ProjektPCC

 

Dziś pojawił się projekt Ministerstwa Finansów w sprawie zaniechania opodatkowania umów od sprzedaży lub zamiany kryptowalut podatkiem PCC. Obecnie projekt jest w fazie „konsultacji publicznych”.

 

Zgodnie z projektem między 13 lipca 2018 roku a 30 czerwca 2019 roku transakcje sprzedaży czy też wymiany kryptowalut będą zwolnione z 1% podatku PCC.

 

Dlaczego tylko do 30 czerwca 2019 roku? Do tego czasu Ministerstwo planuje mieć już gotowe rozwiązania prawne dla obrotu kryptowalutami w Polsce.

 

Co miło zaskakuje, Ministerstwo Finansów bardzo rozsądnie uzasadnia konieczność zwolnienia z podatku PCC w tym zakresie:

 

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) umowy sprzedaży i zamiany prawmajątkowych objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. W konsekwencji, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.”

 

Użytkownicy kryptowalut miesięcznie potrafią zrobić kilkadziesiąt a nawet kilka milionów transakcji. Niestety składając ofertę na giełdzie nie mamy pewności, czy zrealizuje ją jedna osoba czy też 100 i więcej. Gdy miesięcznie wykonamy np. 10 niewinnych transakcji, które na giełdzie rozbiją się po 100 mniejszych mamy do wypełnienia 1000 trzystronicowych druków PCC3. Od każdej trzeba zapłacić 1 co wydaje się niewiele, ale nie przy tej skali obrotu. Może się zdarzyć, że grając na giełdzie kryptowalutowej zarobiliśmy albo i straciliśmy 100zł, a należny podatek PCC może wynieść nawet 1 milion zł i więcej, nie ma górnego limitu. Odpalając bota na giełdzie robiącego setki transakcji dziennie, ryzykujemy więc zlicytowaniem majątku życia.

 

Od 13 lipca 2018 użytkownicy kryptowalut będą mogli odetchnąć z ulgą, przynajmniej pod kątem podatku PCC.

 

Co może rozczarować to to, że rozporządzenie zacznie działać dopiero od 13 lipca 2018 i nie będzie działać wstecz, choć mogłoby i jest to prawnie możliwe.

 

Jako, że projekt jest w fazie konsultacji społecznych, każdy z nas, może w niej uczestniczyć i podzielić się swoim komentarzem na temat projektu (apelujemy jednak o powagę).