Ministerstwo finansów „NIE” ostrzega przed Bitcoinem.

Prawo i polityka

Dziś liczne polskie media podały informacje jakoby Ministerstwo Finansów ostrzegało przed Bitcoinem. Sprawdzamy jak jest naprawdę. O tym, że Ministerstwo […]

Dziś liczne polskie media podały informacje jakoby Ministerstwo Finansów ostrzegało przed Bitcoinem. Sprawdzamy jak jest naprawdę.

O tym, że Ministerstwo Finansów ostrzega przed Bitcoinem możemy wyczytać między innymi na:

Ministerstwo Finansów ostrzega, że osoby rozliczające się w bitcoinach ryzykują utratę środków” – cytat z Onet.pl

Ministerstwo Finansów ostrzega przed bitcoinem” – brzmi tytuł na bankier.pl

Ministerstwo Finansów ostrzega przed rozliczaniem się w bitcoinach” – brzmi tytuł na biztok.pl

Ministerstwo Finansów ostrzega, że osoby rozliczające się w bitcoinach ryzykują utratę środków” – podaje Interia.pl

 

Równiez można było o tym usłyszeć dziś w w radio Zet, Polskie Radio również podaje podobną informację. 

Pierwszą informację na ten temat podała Rzeczpospolita w artykule z dnia 04.07.2015. Możemy znaleźć w nim cytat Pani wiceminister finansów – Doroty Podedwornej-Tarnowskiej :

 

Konsumenci posługujący się wirtualnymi walutami narażeni są na możliwość utraty pieniędzy przechowywanych w walutach wirtualnych na internetowych platformach kupna/sprzedaży” 

Przy cytacie znajdziemy jeszcze informację, że pochodzi on z odpowiedzi Pani Wiceminister na interpelację poselską nr 32643.

Długo nie trzeba szukać. Odpowiedź na tą interpretację jest udostępniona i jawna oraz znajduję się na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w niej znajdziemy pełną wypowiedź wiceminister Doroty Podedwornej-Tarnowskiej:

Warto jednak zauważyć, iż konsumenci posługujący się wirtualnymi „walutami” narażeni są na możliwość utraty pieniędzy przechowywanych w „walutach” wirtualnych na internetowych platformach kupna/sprzedaży „walut” wirtualnych. W celu zawarcia transakcji sprzedaży „waluty” wirtualnej klient przekazuje „waluty” wirtualne organizatorowi platformy internetowej, tzw. internetowej „giełdzie” „walut” wirtualnych (nie jest to regulowana giełda w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku transakcji kupna „walut” wirtualnych przez konsumentów za środki finansowe w złotych, euro, dolarach amerykańskich, itd. W takim przypadku środki finansowe w złotych, euro, dolarach amerykańskich, itd. przelewane są przez konsumentów na rachunki bankowe internetowych platform kupna/sprzedaży „walut” wirtualnych i od tego czasu nie są one już w prawnej dyspozycji konsumentów. W przeciwieństwie do firm inwestycyjnych podmioty organizujące platformy kupna/sprzedaży „walut” wirtualnych nie podlegają regulacjom finansowym, nadzorowi finansowemu ani systemowi gwarancji zdeponowanych środków. W przypadku upadłości, kradzieży lub oszustwa ze strony internetowej platformy kupna/sprzedaży „walut” wirtualnych jego klienci narażeni są na całkowitą utratę środków przetrzymywanych w postaci takich „walut” wirtualnych.”

Jak widać wypowiedź Pani Wiceminister nie jest ostrzeżeniem przed samym Bitcoinem ale przed platformami zajmującymi się kupnem/sprzedażą kryptowalut. Ciężko nazwać to też ostrzeżeniem, bardziej przypomina to ocenę ryzyka oraz przedstawienie danego problemu. Trzeba przypomnieć też, że nie jest to oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów a odpowiedź na interpelację poselską która spełnia funkcję informacyjną oraz może być podstawą do dalszej dyskusji na forum izby sejmowej.

