Fidelity Investments i Goldman Sachs starają się o utworzenie bitcoinowego ETF w USA

Bitcoin Wiadomości Fidelity Investments

Fidelity Investments i Goldman Sachs złożyły do SEC osobne wnioski o utworzenie funduszu giełdowego Bitcoina. To kolejne podmioty, który chcą […]

bitbay zonda

Fidelity Investments i Goldman Sachs złożyły do SEC osobne wnioski o utworzenie funduszu giełdowego Bitcoina. To kolejne podmioty, który chcą założyć bitcoinowy ETF.

Fidelity Investments chce utworzyć bitcoinowy ETF

Wniosek Fidelity Investments został złożony do SEC miesiąc po utworzeniu podobnego funduszu w Kanadzie.

Fundusz zapewnia bezpośrednią ekspozycję na Bitcoiny, a jego akcje są wyceniane codziennie przy użyciu tej samej metodologii, która jest używana do obliczania indeksu

– napisano w dokumencie.

Warto zauważyć, że o stworzenie bitcoinowego ETF od wielu lat starają się też inne podmioty. SEC otrzymało wcześniej kilka innych propozycji – m.in. od założycieli giełdy kryptowalut Gemini, Camerona i Tylera Winklevossa. Tyle że bliźniacy ponieśli porażkę. Ich wariant funduszu nie został zaakceptowany przez władze. Dlaczego jednak teraz miałoby się udać?

Ekosystem aktywów cyfrowych znacznie się rozwinął w ostatnich latach, tworząc jeszcze bardziej stabilny rynek dla inwestorów i przyspieszając popyt wśród instytucji

– przekazało Fidelity w oświadczeniu przesłanym do Bloomberga.

Coraz większa liczba inwestorów poszukujących dostępu do Bitcoina podkreśla potrzebę bardziej zdywersyfikowanego zestawu produktów oferujących ekspozycję na aktywa cyfrowe

– dodano.

Fidelity InvestmentsGoldman Sachs też chce stworzyć ETF BTC

Podobny wniosek złożył Goldman Sachs, który chce na tym polu współpracować z ARK. W dokumencie czytamy:

ETF jest aktywnie zarządzanym funduszem notowanym na giełdzie, który w normalnych okolicznościach będzie inwestować głównie (co najmniej 65% swoich aktywów) w krajowe i zagraniczne udziałowe papiery wartościowe spółek, które są istotne dla tematu inwestycyjnego ETF opierającego się na przełomowych innowacjach.

Spółki miałyby działać na różnych rynkach:

ETF może mieć ekspozycję na kryptowalutę, taką jak Bitcoin, pośrednio poprzez inwestycję w fundusz powierniczy. Ekspozycja ETF na kryptowalutę może zmieniać się w czasie, a zatem taka ekspozycja nie zawsze może być reprezentowana w portfelu ETF.

Fundusz inwestycyjny typu ETF (ang. exchange-traded fund – ETF) to, jak tłumaczy Wikipedia, „fundusz inwestycyjny, którego co najmniej jedna jednostka lub klasa akcji jest przedmiotem obrotu przez cały dzień w co najmniej jednym systemie obrotu i z udziałem co najmniej jednego animatora rynku, który podejmuje działania w celu zapewnienia, aby wartość jednostek lub akcji w danym systemie obrotu nie różniła się istotnie od ich wartości aktywów netto, a w stosownych przypadkach od ich wskaźnikowych wartości aktywów netto. Ich celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu.”

Tagi
bitcoin btc ETF Fidelity Investments Wall Street

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.