za
Co to jest bitcoin

Co to jest Bitcoin? Wprowadzenie do największej kryptowaluty

“Co to jest Bitcoin?” – to pytanie wciąż zadaje sobie, każdego dnia, wiele osób na całym świecie. Chcąc wyjść naprzeciw ludzkiej ciekawości i dzielić się ze światem naszą wiedzą, w tym artykule wyjaśnimy specyfikacje tego cyfrowego aktywa, jego genezę oraz ideę, która powołała je do życia.
Bitcoin to innowacyjna, cyfrowa waluta ery informacji, nazywana również “złotem internetu”.

Co to jest Bitcoin?

Bitcoin (w skrócie BTC) to zdecentralizowana, czyli pozbawiona centralnej instytucji emisyjnej, waluta cyfrowa. Jako taka pozostaje niezależna od banków, rządów i innych organizacji pośredniczących w jej wymianie. To waluta o zasięgu globalnym, będąca w dyspozycji wszędzie tam, gdzie możliwy jest dostęp do internetu. Bitcoin jest środkiem płatniczym, który można błyskawicznie wysłać do dowolnego miejsca na świecie, omijając przy tym banki oraz pośredników. Dzięki temu niwelujemy także:

 • często kosztowne prowizje
 • limity czasowe
 • ograniczenia technologiczne.

Niektóre cechy i funkcje Bitcoina, jak np. jego niematerialny charakter czy bycie nośnikiem do przechowywania wartości, były już wielokrotnie i wyczerpująco opisywane. Tym razem postaramy się zatem zajrzeć do wnętrza, a zarazem fundamentów i genezy idei Bitcoina, by jak najpełniej odpowiedzieć na nurtujące pytanie o to, czym jest Bitcoin. 

Bitcoin to informacja

Informacja, do której mają dostęp wszystkie osoby podłączone do sieci. Każda z nich może zweryfikować jej poprawność. Ponadto Bitcoin posiada otwarty kod źródłowy (ang.: open source). Dzięki temu każdy, w dowolnej chwili, może uzyskać wgląd w jego działanie. Oczywiście wymaga to odpowiedniej wiedzy z zakresu technologii. 

Bitcoin to sieć

BTC jest walutą internetu i działa na zasadach przesyłu P2P (ang.: peer to peer). Jest to rodzaj komunikacji między komputerami, bazujący na sieci równorzędnej, czyli takiej, w której wszyscy użytkownicy mają równe uprawnienia. W praktyce oznacza to, że nikt nie kontroluje ani nie sprawuje naczelnej władzy nad siecią Bitcoina. Jego infrastruktura nie ma odgórnie ustalonego zarządcy czy nadrzędnego właściciela, który bezpośrednio czerpałby zyski z jej funkcjonowania. Zamiast tego Bitcoin jest utrzymywany przez wspólnotę, której każdy uczestnik ma te same prawa i przywileje. Dzięki temu, mimo anonimowości każdego członka sieci z osobna, wszystkie transakcje są w pełni transparentne i widoczne dla innych uczestników. 

Sieć P2P, która łączy użytkowników bitcoina

Co więcej, wszelkie zmiany dokonywane w protokole Bitcoina muszą zostać zatwierdzone demokratycznie przez odpowiednią ilość użytkowników sieci. Sam twórca Bitcoina – Satoshi Nakamoto – w kwestii zmian w protokole miałby obecnie niewiele do powiedzenia, gdyby społeczność nie poparła jego pomysłów. Ta bardzo ważna właściwość BTC daje nam, użytkownikom pewność, że nikt nie będzie w stanie zablokować lub przywłaszczyć naszych cyfrowych aktywów.

Skąd mamy pewność, że BTC jest bezpieczny?

Bitcoin jest oparty o matematykę i kryptografię. Jego kod uniemożliwia sztuczny dodruk, blokowanie czy fałszowanie kryptowalut, co w efekcie uniemożliwia wpływ na podaż. Przy zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa, nasze bitcoiny nie mogą zostać skonfiskowane przez “siły wyższe” (np. rząd, bank, komornika czy współmałżonka przy rozwodzie). Bitcoin zapewnia nam więc 100% gwarancję własności naszych pieniędzy.

Ograniczona podaż

Bitcoin jest walutą ograniczoną w kontekście ilości. W odróżnieniu do banknotów, których liczba nie ma określonej limitem cyrkulacji, bitcoinów może powstać tylko 21 milionów. Na dzień pisania tego artykułu w obiegu jest 18,74 milionów bitcoinów, czyli 89% całego dostępnego zapasu.  Aktualną ilość bitcoinów w obiegu możesz sprawdzić m.in. na stronie coinpaprika, w rubryce “dostępne zasoby”.

