chiny3

 

23. stycznia wieczorem odbyło się w Pekinie spotkanie przedstawicieli chińskiej części świata Bitcoin. Przedstawiciele kopalń, giełd oraz producentów sprzętu, rozmawiali na temat problemu zwiększenia wielkości bloku. Doszli do porozumienia które w skrócie brzmi: blok należy zwiększyć jak najszybciej do 2MB i to przy poparciu 90% mocy sieci.

 

Dlaczego 90%? Ze względu na sporą sumaryczną moc kopiących solo i małych kopalni, uzyskanie 95% (Bitcoin Classic) konsensusu może trwać bardzo długo (nawet rok) a zmiana powinna wejść w życie jak najszybciej.

 

Uczestnicy spotkania zgodni są też co do problemów jakie niesie wprowadzanie proponowanego przez deweloperów Core rozwiązania oddzielenia podpisów (segregated witness - segwit). Segwit wymusza znaczące zmiany w całej strukturze sieci oraz wymaga aktualizacji wszystkich kopalni oraz wszystkich użytkowników którzy chcą segwit używać. Rozwiązanie to daje faktyczny wzrost pojemności bloku do około 1.6MB i to pod warunkiem, że wszyscy użytkownicy zaczną używać transakcji zgodnych z segwit. Jest to za mało jak na obecne warunki i ciągły przyrost ilości transakcji oraz wymaga zbyt wielkich zmian – koszty całej operacji są niewspółmierne do zysku.

 

Wprowadzenie „prostego” zwiększenia wielkości bloku (jak rekomendował to Nakamoto wprowadzając 1MB ograniczenie) jest najwygodniejszym, najprostszym i najbardziej zgodnym z istniejącym oprogramowaniem rozwiązaniem.

 

Rozwiązanie proponowane przez Bitcoin Classic wydaje się być najbliższym do wizji Nakamoto, Classic jest jednak na chwilę obecną mało widoczny w blokach. Dodatkowo Classic stosuje regułę 95% większości do wprowadzenia zmiany konsensusu.

 

Deweloperzy Bitcoin Core zostali w ten sposób przyciśnięci do muru. Trzeba pamiętać, że deweloperzy nie mogą sami wprowadzać zmian do protokółu, mogą jedynie takie zmiany zaproponować. To kopalnie i społeczność akceptują lub nie ich rozwiązania. Generalnie aby wprowadzić zmiany w protokole developerzy nie są nawet potrzebni. Aby zwiększyć rozmiar bloku wystarczy zmodyfikować jedną linijkę kodu źródłowego. Nie wykluczone więc, że kopalnie same wprowadzą zmianę nawet jeśli deweloperzy nie dojdą do porozumienia w tej sprawie.

 

Pojawiają się już zarzuty, że w ten sposób kopalnie mogą z protokołem zrobić niemal wszystko jednak trzeba brać pod uwagę, że jakiekolwiek złe zmiany, byłyby podcinaniem gałęzi na której się siedzi. Jakiekolwiek niepożądane zmiany w protokole doprowadziłyby do ostrego sprzeciwu społeczności co wyraziłoby się w spadku kursu, jednocześnie doprowadzając kopalnie do bankructwa. Kopalniom zależy więc na zdrowym projekcie cieszącym się dużą popularnością. Będą akceptować wyłącznie te zmiany które są dobre dla projektu oraz które akceptuje społeczność bitcoinowa, która de facto je utrzymuje.

 

Sama zmiana do 2MB nie jest wystarczająca, dużo lepszym rozwiązaniem byłby algorytm samoregulujący wielkość bloku. Jednak doszliśmy już do momentu kiedy sieć Bitcoina przepełnia się. Powiększenie bloku jest sprawą bardzo pilą i konieczną. Winę za brak konsensusu ponoszą developerzy Bitcoin którzy mieli wiele miesięcy, aby rozwiązać ten problem a nie zrobili praktycznie nic.

 

Co skłoniło kopalnie do takiej decyzji? Najprawdopodobniej chodzi o kryzys wśród deweloperów i brak konsensusu, który razem z wypowiedzą Mika Hearna doprowadził do 20% spadku kursu tym samym zmniejszając zyski kopalń.

 

Teoretycznie możliwy jest też kompromis między deweloperami a chińskimi kopalniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwiększyć rozmiar bloku do 2MB a w późniejszym terminie wprowadzić dodatkowo segregated witness. Takie rozwiązanie zwiększyłoby przepustowość sieci nawet 3 krotnie i dałoby potrzebny czas na wprowadzenie ostatecznej zmiany, która oparta byłaby o algorytm samoregulujący.

 

Fotografia na licencji Creative Commons:Flickr.com