usa-stany

 

Amerykańskie Stowarzyszenie Przewodniczących Banków Stanowych (The Conference of State Bank Supervisors - CSBS) wydało wstępną propozycję regulacji jakimi powinny zostać objęte biznesy operujące kryptowalutami.

 

Koalicja stanowych przedstawicieli bankowych organów nadzorczych (jako taka nie grająca jednak bezpośredniej roli w tworzeniu stanowych przepisów finansowych), wskazała na kilka obszarów nadzoru, któremu w jej opinii powinny podlegać firmy związane z sektorem walut cyfrowych, włączając w to takie pojęcia jak: ochrona konsumentów, zasady licencjonowania oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.

 

Sugestie naszkicowane w dokumencie CSBS nawiązują do niektórych zagadnień ujętych także w projekcie BitLicense – nowo powstającym prawie mającym regulować funkcjonowanie biznesów związanych z kryptowalutami na terenie stanu Nowy Jork, nad którym pracuje tamtejszy Departament Finansowy. Samo towarzystwo jednak określa się jako „technologicznie neutralne”.

 

Według propozycji CSBS, pod wymogi licencjonowania powinny podlegać biznesy oferujące usługi: wymiany walut cyfrowych na waluty fiat, wymiany jednego rodzaju walut cyfrowych na inny; transmisji walut cyfrowych; a także pośrednictwa w wymianie, przechowywaniu i transmisji kryptowalut.

 

Dla usług finansowych, w większości praw stanowych istnieją już regulacje odnoszące się do tego rodzaju aktywności, obejmując na ogół operacje transmisji, wymiany i/lub przechowywania wartości na czyjąś rzecz. Tego rodzaju transakcje finansowe lub usługi stawiają usługodawcę w stosunku zaufania. Stosunek zaufania jest podstawą większości praw i regulacji finansowych i powinien być stosowany bez względu na medium odpowiedzialne za przekaz wartości.” – głosi jedna z części sprawozdania towarzystwa bankowego."

 

Zarys struktury prawnej naszkicowany przez CSBS podkreśla osiem głównych obszarów w których kładzie ono nacisk na wprowadzenie regulacji, dotyczą one przede wszystkim: zasad prowadzenia dokumentacji, protokołów odpowiedzialnych za cyber-bezpieczeństwo, a także standardów wymiany danych.

 

Podobnie jak nowojorski Departament Finansowy, CSBS optuje za nałożeniem na biznesy związane z kryptowalutami wymogu gromadzenia informacji o podmiotach zaangażowanych w transakcje przy których pośredniczą – takich jak dane osobowe czy adresy IP.

 

Dokument CSBS nawołuje także wymienionego rodzaju firmy do przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwdziałania procederom prania pieniędzy (AML), a także odpowiednich zasad rejestrowania swoich klientów (KYC), idącymi w parze z działaniami mającymi na celu ochronę praw konsumentów, włączając w to: obowiązki ubezpieczeniowe, wymogi posiadania niezbędnych mechanizmów ochrony danych, w połączeniu z obowiązkiem udostępniania ich odpowiednim organom w razie zaistniałej konieczności.

 

CSBS opowiada się także za wprowadzeniem rozwiązań, które umożliwiałyby stanowym urzędom nadzoru szybką wymianę informacji oraz wzajemną koordynację dochodzeń związanych z biznesami działającymi w sekotrze kryptowalut, optując jednocześnie za wprowadzeniem spójnego i jednolitego dla wszystkich stanów języka regulacyjnego.

 

Opublikowane zalecenia CSBS zostały objęte okresem publicznej dyskusji, który potrwa do 15 lutego przyszłego roku.

 

 

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości ze stron bitcoin.pl wymaga uprzedniej zgody portalu.