Ograniczona podaż sprawia, że jest to aktywo odporne na inflację. Co równie ważne, BTC jest walutą podzielną do 8 miejsc po przecinku. Dzięki temu, niezależnie od ceny bitcoina za kilka lat, cały czas będziemy mogli zapłacić nim np. za kawę czy codzienne zakupy.

osoba dokonuje płatności za pomocą bitcoina

Bitcoin jest walutą anonimową, a zarazem w pełni transparentną. Wszystkie transakcje w sieci są jawne i można za ich pomocą prześledzić kompletną ścieżkę każdego bitcoina w obiegu. Dokonujący transakcji oraz osoby je odbierające są uwzględnieni w rozrachunkach jedynie jako ciąg cyfr i znaków – tzw. portfeli publicznych.

Czy bitcoin jest pieniądzem?

Pieniądz to dobro materialne lub niematerialne, znane w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej. Ze względu na wygodę i równy przelicznik, są w nim wyrażane wszystkie ceny i wartości towarów lub usług. Kiedyś były to kamki i muszelki, dziś mamy banknoty oraz salda zapisywane elektronicznie.

Każdy pieniądz musi mieć przynajmniej trzy podstawowe cechy:

 1. Możliwe jest wykazanie, że dana ilość pieniądza jest własnością danego użytkownika.
 2. Możliwe jest przekazanie własności danej kwoty pieniądza od jednego użytkownika do drugiego.
 3. Po przekazaniu danej kwoty, jej pierwotny właściciel traci prawo do przekazanych pieniędzy.

Bitcoin zawiera każdą z ww. cech. Co więcej, trafniej odpowiada na potrzebę każdej z nich, dzięki dwóm mechanizmom kryptograficznym:

 1. Cyfrowym podpisom na bazie klucza publicznego, pozwalającym na uwierzytelnianie transakcji w sieci.
 2. Funkcji skrótu (hash) służącej do udowadniania wykonanej pracy na rzecz sieci Bitcoina. Jest to bezpośrednio związane z algorytmem Proof of Work, który zakłada rozwiązanie problemu obliczeniowego oraz potwierdzenie jego poprawności (co stanowi dowód wykonanej pracy na rzecz sieci).

Czy bitcoin ma wartość?

Obecny pieniądz, którym posługujemy się na co dzień, to pieniądz fiducjarny. Etymologia tego słowa, może powiedzieć nam dużo o jego specyfikacji. Nazwa “pieniądz fiducjarny” pochodzi od łacińskiego słowa fides – czyli wiara. W tym przypadku, mówimy o wierze oraz zaufaniu do rządów i banków, które odpowiadają za emisję oraz politykę monetarną. 

Parytet złota obowiązywał do 1971 roku. Do tego czasu, każdy wytworzony banknot czy moneta musiały mieć pokrycie w złocie. Obecnie banki centralne emitujące walutę nie muszą myśleć o jej odzwierciedleniu w dobrach materialnych. Poszczególne kraje mają pełną, gwarantowaną prawem międzynarodowym swobodę w ustalaniu zasad kursowych swoich walut. Wartość takiej waluty bierze się zatem z monopolu, który gwarantuje wyłączność emisji i jest prawnie zastrzeżony przez państwo dla państwa. Ważną podporą wartości pieniądza jest także polityka fiskalna, generująca popyt na walutę oraz zaufanie obywateli do państwa i stabilności jego waluty.

Z pomocą takich mechanizmów jak dodruk pieniądza czy zmiana stóp procentowych, państwo decyduje o wartości funduszy, które mamy w portfelu lub na koncie. Przez ciągłą emisję kolejnych banknotów doświadczamy spadku wartości nabywczej każdego z nich. Proces ten nazywamy inflacją. Można więc polemizować na temat tego czy przymusowy pieniądz fiducjarny faktycznie idzie w zgodzie z duchem wolnego rynku?

Wolny rynek decyduje

Jeśli więc ktoś zapyta nas “co to jest Bitcoin?”, możemy śmiało odpowiedzieć, że jest to przeciwieństwo pieniądza fiducjarnego, a jego wartość ustalana jest przez wolny rynek – popyt i podaż. Bitcoina nie można dodrukować, jest odporny na inflację, a jego wartość jest niezależna od rządów i banków. Z wyżej wymienionych powodów, bitcoin bardziej jest podobny, np. do złota (stąd określenie “złoto internetu”), gdyż jest trudny do zdobycia, jego zasób jest ograniczony i tak samo podlega procesowi “kopania” (choć odbywa się ono na nieco innych zasadach niż standardowe górnictwo). Bitcoin bazuje na kryptografii i obliczeniach, a element zaufania jest w nim zastąpiony dowodem matematycznym.

