bitcoin dolary

 

Proporcja legalnych do nielegalnych aktywności z wykorzystaniem bitcoinów uległa w ostatnich latach zupełnemu odwróceniu – twierdzi w wywiadzie dla agencji informacyjnej Bloomberg, Lilita Infante, agent specjalny amerykańskiej agencji rządowej ds. walki z narkotykami, Drug Enforcement Administraton (DEA).

 

Kiedy pięć lat temu bitcoin zaczął pojawiać się w dochodzeniach prowadzonych przez Infante dla DEA, analiza danych łańcucha bloków sugerowała, iż kryminalna aktywność z wykorzystaniem tej kryptowaluty mogła obejmować aż 90% przeprowadzanych wówczas transakcji. Obecnie, wartość ta skurczyła się do poziomu zaledwie 10% - stwierdza Infante.

 

Nie oznacza to jednak, że bitcoin przestał być wykorzystywany do działań niezgodnych z prawem. W praktyce, łączna wartość wolumenu transakcyjnego powiązanego z tego typu nielegalnymi procederami od 2013 roku znacząco wzrosła, twierdzi Infante, pracująca na co dzień wewnątrz 10-osobowego zespołu dochodzeniowego ds. cyberprzestępczości, wewnątrz DEA.

 

Wolumen wzrósł niesamowicie, ilość transakcji i wartość w dolarach wewnątrz kryminalnej aktywności wzrosły ogromnie w ostatnich latach, ale proporcja zmalała. Większość transakcji jest wykorzystywanych do spekulacji cenowej” – stwierdza Infante.

 

Działania zespołu wewnątrz którego operuje Infante skupiają się głównie na sprawach dotyczących tzw. ukrytej sieci (Deep web) oraz kryptowalut. Komórka współpracuje przy tym z innymi oddziałami amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, w tym z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) czy też federalnym Biurem ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – ATF).

 

Analizując wypowiedź agentki specjalnej DEA należy mieć jednak świadomość z jak dynamicznie rozwijającym się rynkiem mamy do czynienia mówiąc o bitcoinie – jeszcze w 2014 roku średni, dzienny wolumen transakcyjny BTC stanowił ekwiwalent około 50 milionów dolarów. Obecnie wartość ta sięga nawet 5 miliardów dolarów – stąd relatywny wzrost wolumenu kojarzonego z działalnością przestępczą, pomimo wyraźnej zmiany proporcji w tej materii.

 

Jak się okazuje, przytłaczająca większość transakcji dokonywanych obecnie za pomocą bitcoina to jednak transakcje w pełni legalne, co sugeruje, iż bitcoin stopniowo staje się powszechnie wykorzystywanym instrumentem płatniczym, akceptowanym w codziennej wymianie dóbr i usług.

 

Osoby, które wykorzystują bitcoina do działań o charakterze przestępczym, czynią tak na własne ryzyko. Otwarty dostęp do pełnego rejestru transakcji, będący jedną z podstawowych cech łańcucha bloków, daje wprawnym dochodzeniowcom możliwość śledzenia podejrzanych transakcji oraz identyfikacji schematów nielegalnej działalności.

 

Łańcuch bloków w rzeczywistości daje nam wiele narzędzi do identyfikowania ludzi. Prawdę mówiąc, ja chcę, aby nadal z nich korzystali” – podkreśla Infante.