pieniądz fiducjarny faktycznie idzie w zgodzie z duchem wolnego rynku?

 

Wolny rynek

Jeśli więc ktoś zapyta Cię „co to jest bitcoin?”, możesz śmiało odpowiedzieć, że bitcoin to przeciwieństwo pieniądza fiducjarnego, a jego wartość ustalana jest przez wolny rynek – popyt i podaż. Bitcoina nie można dodrukować, jest odporny na inflację, a jego wartość jest niezależna od rządów i banków. Z wyżej wymienionych powodów, bitcoin bardziej jest podobny, np. do złota (stąd określenie „złoto internetu”), gdyż jest trudny do zdobycia, jego zasób jest ograniczony i tak samo podlega procesowi „kopania” (choć odbywa się ono na nieco innych zasadach niż standardowe górnictwo). Bitcoin bazuje na kryptografii i obliczeniach, a element zaufania jest w nim zastąpiony dowodem matematycznym. Więcej na temat „górnictwa cyfrowego”, możesz przeczytać w tym artykule: LINK.

Wartość bitcoina zależy od jego popularności, użyteczności oraz trudności wydobycia. Z podstaw ekonomii wiemy, że gdy popyt wzrasta, a podaż pozostaje na tym samym poziomie, możemy zaobserwować wzrost wartości aktywów. Jako, że ilość bitcoinów jest ograniczona, a ludzi chcących wejść w ich posiadanie przybywa, na przestrzeni lat obserwujemy wzrost jego wartości. W ciągu dekady liczba użytkowników kryptowalut wzrosła do kilkudziesięciu milionów i rośnie w tempie wykładniczym. 

Największe zalety bitcoina

Bardzo szybkie transakcje między dwoma dowolnymi miejscami na świecie. Koniec z kilku/kilkunastodniowym czekaniem aż środki trafią do odbiorcy np. w Chinach czy USA.

Stosunkowo niskie, ledwo zauważalne prowizje za transakcje. Szczególnie w przypadku przelewów na duże kwoty. W przykładzie z tweeta, ok 400 mln USD zostało przesłane w 15 minut, a prowizja za przelew wyniosła tyle, co mała kawa w kawiarni.

Pewien stopień anonimowości transakcji, który jednak w łatwy sposób może zostać zwiększony za pomocą takich narzędzi jak np. VPN.

Brak pośredników przy przelewach. Przelew trafia bezpośrednio do odbiorcy bez udziału banków i innych instytucji finansowych,

Liczba „cyfrowych monet” BTC jest ograniczona. Nie ma możliwości dodrukowania ani jednej sztuki, ponad ich maksymalną, z góry ustaloną liczbę – 21 milionów BTC. Sprawia to, że bitcoin jest bardziej odporny na inflację niż tradycyjne waluty.

Nie ma możliwości by ktoś zablokował Ci konto. System działa w sieci p2p więc nie ma właściciela ani zarządcy, który mógłby zamrozić Twoje środki. O ile nie szastasz swoim kluczem prywatnym na lewo i prawo oraz przestrzegasz podstawowych zasad bezpieczeństwa korzystania z internetu, Twoje bitcoiny są bezpieczne, a ryzyko ich utraty marginalne.

Nie ma możliwości cofnięcia transakcji. Jeżeli ktoś zapłaci Ci za towar, masz 100% pewność, że nie może cofnąć przelewu, jak to ma miejsce w bankach czy w znanych systemach e-płatności takich jak PayPal.

Niesamowita wygoda i niezależność. Tuż po utworzeniu portfela, możesz korzystać z bitcoina bez żadnych rejestracji, weryfikacji czy zbędnej biurokracji. Jednakże, niekiedy są one niezbędne w momencie wypłacania BTC do walut fiat.

„Co to jest bitcoin?” – podsumujmy:

Bitcoin to informacja przekazywana przez zdecentralizowaną sieć. Poprawność tej informacji, a co za tym idzie zgodność sald jest zapewniona przez matematykę i kryptografię. Bitcoin rozwiązuje problem długich i kosztownych przelewów międzynarodowych, nawet tam gdzie bankowość jest ograniczona (np. kraje Afryki). Nawet standardowe przelewy krajowe, z pomocą bitcoina zrealizujemy sprawniej, np. w weekendy czy święta oraz w czasie gdy systemy bankowe przechodzą konserwację. Od powstania – ponad 10 lat temu – sieć bitcoina jest aktywna przez 99,98% czasu – oznacza to zaledwie 2 dni przerwy w dostępności do sieci na przestrzeni dekady. Bitcoin świetnie sprawdza się w mikropłatnościach internetowych i handlu międzynarodowym. BTC to waluta cyfrowa i najlepiej sprawdza się właśnie w Internecie.

Gratulacje! Dysponujesz już podstawową wiedzą na temat tego co to jest bitcoin i wiesz o nim więcej niż 99% społeczeństwa. Czy chcesz pogłębić swoją wiedzę i wnikliwiej zrozumieć, jak działa bitcoin? A może wolisz od razu dowiedzieć się, jak możesz stać się właścicielem swoim pierwszych bitcoinów?

Tagi
bitcoin bitcoin co to bitcoin jak zacząć bitcoin wprowadzenie btc co to jest bitcoin czym jest bitcoin

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.