Wartość bitcoina zależy zatem od jego popularności, użyteczności oraz trudności wydobycia. Z podstaw ekonomii wiemy, że gdy popyt wzrasta, a podaż pozostaje na tym samym poziomie, możemy zaobserwować wzrost wartości aktywów. Jako, że ilość bitcoinów jest ograniczona, a ludzi chcących wejść w ich posiadanie przybywa, na przestrzeni lat obserwujemy wzrost jego wartości. W ciągu dekady liczba użytkowników kryptowalut wzrosła do kilkudziesięciu milionów i rośnie w tempie wykładniczym. 

8 największych zalet Bitcoina

Mając na uwadze powyższe, wzrost popularności BTC nie powinien budzić zdziwienia. Bitcoin nie tylko z kilku względów ma przewagę nad pieniądzem fiducjarnym, ale wprowadza też zupełnie nową jakość w świecie finansów.

mężczyzna trzymający bitcoina nad pieniędzmi

Największe zalety Bitcoina to:

 1. Bardzo szybkie transakcje między dwoma dowolnymi miejscami na świecie. Koniec z kilku/kilkunastodniowym czekaniem aż środki trafią do odbiorcy np. w Chinach czy USA.
 2. Stosunkowo niskie, ledwo zauważalne prowizje za transakcje. Szczególnie w przypadku przelewów na duże kwoty. Przykładowo, prowizja za przelanie ok. 400 mln USD może wynosić tyle, co mała kawa w kawiarni.
 3. Pewien stopień anonimowości transakcji, który jednak w łatwy sposób może zostać zwiększony za pomocą takich narzędzi jak np. VPN.
 4. Brak pośredników przy przelewach. Przelew trafia bezpośrednio do odbiorcy bez udziału banków i innych instytucji finansowych.
 5. Ograniczona liczba “cyfrowych monet” BTC. Nie ma możliwości dodrukowania ani jednej sztuki ponad ich maksymalną, z góry ustaloną liczbę – 21 milionów BTC. Sprawia to, że bitcoin jest bardziej odporny na inflację niż tradycyjne waluty.
 6. Brak możliwości by ktoś zablokował konto kogoś innego. System działa w sieci P2P więc nie ma właściciela ani zarządcy, który mógłby zamrozić nasze środki. O ile jesteśmy dyskretni i rozważni w kontekście dzielenia się swoim kluczem prywatnym oraz przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie, nasze bitcoiny są bezpieczne, a ryzyko ich utraty marginalne.
 7. Niemożność cofnięcia transakcji. Jeżeli ktoś zapłaci nam za towar, mamy 100% pewności, że nie może cofnąć przelewu (co zdarza się w bankach czy w znanych systemach e-płatności takich jak PayPal).
 8. Niesamowita wygoda i niezależność. Tuż po utworzeniu portfela możemy korzystać z bitcoina bez żadnych rejestracji, weryfikacji czy zbędnej biurokracji. Należy mieć jednak na uwadze, że mogą być one niezbędne w momencie wypłacania BTC do walut fiat.

Co to jest Bitcoin, podsumowując:

Bitcoin to informacja przekazywana przez zdecentralizowaną sieć. Poprawność tej informacji, a co za tym idzie zgodność sald, jest zapewniona przez matematykę i kryptografię. Bitcoin rozwiązuje problem długich i kosztownych przelewów międzynarodowych, nawet tam gdzie bankowość jest ograniczona (np. kraje Afryki). Także standardowe przelewy krajowe, z pomocą Bitcoina zrealizujemy sprawniej. Dotyczy to zarówno weekendów, świąt, jak i momentów, gdy systemy bankowe przechodzą konserwację. Od chwili powstania – ponad 10 lat temu – sieć Bitcoina jest aktywna przez 99,98% czasu. Oznacza to zaledwie 2 dni przerwy w dostępności do sieci na przestrzeni dekady.

Bitcoin świetnie sprawdza się w mikropłatnościach internetowych i handlu międzynarodowym. BTC to waluta cyfrowa i najlepiej funkcjonuje właśnie w internecie.

Gratulacje! Dysponujesz już podstawową wiedzą na temat tego, czym jest Bitcoin i wiesz o nim więcej niż 99% społeczeństwa. Czy chcesz pogłębić swoją wiedzę i wnikliwiej zrozumieć, jak działa Bitcoin? A może wolisz od razu dowiedzieć się, jak możesz stać się właścicielem swoim pierwszych bitcoinów?

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.

Tagi
Autor

Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.