CoverFB ITZ new 

 

 

Informatyczne techniki zarządzania to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym.

 

Łączą one kluczowe kompetencje z zakresu zarządzania z wykorzystaniem w praktyce technik i systemów informatycznych w realizacji bieżących zadań przedsiębiorstwa lub organizacji oraz projektowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych, także z wykorzystaniem technologii blockchain oraz inwestycji kryptowalutowych.

 

Kształcą specjalistów nowego zarządzania (new management), potrafiących łączyć „tradycyjne” kwalifikacje managera z umiejętnościami technicznymi, by z powodzeniem wykorzystywać praktyczną wiedzę informatyczną w otoczeniu biznesowym, nawiązywać dialog z różnorodnymi specjalistami i działami przedsiębiorstwa, kreować sieci współpracy, podnosząc przy tym jakość i efektywność organizacji, przesądzając w efekcie o rozwoju przedsiębiorstw i ich konkurencyjności w ciągle zmieniającym się otoczeniu.


Jest to kierunek dla tych osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z informatyką, a mając świadomość ich powszechnego stosowania tak w biznesie, jak i w codziennym życiu, chciałyby je z powodzeniem wykorzystywać w zarządzaniu. Studia stanowią dobry wybór dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, bazując w szczególności na praktycznych zastosowaniach popularnych i zaawansowanych systemów informatycznych oraz znajomości mechanizmów gospodarki elektronicznej.

 

Oferowane są następujące specjalizacje:

 

Technologie blockchain 

- IT project manager (ITPM)

Inspektor ochrony danych (IOD)

 

Jednym z oficjalnych partnerów tego kierunku został kantor BitCan.pl. Więcej informacji na stronach uczelni (link).

 

Zapraszamy!