strumien

 

Znamy już stanowisko zespołu pracującego w ramach ministerialnego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” odnośnie między innymi prac legislacyjnych z zakresu regulacji kryptowalut i Blockchain.

 

Przypomnijmy. Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowują programOd papierowej do cyfrowej Polski”, który wyznaczy kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. W programie tym nie zabrakło również miejsca na kryptowaluty i blockchain.

 

Celem inicjatywy jest między innymi znalezienie rozwiązań regulacyjnych, prawnych i gospodarczych, które: 

 

•Stworzą duże pole dla rozwoju polskich innowacyjnych projektów związanych z cyfrowymi walutami;

•Pozwolą zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, a państwu możliwości odpowiedniego nadzoru prawnego nad tymi projektami;

•Umożliwią wykorzystanie blockchainna potrzeby bezpiecznych, niezaprzeczalnych i wiarygodnych transakcji w administracji i biznesie.

 

W tym celu została powołana grupa robocza - strumień "Blockchain i kryptowaluty" -składająca się z ochotników entuzjastów Bitcoina, prawników, ekonomistów i specjalistów w dziedzinie IT.

 

Wczoraj opublikowany został dokument, ze stanowiskiem zespołu w kwestiach legislacyjnych. Najważniejszą konkluzją jest jak czytamy:

 

"Nie ma w chwili obecnej uzasadnienia dla wysuwania propozycji albo podjęcia prac nad za-łożeniami odrębnego aktu prawnego poświęconego blockchainowi lub walutom cyfrowym. Tego typu potrzeby mogą się pojawić w przyszłości – będzie to zależało od szczegółowych form zastosowań tych technologii oraz stopnia ich upowszechnienia w społeczeństwie. Konieczne wydaje się jednak dostosowanie wybranych gałęzi prawa – w szczególności prawa podatkowego, tak by usunąć wątpliwości utrudniające w sposób istotny prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Strumień widzi jednak pilną potrzebę działań mających za zadanie:

 

a) Objęcie ochroną sektora nowoczesnych technologii (w szczególności startupów blockchainowych i kryptowalutowych) w postaci tzw. piaskownicy regulacyjnej (ang. regulatory sandbox) zastosowa-nej już w kilku krajach na świecie. Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostaną opracowane w in-nym dokumencie.

 

b) Wydanie ogólnej interpretacji podatkowej przez Ministra Finansów (na wzór np. odpowiedniej re-gulacji brytyjskiego Urzędu Podatkowego i Celnego z 3 marca 2014 r.1). Problemy podatkowe oraz związane z prowadzeniem bieżącej rachunkowości i rozliczeń podatkowych są największą bolączka firm działających w sektorze walut cyfrowych oraz główną przyczyną ich emigracji z Polski.

 

Jak słusznie stwierdza zespół:

 

"niepewność w tym zakresie jest szczególnie dotkliwa z punktu widzenia zakładania w Polsce startupów kryptowalutowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej."

 

Kolejną ważną konkluzją jest ochrona startupów i firm kryptowalutowych do czasu wypracowania odpowiednich regulacji:

 

Do czasu wypracowania odpowiednich regulacji, dla nie blokowania rozwoju rynku nowoczesnych technologii, podmioty na nim działające należałoby objąć tymczasową ochroną (amnestią) w formie wprowadzonego w niektórych krajach tzw. sandboxu regulacyjnego.

 

Jak widzimy konkluzje strumienia są rozsądne i uzasadnione.

 

W czasie ostatnich kilku miesięcy słychać było jednak również słowa krytyki padające ze społeczności kryptowalut w Polsce odnośnie prac strumienia. Głównym zarzutem jest fakt, że kryptowaluty nie potrzebują żadnych regulacji, gdyż wynika to z ich natury - decentralizacja i niezależność od rządów.

 

Oczywiście, ciężko się z tym nie zgodzić, jednak należy pamiętać, że używanie kryptowalut niesie za sobą wiele niebezpieczeństw ze strony nieuregulowanego prawa w tym zakresie, zarówno dla firm kryptowalutowych jak i samych użytkowników. Na tym polu bardzo łato wpaść w pułapkę np. dowolności interpretacji urzędów skarbowych, wynikającej właśnie z braku regulacji prawnych. Prowadzenie firmy kryptowalutowej w Polsce jest jak chodzenie po polu minowym, dlatego wiele firm decyduje się rejestrować działalność z zagranicą.

 

Prace strumienia są więc jak najbardziej potrzebne, chociażby dla ochrony samych konsumentów. Kryptowaluty są bowiem zupełnie nową, specyficzną technologią, z którą jak na razie żaden regulator na świecie sobie dobrze nie radzi.

 

Z jednej strony regulacje mogą być bardzo korzystne dla samych użytkowników Bitcoina jak i firm, powodując, że posługiwanie się kryptowalutami będzie bezpieczne, z drugiej mogą być szkodliwe ograniczając swobodę z ich korzystania. Dlatego ważne jest wypracowanie dobrych regulacji, a nad tym właśnie pracuje strumień.

 

Co ważne celem zespołu ministerialnego strumienia jest również misja edukacyjna poczynając od urzędników państwowych oraz grup zainteresowanych tematyką.

 

Celem jest również wypracowanie tzw. dobrych praktyk firm dotąd działających na rynku zapoczątkowanych przez Krzysztofa Piecha, dzięki którym polski rynek okazał się być jednym z bezpieczniejszych na świecie - dobrze chroniącym też konsumentów.

 

Najważniejszym i głównym celem strumienia jest próba stworzenia na wzór Dubaju, całego ekosystemu wspierającego projekty z zakresu rozproszonych rejestrów i walut cyfrowych. 

 

Warto również zaznczyć, że do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został złożony wniosek o dofinansowanie utworzenia Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain.

 

Więcej o pracach strumienia można dowiedzieć się na zamkniętej facebookowej grupie: https://www.facebook.com/groups/1099945876754160/