Najbardziej zadłużone kraje świata

Ciekawostki

Choć od ostatniego kryzysu gospodarczego minęła już ponad dekada, wielu ekonomistów uważa, że zbliżamy się do kolejnego przesilenia. Wiele o […]

Choć od ostatniego kryzysu gospodarczego minęła już ponad dekada, wielu ekonomistów uważa, że zbliżamy się do kolejnego przesilenia. Wiele o problemach rynków mówi nam np. stan zadłużenia poszczególnych krajów.

Co ciekawe, specyfika obecnej polityki fiskalnej dot. rolowania długów doprowadziła do tego, że najbardziej zadłużonymi krajami na świecie są mocarstwa.

Zadłużony jak Amerykanin

Zadłużenie samego amerykańskiego sektora niefinansowego, uwzględniające sektor publiczny oraz prywatny (zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa) wyniosło na koniec II kwartału aż 52,5 bln dol. To dane, jakie przedstawił Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). W tej konkurencji z USA także ścigają się chyba z Chinami, bowiem dług Państwa Środka sięgnął 35,6 bln dol., z kolei Japonii – 19,5 bln dol. W ujęciu nominalnym te same trzy kraje najszybciej zwiększały w ostatnim roku własne zadłużenie, o równowartość odpowiednio: 2,6; 2,3 i 1,1 bln dol.

„W czołowej trójce zwraca uwagę odmienna struktura zadłużenia. W przypadku Stanów Zjednoczonych za ponad 30 proc. zadłużenia odpowiadają gospodarstwa domowe, za Murem i w raju Kwitnącej Wiśni jest to blisko 10 p.proc. i 15 p. proc. mniej. Z kolei w Państwie Środka najmocniej zakredytowany jest sektor przedsiębiorstw – odpowiada aż za 59 proc. długu krajowego sektora niefinansowego. Natomiast w Japonii dominuje dług publiczny – stanowi niemal 58 proc. zadłużenia. W USA jest to 40 proc., a w Chinach – 20 proc.”

– analizuje Bankier.pl.

PKB a dług

Dane o wielkości zadłużenia państw zestawiono także z wielkością ich gospodarek. W tym ujęciu negatywnie zaskakuje Luksemburg (421,1 proc. PKB), Japonia (379,6 proc. PKB) oraz specjalny region administracyjny ChRL – Hongkong (361 proc. PKB). W przypadku Luksemburga w ostatnim roku nastąpiła jednak – co warto zauważyć – bardzo duża redukcja długu (aż o 23,6 p.proc.). Drugi spadek zanotował zaś wspomniany już Hongkong (-8,6 p.proc.). USA i Chiny, dzięki ogromnym PKB, znalazły się dopiero na odległych miejscach – 20. i 18.

Polska

Bank Rozrachunków Międzynarodowych przedstawił dane dla łącznie 43 krajów świata. W ujęciu nominalnym Polska może „pochwalić się” dopiero  27. największym zadłużeniem („tylko” 757 mld dol.), zaś w relatywnym w kontekście wielkości gospodarki – 34. (129,2 proc. PKB). Za niemal 39 proc. zadłużenia odpowiada u nas sektor publiczny, za 34 proc. – przedsiębiorstwa, z kolei gospodarstwa domowe za 27 proc. W ostatnim roku zadłużenie wzrosło u nas o 22 mld dol., ale spadło relatywnie aż o 5,4 proc. PKB.

Tagi
Bank Rozrachunków Międzynarodowych dług zadłużone kraje

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

>

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.