bank-anglii-4

Waluty cyfrowe będą w stanie zrewolucjonizować światowy system wymiany finansowej w podobny sposób w jaki Internet zrewolucjonizował sposób w jaki wymieniamy informacje – takiego rodzaju wnioski odnajdujemy w jednym z ostatnich pism wystosowanych przez Bank Anglii - „One Bank Research Agenda”.

new-hampshire-bitcoin

New Hampshire jest na dobrej drodze, aby na stałe wpisać się w historię bitcoina jako pierwszy amerykański stan, który zdecydował się na zaakceptowanie tej kryptowaluty jako środka płatności w rozliczeniach podatkowych oraz w przypadku różnego rodzaju opłat urzędowych.

viruslocker1Jeden z posterunków na południowych obrzeżach przedmieść Midlothian (Virginia, USA) zapłacił niezidentyfikowanemu hackerowi okup w bitcoinach (równowartość 500$) w zamian za odzyskanie dostępu do danych z policyjnego komputera.

Amerykańska agencja federalna (United States Marshall Service – USMS) ogłosiła datę kolejnej licytacji majątku skonfiskowanego domniemanemu szefowi Silk Road.

 

commonwealth-bitcoin

Na dzisiaj oraz jutro zaplanowano serię spotkań określanych mianem Okrągłego Stołu Walut Cyfrowych, które odbyć się mają w Sekretariacie Wspólnoty Narodów w Londynie. Ich tematem będzie rola jaką w odgrywać mogą waluty takie jak bitcoin w rozwijających się gospodarkach świata.

new-york-3

W zeszły czwartek, jeden z nowojorskich radnych, demokrata Mark Levine, przedłożył przed tamtejszym ratuszem projekt ustawy zakładającej wykorzystanie bitcoinów jako alternatywnego środka płatności w przypadku opłat za mandaty czy też innego rodzaju opłat administracyjnych, na przykład kosztów sądowych.

italy-bitcoin

Pomiędzy 30 stycznia, a 2 lutego tego roku, Bank Centralny Włoch (Banca d’Italia), opublikował trzy dokumenty w których oficjalnie odnosi się do statusu walut cyfrowych w tym kraju.