Analiza On-Chain: Porównanie cykli rynkowych bitcoina w 2017 i 2021 r.

Bitcoin on-chain

W dzisiejszej analizie porównamy obecny cykl rynkowy bitcoina z cyklem z 2017 roku. W tym celu przyjrzymy się strukturalnym wskaźnikom […]

W dzisiejszej analizie porównamy obecny cykl rynkowy bitcoina z cyklem z 2017 roku. W tym celu przyjrzymy się strukturalnym wskaźnikom rynkowym BTC.

NVT bitcoina

NVT szacuje wartość sieci przy użyciu jej wolumenu inwestorów on-chain. Model ten początkowo wprowadził analityk kryptowalutowy Willy Woo. Cena NVT jest obliczana poprzez pomnożenie wolumenu on-chain przez 2-letnią wartość mediany NVT-Ratio (kapitalizacja rynkowa / całkowity wolumen transferów on-chain).

Jeszcze w 2018 roku, po dotknięciu szczytu cyklu, zarówno 30-dniowa, jak i 90-dniowa MA ceny NVT spadały nieprzerwanie przez prawie 12 miesięcy. Jednak od czasu 50% spadku, który miał miejsce w maju 2021 roku, wspomniane średnie kroczące wznoszą się do poziomów powyżej swoich poprzednich szczytów.

To zróżnicowanie w wynikach cenowych opartych na NVT może być tłumaczone wyższym poziomem aktywności instytucjonalnej w porównaniu z detalistami.zdjecie 1 nvp bitcoina

Analiza aktywności On-Chain

Historycznie, we wszystkich poprzednich cyklach rynku kryptowalut, zarówno 7-dniowa średnia krocząca (MA) wolumenu transferów on-chain „Mean & Median” (średnia i mediana) wzrastała do ponad 4-krotnego poziomu 360-dniowej MA. Następnie spadała poniżej 1-krotności 360-dniowej MA.

Wielkość Mean & Median wolumenu transferu on-chain jest wskaźnikiem dla większych i mniejszych transakcji. Kiedy wartość średniej wzrasta, oznacza to, że transakcje o dużym wolumenie zdarzają się częściej. Z kolei mediana określa małe transakcje przypisywane detalistom.

Co zaskakujące, nie odnotowano tu ponad 4-krotnego skoku. Dodatkowo, średnia zawsze była skorelowana z medianą. Oznacza to, że poziom aktywności zarówno dużych jak i mniejszych inwestorów rósł wraz z rajdem cenowym na nowe ATH.

Zadziwiająca jest znaczna rozbieżność pomiędzy wartością mediany a wartością średniej. Dywergencja ta również wskazuje na obecność większych podmiotów.2 btc

Współczynnik przepływu funduszy: Czy są tu instytucje?

Po omówieniu powyżej widocznego wpływu dużych podmiotów, można zbadać inny istotny wskaźnik on-chain, zwany Fund Flow Ratio. W ten sposób możemy potwierdzić powyższe założenie.

Gracze instytucjonalni w dużej mierze przenoszą swoje aktywa poza giełdy (on-chain). Dlatego też, możemy prześledzić wagę tej kategorii poprzez pomiar wskaźnika Fund Flow Ratio (wolumen transferu on-chain, który nie jest wysyłany na giełdy/wycofywany z giełd, podzielony przez całkowity wolumen transferu on-chain). Analiza historycznego trendu tego wskaźnika świadczy o tym, że po osiągnięciu ATH i wejściu w rynek niedźwiedzia wskaźnik ten sukcesywnie spadał.

Od stycznia 2021 roku wskaźnik ten jednak wzrasta. I to pomimo 50% korekty rynku, której świadkami byliśmy w maju. Prawie 96% transakcji on-chain nie jest przypisanych do wypłat/depozytów na giełdach. Wniosek jest więc prosty – zaangażowanie instytucjonalne na rynkach kryptowalut cały czas rośnie.

obrazek 3 bitcoin analiza

Tagi
analiza bitcoin btc Fund Flow Ratio NVP On-Chain

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.