za
Czym jest insider trading? Co ma wspólnego z tym Coinbase?

Czym jest insider trading? Co ma wspólnego z tym Coinbase?

W dzisiejszym artykule przybliżymy Wam zjawisko insider tradingu. Termin ten pojawia się ostatnimi czasy dosyć często w nagłówkach wielu mediów. Ma to związek z głośnym aresztowaniem jednego z pracowników giełdy kryptowalut Coinbase. Wyjaśnimy na czym polega zjawisko insider trading w środowisku inwestorów, dlaczego budzi tyle kontrowersji i czemu jest ono tak surowo karane przez organy rządowe.

Na czym polega insider trading?

Czym jest insider trading? Co ma wspólnego z tym Coinbase?

Jeśli wpiszecie ten termin w google, zapewne w wynikach wyszukiwania pojawią się w pierwszej kolejności informacje związane ze skandalami, sprawami mającymi przestępczy charakter i ogólnie posiadający negatywny wydźwięk. Wszystko to sprowadza się do tego, że insider trading dotyczy nieuczciwych praktyk w prowadzeniu obrotów na giełdach papierów wartościowych. Zatem jak objawia się tego typu proceder?

Insider trading sprowadza się do kupna lub sprzedaży akcji spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych przez osobę, która jest w posiadaniu poufnych informacji określonej spółki, które wykorzystuje dla własnej korzyści. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie rynki powinny działać w oparciu o zasadę równości i transparentności w kwestii informacji, insider trading stanowi przestępstwo. Co za tym idzie, w większości krajów, w tym również w Polsce, tego rodzaju praktyki podlegają surowym konsekwencjom prawnym.

Przytoczmy tu jeszcze raz fundamentalną cechę insider tradingu, jaką jest dostęp do informacji poufnych danej spółki. Z tych danych korzystają właśnie nieuczciwi inwestorzy. Są to pracownicy danych spółek, najczęściej zajmujący już wysokie pozycje, z czym wiąże się większy zakres posiadanej przez nich wiedzy na temat funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Menedżerowie, brokerzy, ale i także doradcy finansowi są doskonale poinformowani o tym, jakie są najbliższe plany danych firm jeszcze przed opublikowaniem oficjalnej decyzji. W kwestiach wycen określonej spółki tego typu informacje często posiadają kluczowe znaczenie, co daje im sporą przewagę.

Jednakże insider trading jest również stosowany przed osoby niezwiązane bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem. Tutaj pojawia się kwestia dość niejasnych, wręcz podejrzanych koneksji. Mamy tu na myśli sytuacje, w których pracownicy, a nawet i osoby stojące na czele firm przekazują poufne informacje dotyczące ich strategii działania osobom trzecim jeszcze przed oficjalną publikacją. W zamian za to otrzymują korzyści materialne. Częstym przypadkiem są sytuacje, w których takimi danymi operują członkowie rodzin osób zatrudnionych w spółce lub samych właścicieli. Wykorzystywanie znajomości tych informacji w celu osiągnięcia własnej korzyści również podlega pod insider trading.

Jak wspominaliśmy, insider trading jest przestępstwem i podlega prawnie pod czyn karalny. Obowiązuje to m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. W zależności od jurysdykcji danych państw, od tego gdzie dana spółka jest notowana, regulacje prawne na ten temat mogą się różnić.

Co stanowi o tym, że insider trading jest traktowany jako przestępstwo?

Na jakiej podstawie w ogóle stwierdza się, że zjawisko insider tradingu jest nielegalne. Otóż, sprowadza się to do faktu, że rynki z założenia w teorii powinny działać na zasadzie równości. Spółki, których akcje są notowane na giełdach, mają odgórnie narzucone dyrektywy odnośnie zachowania poufności informacji. Ma to na celu eliminację nierówności pomiędzy uczestnikami rynku, czyli inwestorami.

Aby zachować równe szanse powodzenia inwestycji, zakłada się, że dostęp do pewnych informacji o spółkach notowanych na giełdzie powinien mieć każdy uczestnik rynku, wliczając w to małych inwestorów. W sytuacji, gdy dana osoba lub grupa staje się w posiadaniu określonych danych spółki, automatycznie zyskuje przewagę nad konkurentami na rynku. To natomiast sprowadza się zachwiania zasady równości.

