RPP: stopy procentowe bez zmian

Ekonomia Wiadomości

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) było przesunięte. Niektórzy liczyli, że spotkanie wprowadzi jakieś zmiany w polityce monetarnej NBP. Niestety […]

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) było przesunięte. Niektórzy liczyli, że spotkanie wprowadzi jakieś zmiany w polityce monetarnej NBP. Niestety nie przyniosło żadnych zmian stóp procentowych.

RPP: u nas bez zmian

RPP stopy procentoweDecyzją RPP na listopadowym posiedzeniu pozostawiono stopy procentowe na poziomach ustanowionych pod koniec maja. Kształtują się więc one następująco:

  • stopa referencyjna: 0,10 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa: 0,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa: 0,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli: 0,11 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli: 0,12 proc. w skali rocznej.

To już piąte z rzędu posiedzenie RPP, na którym nie zmieniono stóp procentowych. Przypomnijmy, że wiosną RPP zaskoczyło aż trzema cięciami stóp: 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja. Łącznie obniżono  stopę referencyjną z 1,50 proc. praktycznie do zera.

Dziwne jest też to, że od marca nie odbyła się ani jedna konferencja prasowa RPP. W mediach wypowiadają się tylko poszczególni członkowie Rady. Ta jako organ przestała jednak odpowiadać na pytania dziennikarzy w czasie zwyczajowych konferencji.

NBP twierdzi, że brak spotkań prasowych to tylko efekt pandemii. Tyle że przecież takie spotkanie można byłoby zorganizować w formie webinaru.

Inflacja pozostanie wysoka

Co zaś z inflacją?

„Silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 w ostatnim czasie oraz zaostrzenie restrykcji epidemicznych przyczynią się do ponownego wyraźnego osłabienia koniunktury w IV kw. br. W szczególności negatywnie na krajową koniunkturę wpływać będzie obniżenie aktywności w sektorze usług, wprowadzone ograniczenia w handlu, zwiększona niepewność dotycząca dalszego przebiegu i skutków pandemii oraz pogorszenie nastrojów podmiotów gospodarczych. Krajowa aktywność gospodarcza może być także ograniczania przez pogorszenie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP. Spadek aktywności gospodarczej będzie natomiast ograniczany przez działania ze strony polityki gospodarczej, w tym dokonane poluzowanie polityki pieniężnej NBP”

– można zaś przeczytać w opublikowanym przez RPP raporcie.

„Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 4 listopada 2020 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4–3,5% w 2020 r. (wobec 2,9–3,6% w projekcji z lipca 2020 r.), 1,8–3,2% w 2021 r. (wobec 0,3–2,2%) oraz 1,6–3,6% w 2022 r. (wobec 0,6–2,9%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -4,1 – -3,0% w 2020 r. (wobec -7,2 – -4,2% w projekcji z lipca 2020 r.), 0,8–4,5% w 2021 r. (wobec 2,1–6,6%) oraz 3,8–7,8% w 2022 r. (wobec 1,9–6,0%)”

– dodano.

Wiemy też, że NBP będzie nadal prowadziło operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Tagi
inflacja NBP RPP

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.