SkarbówkaDGOsoby prowadzące działalność gospodarczą i handlujące kryptowalutami mogą mieć poważny problem. Najnowsze stanowisko skarbówki może oznaczać dla nich brak możliwości rozliczenia kosztu zakupu kryptowalut.

mfpodatkiPodatek PCC jest obecnie wielką przeszkodą dla rozwoju branży kryptowalut w Polsce. Podobnie ma się sytuacja na gruncie podatku dochodowego. Brak regulacji często uniemożliwia w 100% pewne i prawidłowe rozliczenie się z fiskusem.

KNFPodczas gdy wiele państw na świecie otwiera się na kryptowaluty zachęcając pozytywnymi regulacjami inwestorów, w Polsce mamy tendencje przeciwną. Polska robi wszystko by do kryptowalut obywateli zniechęcić.

BANK PSBPraktyka wypowiadania przez banki umów na prowadzenie rachunków firmom obracającym kryptowalutami oraz niektórym osobom fizycznym jest już powszechna i trwa od początku roku.

Japonia7aJapońska rządowa Agencja Usług Finansowych (Financial Services Agency, FSA) wprowadza zestaw nowych zasad i wytycznych według których operować mają tamtejsze giełdy wymiany kryptowalut.

PITZłożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni to jeden z podstawowych obowiązków podatników. Już za kilka dni - 30 kwietnia 2018 r. - mija termin na złożenie zeznania podatkowego za 2017 r.

WymianaTowarKonsekwencją rozpowszechnienia się poglądu (wiedzy) o tym, że wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę stanowi barterową wymianę podlegającą - co do zasady - opodatkowaniu są kolejne pytania.