NiemcyPodatek

 

Niemieckie Ministerstwo Finansów opublikowało dokument odnoszący się do zasad opodatkowania bitcoina i innych kryptowalut w tym kraju.

 

Stwierdza on, iż konwersja bitcoina i innych kryptowalut do postaci pieniądza fiducjarnego lub na odwrót, stanowi „podlegającą opodatkowaniu korzyść innego rodzaju”. Jednakże wykorzystywanie kryptowalut jako środka płatności, podobnie jak w przypadku prawnych środków płatniczych, nie podlega opodatkowaniu.

 

Według niemieckiego ministerstwa rozporządzenie tego rodzaju zostało wydane w oparciu o decyzję europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2015 roku odnośnie podatku od wartości dodanej (VAT). Decyzja ta tworzy precedens dla krajów wspólnoty do opodatkowania bitcoina, dając im jednakże możliwość tworzenia wyjątków dla różnego typu transakcji z ich wykorzystaniem.