bitcoincore0.13.2

 

Pojawiała się kolejna wersja klienta Bitcoin Core oznaczona numerem 0.13.2.

Wprowadzenie najnowszej wersji Core niesie ze sobą dwie zauważalne zmiany:


   1. zmiana logiki postępowania w przypadku, gdy nowo tworzona transakcja nie może być dodana do bufora transakcji niezatwierdzonych (mempool). Wcześniej transakcja była dodawana do portfela ale przez niemożność włączenia do mempoola był zgłaszany błąd i transakcja nie była rozgłaszana. Dopiero restart węzła powodował rozgłoszenie tej transakcji z portfela. Obecnie transakcja jest rozgłaszana niezależnie od statusu mempool i nie jest generowany komunikat błędu a transakcja czeka na przyjęcie do bufora. 


   2.wstępne ładowanie bloków (pierwsza synchronizacja, IBD-Initial Block Dowload) weryfikuje poprawność najdłuższego łańcucha przez wielkość wykonanej pracy a nie numer bloku czy znacznik czasowy bloku. Likwiduje to możliwość synchronizacji przez "podstawione" węzły ze sztucznie zbudowanym łańcuchem bloków.

Pozostałe zmiany:
RPC/API
- nie zwracaj adresu skryptu P2SH jeżeli on również jest P2SH
- datowanie keypoololdest wg unix zamiast GMT
- poprawa opisu getnettotals
- weryfikacja długości ParseHash
- umożliwienie serializacji transakcji nie-segwit
- backport komend rpc portfela z 0.13.2
- weryfikacja wersji rpcserialversion
- nie pozwalaj ustawi nieznanej wersji rpcserialversion
obsługa transakcji/bloków
- poprawa błędnego obliczania relaypriority
- wyłączenie opcji estymacji opłaty dla czasu 1 blok
- invalidateblock zwraca komunikat zmiany najdłuższego łańcucha
transmisja P2P/obsługa sieci
- GETBLOCKTXN poprawnie blokuje cs_main
- tor: wymagaj klucza rsa 1024 bit
- poprawki protokołu compact blocks
- poprawki timeoutów w testach p2p-compactblocks.py
- rozdzielenie logiki przetwarzania peerów od logiki przetwarzania bloków
- nie wysyłaj komunikatu feefilter przed zakończeniem procesu połączenia
- dodaj zapytanie o rodziców osieroconej transakcji
- podczas AttemptToEvict użyj RelevantServices zamiast node_network
- naprawa obsługi uszkodzonych compact-bloków
- próbuj wykonać rekonstrukcję z każdego otrzymanego compact-bloku
- zawsze dodaj default_witness_commitment dla klienta GBT
- poprawa sposobu obliczania ilości socketów
- przy dodawaniu nowego połączenia z klientem HB rozłącz najgorsze połączenie


Oraz drobne poprawki w systemie kompilacji, GUI, obsłudze portfela i podsystemie testowym.

 

 Nowa wersja jak zwykle do ściagnięcia ze strony bitcoin.org