RosjaBitcoin1

 

Kolejny projekt ustawy mającej na celu regulację sektora kryptowalut w tym kraju został przedłożony przed rosyjską Dumą. Ustawa w tej wersji miałaby za zadanie chronić prawa posiadaczy kryptowalut, regulując jednocześnie ich wykorzystanie jako środka płatniczego.

 

Wydaje się, że rosyjskie ustawodawstwo już od dłuższego czasu poszukuje właściwego podejścia regulacyjnego w kwestii kryptowalut. Tym razem w projekcie nowej legislacji pojawiają się takie pojęcia jak „pieniądz cyfrowy” czy „prawa cyfrowe”. Nowe prawo, poza kwestiami podatkowymi, określałoby również kryptowaluty jako podmiot w kwestiach dziedziczenia czy też upadłości.

 

Inicjatorami nowego projektu są: przewodniczący rosyjskiej Dumy, Wiaczesław Wołodin oraz jej deputowany, Paweł Krasheninnikov.

 

Ustawa w tej postaci (chociaż z licznymi restrykcjami i tylko w określonych przypadkach) nie wykluczałaby również wykorzystywania kryptowalut jako środka płatniczego w tym kraju. Jak wyczytujemy z projektu, akceptacja walut cyfrowych dla potrzeb płatności, depozytów czy też jako jednostek rozliczeniowych nie byłaby obowiązkowa, aczkolwiek dopuszczalna na terenie Federacji Rosyjskiej, jeśli tego typu operacja byłaby „technicznie możliwa” i „pozbawiona ryzyka”.

 

 „W perspektywie czasu, pieniądze cyfrowe będą wykorzystywane jako środek płatniczy, jednakże jedynie w przypadkach i na zasadach określonych przez nowe prawo” – mówi Krasheninnikov.

 

Warto podkreślić, iż zaledwie tydzień wcześniej, również do niższej izby rosyjskiego parlamentu trafił tego samego typu projekt (zatytułowany „Cyfrowe Aktywa Finansowe”) w tamtym przypadku autorstwa Ministerstwa Finansów Federacji. Dokument ten stwierdza między innymi, iż posiadacze kryptowalut mieliby prawo do ich wymiany na ruble lub waluty obce jedynie za pośrednictwem licencjonowanych przez państwo platform wymiany.

 

Projekt ustawy Ministerstwa Finansów stara się określać również zasady funkcjonowania kopalni kryptowalutowych w tym kraju (wydobycie kryptowalut miałoby być definiowane jako działalność biznesowa po przekroczeniu ustalonego limitu zużycia energii elektrycznej), a także projektów biznesowych finansowanych w oparciu o ICO (Initial Coin Offering).

 

W październiku zeszłego roku prezydent Władimir Putin wydał osobistą dyrektywę skierowaną do rosyjskiego rządu i tamtejszego Banku Centralnego, dając im czas do 1 lipca 2018 roku na określenie statusu prawnego m.in. technologii łańcucha bloków, kryptowalut oraz tzw. inteligentnych kontraktów (smart-contract) w tym kraju.