ESMA

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA) chce przeznaczyć w przyszłym roku kwotę ponad miliona euro dla potrzeb monitorowania i nadzoru nad sektorem fintech oraz kryptowalut, czytamy w niedawno opublikowanym dokumencie urzędu.

 

Utworzona w 2011 roku w Paryżu ESMA jest niezależnym organem Unii Europejskiej wydającym wytyczne i rekomendacje mające na celu zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego, zachowania stabilności rynków finansowych i ochrony interesów konsumentów usług finansowych.

 

W skład członków ESMA wchodzą reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzoru nad rynkami papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Polskę w tym gronie reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

 

W opublikowanym Dorocznym Programie Pracy (Annual Work Program) na rok 2019, ESMA informuje, iż przeznacza budżet w wysokości 1 107 360 euro na monitorowanie „aktywności finansowej i trendów indywidualnych inwestorów, ze szczególną uwagą skoncentrowaną na innowacjach finansowych, włączając w to Fintech oraz krypto-aktywa”.

 

ESMA deklaruje również, iż zamierza powołać w tym celu 6-osobowy zespół, którego zadaniem będzie m.in. gromadzenie i analiza adekwatnych informacji rynkowych, które pomogą w „identyfikowaniu problemów i/lub ryzyka związanego z tego rodzaju aktywnościami i trendami”, w konsekwencji przekładając się na właściwe rekomendacje lub, w razie konieczności, propozycje podejmowania odpowiednich działań czy też konkretnych „interwencji produktowych” ze strony urzędu.

 

W oddzielnym komunikacie wystosowanym wczoraj przed komisją ds. ekonomicznych Parlamentu Europejskiego, przewodniczący ESMA, Steven Maijoor, poinformował iż podlegający mu urząd zastanawia się również nad zaproponowaniem regulacji obejmujących ICO (Initial Coin Offerings) – rozważając możliwość traktowania ich na podobnych zasadach, jak w przypadku obrotu papierami wartościowymi, informuje agencja Reuters.

 

Niektóre z tych ICO są jak instrumenty finansowe. Odkąd jest to instrument finansowy, podlega on pod całościowe ramy regulacyjne” – wyartykułował Maijoor przed wspomnianą już komisją.

 

Kolejnym pytaniem jest co zamierzamy uczynić z tymi ICO, które znajdują się poza sferą regulacji. Dokonamy oszacowania tego, jako rada. Spodziewamy się przedłożyć raport [w tej sprawie] do końca tego roku”.

 

W lutym tego roku, ESMA wystosowała na swojej stronie internetowej komunikat skierowany do potencjalnych inwestorów, ostrzegając ich przed ryzykiem inwestowania w kryptowaluty:

 

Waluty cyfrowe takie jak Bitcoin są przedmiotem ekstremalnych wahań cenowych, pokazując także wyraźne oznaki bańki cenowej, zatem klienci nabywający wirtualne waluty powinni być świadomi istnienia wysokiego ryzyka, iż stracą znaczną ilość, lub też całość, zainwestowanych pieniędzy” – wyczytujemy na oficjalnej stronie ESMA.