Niestety rzetelność dziennikarska w Polsce pozostawia wiele do życzenia a informacje podawane z jednego serwisu do drugiego są często zniekształcane tak, że ich sens jest zupełnie inny od źródła początkowego. Media lubią też przedstawiać informacje tak aby były jak najbardziej kontrowersyjne i budziły wiele emocji. Nierzadko też, powodem tego stanu rzeczy jest brak wiedzy w danej dziedzinie.

buy-sell

Z samej odpowiedzi Pani Wiceminister Doroty Podedwornej-Tarnowskiej możemy wyciągnąć jeszcze wiele interesujących wniosków:

Brak powszechnie obowiązującej, legalnej definicji walut wirtualnych:

„…brak jest powszechnie obowiązującej, legalnej definicji „waluty” wirtualnej (najbardziej znana jest „waluta” Bitcoin – BTC), zarówno w prawie międzynarodowym, europejskim, jak i krajowym. W publikacji Europejskiego Banku Centralnego pt. „Virtual Currency Schemes – a further analysis” z lutego 2015 r. podjęto próbę zdefiniowania wirtualnej „waluty” (virtual currency) jako: „cyfrową reprezentację wartości, niewyemitowaną przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być użyta jako alternatywa dla pieniędzy. W przedmiotowym opracowaniu Europejski Bank Centralny stwierdza również, że schematy „walut” wirtualnych nie są pełnowartościowym pieniądzem lub walutą z punktu widzenia prawnego.”

Kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym:

„Przedstawiając ogólną charakterystykę „walut” wirtualnych należy wskazać, iż nie mają one znamion publiczno-prawnego środka płatniczego. „Waluty” wirtualne nie są prawnie określonym i powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym… „

Kryptowaluty nie są instrumentem finansowym:

„Waluty” wirtualne nie mieszczą się także w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.)”

Kryptowaluty są ciągle analizowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) na bieżąco analizuje obszary i czynniki związane z potencjalnym ryzykiem popełniania przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Postępujący w ostatnich latach rozwój wirtualnych „walut”, jest przedmiotem ww. analiz.”

Ministerstwa Finansów bierze udział w realizacji projektu Grupy EGMONT:

„…specjaliści z Ministerstwa Finansów biorą udział w realizacji projektu Grupy EGMONT (organizacja międzynarodowa skupiająca jednostki analityki finansowej), dotyczącym wykorzystywania „walut” wirtualnych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.”

Bitcoin nie jest masowo wykorzystywany w Polsce do omijania podatków:

„…należy podkreślić, że obecnie do Ministerstwa Finansów nie docierają sygnały świadczące o wykorzystywaniu BTC do omijania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego.”

Bicoinem interesuje się Wywiad Skarbowy:

„Ministerstwo Finansów realizuje również zadania m.in. w zakresie monitorowania obszarów ryzyka, co do których istnieje przypuszczenie zaistnienia zjawisk wskazujących na możliwość wystąpienia nieprawidłowości podatkowych. Należy podkreślić, iż wirtualna „waluta” jest stosunkowo nową formą płatności, dopiero wkraczającą na nasz rynek. Jednak z uwagi na zagadnienia podatkowe, związane z jej obrotem, jest przedmiotem zainteresowania służb skarbowych, w tym wywiadu skarbowego”

Wszelkie transakcje dokonane przy użyciu kryptowalut podlegać będą takim samym regułom, jak inne transakcje na rynku:

„…wszelkie transakcje dokonane przy użyciu „walut” wirtualnych podlegać będą takim samym regułom, jak inne transakcje na rynku. Ustawa o prawach konsumenta reguluje sposób działania przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami niezależnie od tego w jaki sposób rozliczane są zawierane przez nich transakcje. Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem przy użyciu „walut” wirtualnych powinien zatem przestrzegać ustawy o prawach konsumenta, tak jak każdy inny uczestnik rynku. Powinien on np. dopełnić obowiązków informacyjnych (w tym w szczególności informować o łącznym wynagrodzeniu za świadczenie, sposobie i terminie zapłaty), czy też respektować prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustawie (w takim wypadku powinien zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, czyli np. odpowiednią ilość „walut” wirtualnych).”

 

Zapraszamy też, do przeczytania naszego artykułu: FATF zaleca monitorowanie firm zajmujących się wymianą kryptowalut z którego można się międzyinnymi dowiedzieć, skąd Ministerstwo Finansów może czerpać inspiracje dotyczące kryptowalut.

 

 

Zobacz też pełną odpowiedź na Interpelacja Poselską o którym mowa w artykule

 

Fotografia na licencji Creative Commons: Flickr.com

Tagi
bitcoin btc Ministerstwo Finansów prawo regulacje rząd Sejm

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.