UE1


Jedną z wielu rozlicznych agend i instytucji Unii Europejskiej jest EPRS (European Parilamentary Research Service), zespół doradczy Parlamentu Europejskiego. W zeszłym miesiącu zespół opublikował krótkie, dwustronicowe rozważania na temat zastosowania łańcucha bloków w wyborach powszechnych.


Warto podkreślić, że dokument analizuje nie tylko możliwości przeprowadzenia elektronicznych wyborów z zastosowaniem samej technologii łańcucha bloków, ale wprost proponuje łańcuch bloków Bitcoina, słusznie zauważając, że moc sieci Bitcoina stanowi silne zabezpieczenie przed próbami manipulacji. Głosy umieszczone w łańcuchu mogą być weryfikowane przez każdego, oraz nie mogą być zmienione, wynika to z podstawowych cech łańcucha bloków.

Pewnym problemem – jak zauważa Philip Boucher, autor dokumentu – może być zapewnienie anonimowości głosowania. Sam Bitcoin jest, jak wiadomo, tylko do pewnego stopnia anonimowy. Sprawę utrudnia fakt, że w głosowaniu należy też zapewnić zasadę jednego głosu dla jednego głosującego, oraz zapobiec oddawaniu głosów za osoby nieobecne. Jest to w miarę proste przy głosowaniu osobistym w lokalu wyborczym, gdzie legitymujemy się przed komisją i składamy podpis na liście wyborców. Sprawa się komplikuje przy głosowaniu zdalnym, o czym świadczy np. niedawny skandal z głosami korespondencyjnymi w wyborach prezydenta Austrii.

Problemy te można przezwyciężyć i łańcuch bloków Bitcoina był już wykorzystywany na małą skalę do głosowań np. wewnętrznych wyborów w partiach politycznych, czy głosowań akcjonariuszy firm. Jego wykorzystanie w wyborach powszechnych może być jednak dość odległe w czasie, chociażby ze względu na ilość głosujących i pojemność łańcucha BTC. Może się okazać konieczne np. stworzenie łańcucha bocznego, oraz zmiana ustawodawstwa. Poza tym łańcuch bloków pozbawia nieuczciwych polityków możliwości manipulacji. Z drugiej strony już sam Internet ogranicza te możliwości, pozwalając na efektywną obywatelską kontrolę wyników, tak jak to robi nasz polski Ruch Kontroli Wyborów. Łańcuch bloków będzie w tej kwestii kolejnym krokiem we właściwym kierunku.

 

Fotografia na licencji Creative Commons: flickr.com