Szwajcarski parlament rozważa przyjęcie postulatu wnoszącego o traktowanie bitcoina tak, jak każdą inną walutę obcą. Celem postulatu autorstwa reprezentanta Thomasa Weibla jest wyeliminowanie niejasności i zwiększenie przejrzystości prawa związanego z bitcoinem. Jeśli postulat zostanie przyjęty przez parlament, zostanie przedłożony Szwajcarskiej Radzie Związkowej, głównej instytucji wykonawczej kraju.

 

 

Jeśli Rada zgodzi się z opinią, że bitcoin powinien być traktowany jak inne waluty obce, oszacuje również możliwości wprowadzenia postulatu w życie. Oprócz tego, Rada została poproszona o zbadanie potencjalnych możliwości związanych z bitcoinem w szwajcarskim sektorze finansowym.

 

W postulacie uprasza się organ wykonawczy o odpowiedź na cztery podstawowe pytania: czy bitcoin stwarza możliwości dla sektora finansowego, czy powinen być traktowany jak waluta obca, jakie środki regulacyjne powinny być stosowane, aby zapewnić przejrzystość prawa związanego z bitcoinem i podobnymi do niego walutami, oraz jakiego rodzaju zmiany w regulacji są niezbędne i kiedy mogą zostać wprowadzone w życie.

 

Postulat podpisało wspólnie 45 członków parlamentu (z możliwych 200), po tym, jak doszli oni do wniosku, że bitcoin może stworzyć nowe możliwości dla szwajcarskiego sektora finansowego i, że należy podjąć działania pod kątem uregulowania kwestii podatku VAT i egzekwowania kontroli nad praniem brudnych pieniędzy.

 

Przez następnych parę tygodni członkowie parlamentu będą głosowali w sprawie postulatu. Później, jeśli większość parlamentu zagłosuje za jego przyjęciem, postulat zostanie oficjalnie przedłożony Szwajcarskiej Radzie Związkowej. Jeśli Rada odpowie przychylnie, będzie również musiała wyraźnie przedstawić swoje stanowisko takim organom regulacyjnym jak Finma, szwajcarska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd.

 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bitcoin mógłby praktycznie zostać w Szwajcarii uznany za pełnoprawną walutę obcą. Taki ruch drastycznie zmniejszyłby ilość wątpliwości natury prawnej wśród użytkowników bitcoina, przynajmniej w samej Szwajcarii, a mianowicie w szwajcarskim sektorze bankowym. Pozwoliłoby to szwajcarskim władzom zastosować wobec bitcoina oraz innych cyfrowych walut istniejące już procedury legislacyjne dotyczące walut obych.

 

Luzius Meisser, prezes Bitcoin Association Switzerland, powiedział reporterom CoinDesku:

“Byłoby to dość rewolucyjne, ponieważ zwiększyłoby legalność bitcoina i mogłoby stać się precedensem dla innych krajów. Zbudowałoby to również grunt dla firm, które chcą używać bitcoina w Szwajcarii bez prawnych niejasności.”

 

Zdaniem Meissera jest prawdopodobne, że postulat „przejdzie” przez parlament, biorąc pod uwagę, że około 25% jego członków wystąpiło w roli sygnatariuszy.

 

Częściowe tłumaczenie postulatu na język angielski zostało zamieszczone na forum Bitcoin Talk.

 

Jeszcze we wrześniu Jean Christophe Schwaab ze Szwajcarskiej Partii Socjalistycznej powiedział, że jedynymi ludźmi w Szwajcarii, którzy wiedzą o bitcoinie, są „maniacy komputerowi, przestępcy i specjalne jednostki policji” oraz że obecnie publiczna dyskusja na temat cyfrowej waluty toczy się bardzo cicho albo wcale.

 

Wygląda na to, że Schwaab zmienił swoje podejście wobec bitcoina na bardziej pozytywne, skoro również sygnował postulat własnym podpisem.

 

Meisser wyjaśnił: „Rozmawiałem z nim i powiedział mi, że na chwilę obecną zmienił zdanie na temat wyjęcia bitcoina spod prawa, ale ogólnie pozostaje sceptyczny. Sam fakt, że współsygnował ten nowy, pozytywny postulat, jest bardzo miły.”

 

Schwaab oświadczył, że jest „bardzo szczęśliwy”, że spora część posłów wie już, czym jest bitcoin, i z troską podchodzi do sprawy możliwych regulacji.

 

“Mam nadzieję, że odpowiedź rządu dostarczy nam podstawowych informacji na temat bitcoina i jego regulacji w innych krajach, co umożliwiłoby sprawiedliwą, polityczną dyskusję. Podpisałem się pod wnioskiem, ponieważ jest to mój wkład w tę ważną dyskusję” – zakończył Schwaab.

 

Współautorzy: Emily Spaven i Nermin Hajdarbegovic.

 

Źródło: http://www.coindesk.com/swiss-lawmakers-bitcoin-foreign-currency/

Tłumaczenie: diabLEEca