NBP: firmy nie odczuwają kryzysu

Ekonomia Wiadomości

NBP przygotowało raport o nastrojach na rynku firm. Te ponoć pozytywnie oceniają sytuację w III kw., i to na poziomie […]

bitbay zonda

NBP przygotowało raport o nastrojach na rynku firm. Te ponoć pozytywnie oceniają sytuację w III kw., i to na poziomie zbliżonym sprzed pandemii – napisano w Szybkim Monitoringu NBP.

NBP: firmy są zadowolone

„Aktualną sytuację sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) można oceniać, jako dość dobrą, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19, chociaż zróżnicowaną w poszczególnych grupach firm. W II kw. 2020 r., mimo znaczącego spadku przychodów, poprawiła się rentowność sektora, a płynność ukształtowała się na bezpiecznym poziomie. Jak dotychczas przedsiębiorstwom udało się uniknąć negatywnego scenariusza na rynku pracy”

– napisano w raporcie.

„Firmy pozytywnie oceniają również sytuację w III kw., mimo że gorszą niż przed rokiem, to, jako zbliżoną do okresu przed pandemicznego. Widoczna jest też poprawa oczekiwań przedsiębiorców, zwłaszcza w horyzoncie rocznym”

– dodano.

Tarcze pomogły?

NBP jest zdania, że powyższe jest efektem pozytywnego wpływu na rynek tarcz antykryzysowych.

„Sektor wciąż działa też w warunkach podwyższonej niepewności, negatywnie wpływającej m.in. na jego plany inwestycyjne. Ankietowani przedsiębiorcy sygnalizują również znaczną wrażliwość kondycji firm na dalszy przebieg pandemii, która obecnie bardzo wyraźnie nasila się”

– można przeczytać w dokumencie.

Badanie firm zakończyło się jednak 18 września, a od tego czasu sytuacja dot. epidemii pogorszyła się.

„Wyrażane wówczas opinie przedsiębiorców nie mogły uwzględniać obserwowanej obecnie skali epidemii i w efekcie należy przewidywać, że aktualny obraz sytuacji sektora może być w pewnych obszarach gorszy”

– napisano.

Do tego dziś dochodzi aspekt ewentualnego drugiego pełnego lockdownu:

„Z takimi konsekwencjami liczy się ok. 40 proc. przedsiębiorstw w próbie. Lockdown’u najbardziej obawiają się te same branże, które wiosną br. poniosły z tego tytułu najpoważniejsze konsekwencje, tj. branża hotelowa i restauracyjna, turystyka, firmy z branży kultura i rozrywka oraz sport, pozostała działalność usługowa, transport, handel, a w grupie firm produkcyjnych: produkcja samochodów i produkcja odzieży”.

Natomiast branże: energetyka, dostawa wody, branża IT czy działalność profesjonalna i naukowa są, zdaniem respondentów, zasadniczo najbardziej odporne na efekty lockdown’u. Podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej fazie lockdown’u sektor MSP obawia się jego skutków bardziej niż duże przedsiębiorstwa, choć w tej klasyfikacji różnice w ocenach nie są jednak zbyt znaczące”.

Tagi
kryzys NBP przedsiębiorcy

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.