Wiadomości

Ankieta NBP: jak wysokiej inflacji można spodziewać się w 2020 r.

NBP przeprowadziło swoje badanie nastrojów. Zapytało ośrodki analityczne o to, jakiej średniorocznej inflacji CPI spodziewają się one w 2020 r. […]

Data publikacji: 13 lipca 2020

bitbay

NBP przeprowadziło swoje badanie nastrojów. Zapytało ośrodki analityczne o to, jakiej średniorocznej inflacji CPI spodziewają się one w 2020 r.

NBP i ankieta dot. inflacji

„Zagregowany rozkład prognoz inflacji CPI sugeruje, że z 85-procentowym prawdopodobieństwem średnioroczna inflacja w 2020 r. ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Scenariusz centralny to 3,3 proc., a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 2,8 proc. i 3,8 proc. Dla 2021 r. scenariusz centralny (równy 2,3 proc.) nie jest dobrze zarysowany: równie prawdopodobne są wartości z zakresu 1,3-3,2 proc., który pokrywa się z 50-procentowym przedziałem prawdopodobieństwa”

– napisano w dokumencie podsumowującym badanie.

„Z kolei w przypadku prognoz inflacji na 2022 r. najbardziej prawdopodobne wydają się wartości między 2,3 proc. a 3,3 proc., przy typowych scenariuszach dopuszczających również ukształtowanie się inflacji nieco poniżej tego przedziału (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,6-3,3 proc.). Scenariusz centralny dla inflacji CPI w 2022 r. to 2,5 proc.”

– dodano.

PKB Polski

nbp ankietaEkonomiści spodziewają się też spadku dynamiki PKB Polski w 2020 r. o 3,6 proc., ale w 2021 r. odbicia o 3,7 proc.

„Ankietowani eksperci są pewni, że w 2020 r. wystąpi w Polsce recesja (prawdopodobieństwo równe 92 proc.). Zgodnie z typowymi scenariuszami, tj. zawartymi w 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa, głębokość recesji można szacować na od -5,0 proc. do -1,8 proc.. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 2,1 proc. a 5,2 proc. zaś w 2022 r. – między 1,9 proc. a 4,2 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa”

– podsumowało NBP.

„Scenariusze centralne na poszczególne lata to -3,6 proc. dla 2020 r., 3,7 proc. dla 2021 r. i 3,1 proc. dla 2022 r., przy czym są one słabo zarysowane. Scenariusze recesyjne w latach 2021-2022 nie są całkowicie wykluczone, lecz prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB pozostaje bardzo niskie, równe 11 proc. w 2021 r. i 9 proc. w 2022 r.”

– dodano.

Stopy procentowe

Z kolei stopy procentowe w Polsce w latach 2020-2021 mają zaś zdaniem przepytanych przez NBP ekspertów pozostać  bez zmian (prognoza centralna na 2021 r. wynosi 0,16 proc.).

Letnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP trwała od 15 czerwca a 3 lipca br.. Uczestniczyło w niej 22 ekspertów, reprezentujących różne instytucje finansowe, naukowe, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców.

geco-one-bitcoin-trading

rozliczanie kryptowalut rozlicz kryptowaluty

Satsback bitcoin cashback

Black Friday Promotion