ChinyFlaga

 

Komitet Stały Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych to chiński organ władzy zajmującym się tworzeniem nowego prawa. Na jego posiedzeniu 27 czerwca przedstawiono projekt nowego chińskiego kodeksu cywilnego. W projekcie znalazły się dwa artykuły szczególnie dotyczące osób używających Bitcoina w tym kraju. Wiadomo zaś, że kondycja Bitcoina w Państwie Środka ma istotny wpływ na jego kondycję na całym świecie.

 

Oba te artykuły są wyrazem podążania przez chińskie prawo za postępem technologicznym i nadają walorom wirtualnym (np. kryptowalutom, ale również żetonom w grach i podobnym, istniejącym wyłącznie w sieci wartościom) właściwość bycia obiektem prawa cywilnego. W pewnym uproszczeniu powiedzieć można, że wartości wirtualne uzyskują prawo własności prywatnej na równi z przedmiotami materialnymi. Na przykład kradzież bitcoinów będzie w Chinach traktowana przez władze tak samo, jak kradzież np. samochodu.

Warto podkreślić, że w świetle tego projektu Bitcoin będzie w Chinach nadal traktowany jako „towar”, nie zaś waluta. Pod tym względem wciąż chińskie prawo pozostanie z tyłu względem np. prawodawstwa europejskiego. Niemniej uchwalenie nowego kodeksu przez OZPL prawdopodobnie ostatecznie przesądzi pozytywnie kwestię legalności obrotu Bitcoinem w Chinach.

 

Przypominamy, że restrykcyjne podejście chińskich władz do zagadnień kryptowalut na obecną chwilę stanowi poważne spowolnienie dla ich rozwoju i popularyzacji w tym kraju. Instytucje finansowe nie mogą przeprowadzać transakcji z wykorzystaniem bitcoinów, zaś większość banków, w szczególności tych kontrolowanych przez państwo, obarczonych jest odgórnym zakazem świadczenia usług giełdom bitcoinowym. Zakaz obrotu bitcoinami w Chinach dotyczy wyłącznie instytucji finansowych. Handel tą krytpowalutą w prywatnym zakresie jest jednak dozwolony.

 

Fotografia na licencji Creative Commons: Flickr.com