ECB1

 

Mario Draghi, prezydent Europejskiego Banku Centralnego, zabrał głos w sprawie kryptowalut podczas jednej z debat w Parlamencie Europejskim.

 

„Pozwólcie mi najpierw powiedzieć, iż nie obserwujemy systemowo znaczących ilości kryptowalut posiadanych przez nadzorowane instytucje – innymi słowy, przez banki. W rzeczywistości instytucje kredytowe powstałe w Unii Europejskiej wykazują umiarkowany apetyt na waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, niezależnie od wysokiego poziomu publicznego zainteresowania. Jednakże, ostatnie wydarzenia, takie jak start notowań bitcoinowych kontraktów terminowych na amerykańskich giełdach, mogą skłonić także europejskie banki do zajęcia bitcoinowych pozycji, dlatego z pewnością będziemy się temu przyglądać.” – powiedział Draghi.

 

Prezydent EBC podkreślił jednakże, iż Bitcoin, jak i inne kryptowaluty znajdują się obecnie w nieuregulowanej przestrzeni rynkowej zaś sam rynek kryptowalut charakteryzuje się nadal dużą nieprzewidywalnością oraz, jak zaznacza Draghi, aktywnością spekulacyjną. Z tego powodu, w jego opinii, kryptowaluty powinny być postrzegane, również przez banki które potencjalnie chciałyby w nie zainwestować, jako „aktywa bardzo wysokiego ryzyka”.

 

Mario Draghi przyznał również, iż na obecną chwilę Europejski Bank Centralny nie nosi się z zamiarem specjalnego nadzorowania rynku kryptowalut. Niemniej, podejmuje on odpowiednie prace, mające na celu oszacowanie związanego z nimi ryzyka, na które mogą być narażone nadzorowane instytucje.