EUstol1

 

Dobiegły końca rozmowy „okrągłego stołu ds. kryptowalut”, jak roboczo nazwano debatę w Komisji Europejskiej na temat europejskiego rynku kryptowalutowego. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele europejskich banków centralnych, europejskich organów nadzoru rynkowego, a także przedstawiciele samego rynku kryptowalutowego.

 

Jak wyczytujemy na oficjalnej stronie KE, jednym z główny powodów do przeprowadzenia tego rodzaju rozmów miało być wypracowanie wspólnego unijnego stanowiska przed dyskusją na temat światowego rynku kryptowalut na zbliżającym się szczycie G20.

Debata KE miała skupiać się na trzech głównych zagadnieniach, obejmujących:

 

- wpływ kryptowalut na rynki finansowe

- ryzyka i szanse związane z wykorzystaniem kryptowalut

- rozwój (nowej metody finansowania projektów biznesowych w oparciu o) ICO (Innitial Coin Offerings)

 

W jednym aspekcie uczestnicy dyskusji byli bezapelacyjnie jednomyślni – technologia łańcucha bloków, stanowiąca fundament dla kryptowalut, niesie ze sobą „poważne obietnice” dla rynków finansowych.

 

„Europa musi wdrożyć tego rodzaju innowacje, jeśli chce pozostać konkurencyjna” – czytamy na stronie KE.

 

Dalsze ustalenia KE skupiły się również na „ryzyku spekulacyjnym” związanym kryptowalutami. Z tego powodu członkowie komisji apelują o kontynuację, trwającej już od jakiegoś czasu, europejskiej kampanii „informacyjnej”, mającej na celu uświadamianie inwestorów w kwestii potencjalnego ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptowaluty.

 

Dyskusja w KE zwróciła również uwagę na, popularne ostatnimi czasy, ICO. W tym miejscu podkreślono potencjał tego rodzaju „innowacyjnej” metody finansowania projektów biznesowych, jednocześnie, po raz kolejny, zwracając uwagę na zagrożenia jakie mogą się z nią wiązać. Te mają wynikać m.in. z „braku przejrzystości” dotyczących niektórych firm i ich projektów, finansowanych w oparciu o ICO.

 

Stwierdzono również konieczność prowadzenia dalszych prac mających na celu ustalenie w jakich okolicznościach „waluty cyfrowe i związane z nimi usługi” podlegają pod obecnie istniejące regulacje oraz czy konieczne jest wytworzenie nowych wytycznych prawnych w tym zakresie:

 

„W oparciu o ocenę ryzyka i możliwości oraz stosowności istniejących ram regulacyjnych dla tychże instrumentów, Komisja rozstrzygnie czy działanie regulacyjne w tym zakresie na poziomie Unii Europejskiej jest wymagane” – wyczytujemy z oświadczenia wice prezydenta KE, Valdisa Dombrovskisa złożonego po debacie.