mark-karpeles

 

Dziś rano (czasu lokalnego), policja metropolitalna Tokio aresztowała Marka Karpelesa. Postawione mu zarzuty to defraudacja i celowe niekorzystne rozporządzenie powierzonymi środkami.

 

Aresztowanie Marka Karpelesa, właściciela upadłej w lutym 2014 giełdy MtGox niewiele zmienia z punktu widzenia wierzycieli i toczącego się procesu upadłościowego. Ma jednak z pewnością wymiar symboliczny, bo przeczy zapewnieniom Karpelesa o niewinności i o tym, że upadek giełdy został spowodowany działalnością hakerów.

 

Niepotwierdzone na razie informacje ze źródeł policyjnych mówią o dowodach na zakładanie przez Karpelesa fałszywych kont na giełdzie i dopisywanie im do bilansu nieistniejących bitcoinów. Znaczna część z rzekomo skradzionych 650 000 BTC w istocie miała nigdy nie istnieć i były to sztuczne salda bez pokrycia. Karpeles miał się też dopuścić ryzykownej gry funduszami klientów giełdy bez ich wiedzy i zgody.

 

Tymczasem 29 czerwca zakończyło się składanie roszczeń w procesie upadłościowym. System ich przyjmowania umożliwia obecnie jedynie przeglądanie swojego wniosku, poprawki w danych osobowych i przeniesienie własności roszczenia. Wiadomo, że wierzyciele MtGox nie odzyskają w pełni utraconych środków, gdyż zabezpieczony majątek giełdy nie pokryje sumy roszczeń.