Australia

 

Australijskie giełdy wymiany kryptowalut zostały objęte wymogiem przestrzegania nowych wytycznych mających na celu przeciwdziałanie procederom prania brudnych pieniędzy (AML) oraz  finansowania terroryzmu (CTF).

 

Odpowiedzialna za wdrożenie nowego prawa, rządowa agencja Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), uruchomiła w tym zakresie specjalną stronę internetową, na której informuje giełdy o ich nowych obowiązkach.

 

Jednym z nich jest konieczność rejestracji danych platformy wymiany kryptowalut za pośrednictwem wspomnianej już agencji. Pomimo faktu, iż prawo weszło w życie z dniem 3 kwietnia, giełdy mają na to czas do 14 maja tego roku. Dodatkowo, biznesy tego rodzaju zostają zobowiązane do wprowadzenia i przestrzegania zasad programu przeciwdziałania procederom AML/CTF.

 

W praktyce oznaczać będzie to między innymi konieczność identyfikacji i weryfikowania tożsamości swoich klientów, jak również raportowania urzędnikom Austrac o wszelkich tzw. „podejrzanych transakcjach” przekraczających sumę 10 000 dolarów australijskich (ok. 7 700$). Giełdy zobowiązane będą również do przechowywania wszystkich, związanych z tym rejestrów przez okres siedmiu lat.

 

Niespełnienie powyższych wymogów traktowane będzie jako „przestępstwo karne”, obarczone odpowiednimi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

 

Jednakowoż, jak zaznacza Austrac, najbliższe sześć miesięcy (do dnia 2 października) to okres dla zobowiązanych jednostek na stopniowe dostosowanie swoich procedur do nowych przepisów. W tym czasie urząd nie będzie nakładał na nie żadnego rodzaju kar, prowadząc jedynie działania weryfikujące przestrzeganie i egzekwowanie nowego prawa.