FINCEN ( The Financial Crimes Enforcement Network ) uznał, że obrót, jak i emitowanie zdecentralizowanej wirtualnej waluty z zamiarem wymiany jej na oficjalne środki płatnicze, zostanie podane koncesjonowaniu. Natomiast samo nabywanie dóbr i usług za cyfrowe waluty już nie leży w gesti nadzoru finansowego. Emisja cyfrowych walut z zamiarem wykorzystania ich do zakupu towarów i usług również pozostaje zwolniona z koncesjonwowania.

 

FINCEN dodatkowo stwierdził, że wirtualne pieniądze powstające w internecie nie są oficjalnym środkiem płatniczym.  Najważniejszą implikacją wydaje się to, iż władze monetarne przyjęły do swej wiadomości fakt zaistnienia zjawiska powstawania, rozwoju i wkraczania do realnej gospodarki wirtualnych środków transferowych.

 

Propozycja wprowadzenia pewnych ram prawnych do działalności giełd, farm górniczych i serwisów obracających wirtualnymi monetami może zwiększyć tylko zaufanie konsumentów do bitcoina i pochodnych walut. Najbardziej istotnym faktem jest to, że cyfrowe środki płatniczo transferowe stają się pełnoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego, a firmy które wcześniej wstrzymywały się przed przyjęciem takiej formy płatności, od teraz mogą już bez obaw się nią posługiwać.

 

Poniżej przedstawiamy artykuł w anglojęzycznej wersji magazynu Forbes, który przybliża omawiane zagadnienie: forbes.com oraz pełny dokument wydany przez FINCEN fincen.gov.

 

 

Bit-els