viruslocker1Jeden z posterunków na południowych obrzeżach przedmieść Midlothian (Virginia, USA) zapłacił niezidentyfikowanemu hackerowi okup w bitcoinach (równowartość 500$) w zamian za odzyskanie dostępu do danych z policyjnego komputera.

Amerykańska agencja federalna (United States Marshall Service – USMS) ogłosiła datę kolejnej licytacji majątku skonfiskowanego domniemanemu szefowi Silk Road.

 

commonwealth-bitcoin

Na dzisiaj oraz jutro zaplanowano serię spotkań określanych mianem Okrągłego Stołu Walut Cyfrowych, które odbyć się mają w Sekretariacie Wspólnoty Narodów w Londynie. Ich tematem będzie rola jaką w odgrywać mogą waluty takie jak bitcoin w rozwijających się gospodarkach świata.

new-york-3

W zeszły czwartek, jeden z nowojorskich radnych, demokrata Mark Levine, przedłożył przed tamtejszym ratuszem projekt ustawy zakładającej wykorzystanie bitcoinów jako alternatywnego środka płatności w przypadku opłat za mandaty czy też innego rodzaju opłat administracyjnych, na przykład kosztów sądowych.

italy-bitcoin

Pomiędzy 30 stycznia, a 2 lutego tego roku, Bank Centralny Włoch (Banca d’Italia), opublikował trzy dokumenty w których oficjalnie odnosi się do statusu walut cyfrowych w tym kraju.

ross-ulbricht

Po niewiele ponad trzech tygodnach procesu, doczekaliśmy się decyzji sądu w sprawie Rossa Ulbrichta, domniemanego szefa internetowej, czarnorynkowej giełdy internetowej Silk Road. Ława przysięgłych potrzebowała jedynie 3,5-godzinnej narady, aby orzec o winie Ulbrichta wobec wszystkich stawianych mu zarzutów.

isle-of-man-bitcoin

Będąca dependencją korony brytyjskiej, Wyspa Man, jeszcze w tym roku ma zamiar wprowadzić przepisy regulujące działanie biznesów związanych z kryptowalutami. Tego typu informacje potwierdza szef operacji ds. rozwoju cyfrowego i e-biznesu tego regionu, Brian Donegan.