Japonia2

 

Już za dwa miesiące Bitcoin uzyska w Japonii nowy status, stając się oficjalnie akceptowaną przez rząd formą płatności. Stanie się to dzięki wchodzącej w życie od 1 kwietnia ustawie, o której wcześniej pisaliśmy.

 

Projekt tej ustawy opublikowano w grudniu, a z końcem stycznia zakończył się okres konsultacji społecznych. Wejście nowego prawa z pewnością zwiększy i tak już sporą popularność Bitcoina w Japonii.

 

Największa japońska giełda, Coincheck, ma już prawie 80 tysięcy użytkowników, podczas gdy w kwietniu 2016 było ich zaledwie 14 000. Oprócz tego bardzo dużo japońskich firm akceptuje bitcoiny, wspomnijmy na przykład bardzo popularny w kraju kwitnącej wiśni portal DMM.com czy też gigant w swojej branży Rakuten.

Japoński ustawodawca subtelnie zróżnicował Bitcoina i tradycyjne waluty. W świetle nowej ustawy Bitcoin jest środkiem płatniczym, ale nie jest walutą narodową taką jak dolar czy euro. Ma to, wbrew pozorom pozytywne skutki dla podmiotów obracających BTC. Gdyby bowiem Japończycy zrównali Bitcoina z walutami fiat, podmioty takie podlegałyby pełnemu licencjonowaniu i nadzorowi finansowemu na równi np. z bankami. Oznaczałoby to konieczność spełnienia przez nie wielu wyśrubowanych i kosztownych wymagań.

Z drugiej strony uniknięto błędu popełnionego np. w USA czy Izraelu, gdzie Bitcoin jest traktowany jak towar, przez co jest obłożony podatkiem VAT (lub podatkiem od sprzedaży w USA) i to znacznie utrudnia używanie go do płatności. Japonia podążyła tutaj podobną drogą jak Unia Europejska czy Australia.

Można się więc spodziewać, że od początku kwietnia nastąpi wzrost zainteresowania i obrotów Bitcoinem w Japonii. Wielka korporacja finansowo-medialna GMO Internet Group już zapowiedziała otwarcie nowej giełdy BTC i usługi przeglądarkowego portfela. Japonia wyrasta na bitcoinową potęgę. Choć Chiny przodują jeżeli chodzi o kopalnie i obroty giełd, to Japonia z pewnością przeważa pod względem prawnym i regulacyjnym.

 

Fotografia na licencji Creative Commons:Moyan Brenn, Flickr.com