kongres

 

W opublikowanym przez Kongres dorocznym raporcie na temat stanu amerykańskiej gospodarki nie zabrakło również miejsca dla tematyki kryptowalut i łańcucha bloków, której autorzy dokumentu postanowili poświęcić oddzielny, obszerny rozdział dokumentu, nie szczędząc przy tym superlatyw dla omawianej technologii.

 

Raport opublikowany przez Wspólny Komitet Ekonomiczny Kongresu, na który składają się również uwagi senatorów oraz członków Izby Reprezentantów, określa miniony rok mianem „roku kryptowalut”.

 

Wzrost wartości monet takich jak Bitcoin czy Ethereum rzędu od kilku do kilku tysięcy procent to wartości „w porównaniu z którymi zyski z giełd papierów wartościowych prezentują się ubogo” – możemy wyczytać w dokumencie. Za wzrostem wartości kryptowalut podążała również ich globalna rozpoznawalność:

 

„Szum wokół walut cyfrowych przypomina ekscytację Internetem z późnych lat dziewięćdziesiątych, kiedy ludzie postrzegali firmy technologiczne jako te, które mogą zmienić świat. Powstało wiele firm internetowych, a ich wartość poszybowała w bardzo krótkim czasie. Wiele z nich upadło, jednak nieliczne odniosły spektakularny sukces, zmieniając konwencjonalne sposoby prowadzenia biznesu”.

 

Autorzy dokumentu zauważają również potencjał kryptowalut takich jak Bitcoin, aby te któregoś dnia stały się powszechnie wykorzystywanym środkiem płatności. Zanim tak się jednak stanie, w pierwszej kolejności muszą one uporać się z aktualnymi „technicznymi i ekonomicznymi ograniczeniami” – czytamy w raporcie. W tym miejscu dokument wymienia przede wszystkim: wydłużony czas przetwarzania transakcji, wysokie koszty prowizyjne jak i znaczne wahania kursowe kryptowalut.

 

Oprócz kryptowalut, raport amerykańskiego Kongresu zwraca również uwagę na ogromny potencjał, leżącej u ich podstaw, technologii łańcucha bloków:

 

„Kryptowaluty oraz ICO tworzą [medialne] nagłówki, zaś prędkość innowacji finansowej w przestrzeni łańcucha bloków zadziwia sceptyków. Jednakże, wraz z wszystkimi nagłówkami skupiającymi się na zastosowaniach finansowych, ludzie mogą nie zauważyć cyfrowej rewolucji mającej teraz miejsce wraz z innymi zastosowaniami łańcucha bloków”

 

„Technologia łańcucha bloków oferuje zdecentralizowany, bezpieczny i wydajny sposób przechowywania niemal każdej postaci danych pomiędzy różnymi platformami. Programiści, firmy i rządy doceniają ten potencjał i rozpoczęły już implementację łańcucha bloków dla wielu różnych zastosowań”.

 

Raport wysyła również wyraźny sygnał do adekwatnych komórek legislacyjnych jak właściwie podchodzić do regulacji prawnych sektora kryptowalut i łańcucha bloków, aby nie ograniczać szerokiego potencjału ich technologii:

 

„Dla kryptowalut i łańcucha bloków, aby mogły nadal skutecznie się rozwijać, decydenci potrzebować będą wspólnych i innowacyjnych rozwiązań, które ustalają zasady gry bez nadmiernie nakazowych regulacji, które hamują tę wschodzącą technologię na drodze do osiągnięcia swojego pełnego potencjału”.

 

„Ustawodawcy jak i opinia publiczna powinni zaznajomić się bardziej z walutami cyfrowymi oraz innymi zastosowaniami technologii łańcucha bloków, posiadającymi szeroki zakres zastosowań w przyszłości”.

 

„Agencje rządowe wszystkich szczebli powinny wziąć pod uwagę i przeanalizować nowe zastosowania dla tej technologii, które mogłyby uczynić rząd bardziej wydajnym w wypełnianiu swoich funkcji”.