Nowojorski Departament Usług Finansowych (New York Department of Financial Services – NYDFS) rozpatrzył pozytywnie dwa równoległe wnioski, braci Winklevoss oraz firmy Paxos dotyczące emisji krypto-tokenów z pokryciem w dolarach.


W efekcie tej decyzji wczoraj, zarówno giełda Gemini braci Winklevoss, jak i giełda itBit (stanowiąca oddział Paxos) uruchomiły i udostępniły dla handlu własne monety, odpowiednio: Gemini Dollar (GUSD) oraz Paxos Standard (PAX); powiązane na sztywno z dolarem w stosunku 1 do 1 (monety tego rodzaju określane są mianem ‘stablecoin’).


Tym samym obie monety stają się pierwszymi w historii, prawnie regulowanymi krypto-tokenami z pokryciem w amerykańskich dolarach, stając się jednocześnie realną konkurencją dla operujących na podobnych zasadach i najbardziej rozpoznawalnych dotychczas (jednakże budzących niemałe kontrowersje) monet Tether.


Obecnie w obrocie znajduje się równowartość 2,8 mld dolarów w monetach Tether (USDT). Oznacza to, iż emitująca je firma Tether powinna dysponować taką samą wielkością depozytu dolarowego. Niestety, podawane przez nią do publicznej wiadomości informacje pozostawiają wiele niejasności. Opinia publiczna nadal nie doczekała się również pełnoprawnego audytu działalności firmy.


Zgoła odmienny obraz ma rysować się w przypadku monet Gemini oraz Paxos:


NYDFS ustalił wymagane warunki, aby zapewnić, że każda z firm powierniczych utrzymuje solidne zasady i procedury odnoszące się do kwestii ryzyka i wprowadza silne nowojorskie standardy i regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwalczania nadużyć finansowych oraz środków ochrony konsumentów” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym departamentu.


Według zapewnień przedstawicieli Gemini, depozyt dolarowy stanowiący zabezpieczenie monet GUSD będzie przechowywany „w jednym z amerykańskich banków” i ubezpieczony przez amerykańską Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC).


Firma BPM Accounting and Consulting będzie odpowiadać za comiesięczny audyt rachunków Gemini Trust. Audytu blockchainowego smart-kontraktu, na którym oparty jest Gemini Dollar, miała dokonać firma Trail of Bits.


Przedstawiciele Paxos deklarują, iż dla potrzeb audytu firma ma współpracować z „zewnętrzną, niezależną firmą audytową” mającą dokonywać również comiesięcznych inspekcji „w celu zapewnienia, że tokeny Paxos Standard posiadają pełne pokrycie w rzeczywistych dolarach”. Audytu smart-kontraktu Paxo Standard miała dokonać firma Nomic Labs.


Przyznane zezwolenia demonstrują fakt, że firmy potrafią wprowadzać zmiany i wysokie standardy zgodności wewnątrz mocnych, stanowych ram prawnych, które zabezpieczają podmioty objęte regulacją i chronią klientów” – komentuje nadinspektor departamentu, Maria Vullo.


W przeciwieństwie do monety Tether, opartej na protokole Omni Layer i łańcuchu bloków Bitcoina, Gemini Dollar oraz Paxos Standard operują w standardzie ERC-20, wewnątrz łańcucha bloków Ethereum.


Nie było dotychczas zaufanej i prawnie regulowanej cyfrowej reprezentacji amerykańskiego dolara wewnątrz łańcucha bloków. Jesteśmy podekscytowani wprowadzając Gemini Dollar na rynek, stablecoin który łączy wiarygodność kredytową i stabilność cenową amerykańskiego dolara z technologią łańcucha bloków i nadzorem NYDFS” – komentuje Tyler Winklevoss, CEO Gemini Trust.


Razem z Paxos Standard mamy nadzieję na uruchomienie prawdziwie doskonałej, światowej ekonomii, oferując token stabilny, szybki, wymienialny, audytowany, a co najważniejsze, zatwierdzony i regulowany. Jest to składnik aktywów cyfrowych, któremu można zaufać” – komentuje prezes firmy Paxos, Charles Cascarilla.