Aby lepiej zrozumieć problematykę występowania tego zjawiska, wyjaśnijmy sobie czym charakteryzują się informacje poufne. Każda spółka ma obowiązek publikować półroczne oraz roczne raporty finansowe. Zaliczają się do tego również inne dane, które mają kluczowy wpływ na wycenę spółki.

Informacje poufne to takie, które nie zostały jeszcze przekazane do publicznej wiadomości. Charakter tych informacji ma fundamentalne znaczenie w kwestii wyceny akcji danej spółki. To samo tyczy się również instrumentów pochodnych.

Insider trading w Polsce

Insider trading w Polsce jest sklasyfikowany prawnie jako przestępstwo. Wszystkie spółki, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, mają odgórny obowiązek natychmiastowej publikacji wszystkich informacji poufnych, a także okresowych i rocznych raportów finansowych. Nadzór nad pełnieniem obowiązków informacyjnych pełni Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Gdy dochodzi do sytuacji, w której członek rady nadzorczej, broker czy osoba będąca spoza tego kręgu użyje nieujawnionych opinii publicznej informacji w celu osiągniecia własnej korzyści materialnej, np. poprzez zakup czy sprzedaż papierów wartościowych, KNF może oskarżyć go o insider trading.

Były pracownik Coinbase oskarżony o insider trading

Skoro już wyjaśniliśmy na czym polega działanie zwane insider tradingiem, możemy przejść do opisania związku byłego menadżera firmy Coinbase – jednej z największej giełd kryptowalut na świecie – z oskarżeniami dotyczącymi tego rodzaju procederu.

Otóż w dniu 21 lipca, prokuratora Stanów Zjednoczonych działająca dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku ogłosiła wpłynięcie aktu oskarżenia wobec Ishana Wahiego, który pełnił w Coinbase funkcję product menagera. Skarga obejmuje jeszcze dwie inny osoby, Nikhila Wahiego (brata Ishana) oraz Sameera Ramaniego. Całej trójce zarzucono oszustwa dotyczące wykorzystywania informacji poufnych należących do giełdy kryptowalut.

Nielegalnie użyte dane dotyczyły informacji odnośnie aktywów kryptowalutowych, których notowania miały się pojawić na giełdach Coinbase. Bracia Washi zostali aresztowani tego samego dnia, w którym wypłynął akt oskarżenia. Sameer pozostał jednak na wolności i będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy.

Prokurator, który oskarżył byłego menagera Coinbase oraz jego wspólników – Damian Williams – powiedział:

Dzisiejsze zarzuty są kolejnym przypomnieniem, że Web3 nie jest strefą wolną od prawa. Zaledwie w zeszłym miesiącu ogłosiłem pierwszą w historii sprawę dotyczącą wykorzystania informacji poufnych z udziałem NFT, a dziś ogłaszam pierwszą w historii sprawę dotyczącą wykorzystania informacji poufnych dotyczących rynków kryptowalut. Nasze przesłanie z tymi zarzutami jest jasne: oszustwo to oszustwo to oszustwo, niezależnie od tego, czy ma miejsce na blockchain, czy na Wall Street. A południowy dystrykt Nowego Jorku będzie nadal nieugięty w stawianiu oszustów przed wymiarem sprawiedliwości, gdziekolwiek możemy ich znaleźć.

Asystent dyrektora FBI – Michael J. Driscoll – dodaje:

Chociaż zarzuty w tym przypadku dotyczą transakcji dokonywanych na giełdzie kryptowalut – a nie na bardziej tradycyjnym rynku finansowym – nadal stanowią one wykorzystanie informacji poufnych. Jak zarzucano, pozwani dokonali nielegalnego handlu co najmniej 25 różnymi aktywami kryptograficznymi i zrealizowali nielegalnie zdobyte zyski o łącznej wartości około 1,5 miliona dolarów. Dzisiejsze działania powinny wykazać zaangażowanie FBI w ochronę integralności wszystkich rynków finansowych – zarówno „starych”, jak i „nowych”.

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.

Tagi
Autor

Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.