mc3

 

Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowują programOd papierowej do cyfrowej Polski”, który wyznaczy kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. W programie tym nie zabrakło również miejsca na kryptowaluty i blockchain.

 

Program przygotowywany przez ministerstwa jest bardzo ambitny. Zakłada między innymi stworzenie skrzynek pocztowych e-mail dla każdego obywatela umożliwiających kontakt np. z urzędem. Ponadto program obejmuje wdrożenie modelu sfederalizowanego identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, upowszechnienie usług e-administracji dla obywatela i biznesu.

 

Z programu skorzysta również pacjent i służba zdrowia. Przygotowywane są rozwiązania oferujące pacjentom szereg usług elektronicznych, które pozwolą m.in. na skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do indywidualnych informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i internetowego konta pacjenta, łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i skrócenie kolejek do lekarza dzięki e-Rejestracji i e-Skierowaniu.

 

Program przewiduje również działania mające na celu ograniczenie kosztów obrotu gotówkowego oraz zwiększenie wygody dla obywateli poprzez wprowadzenie możliwości opłacania należności wobec sektora publicznego w formie bezgotówkowej.

 

W programie nie zabraknie dwóch interesujących inicjatyw: e-Przedsiębiorczość oraz Bitcoin i Blockchain. Jak dowiadujemy się na stronie Ministestwa Cyfryzacji:

 

"Dzięki temu powinna nastąpić redukcja obciążeń m.in. przez ujednolicenie i integrację obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw wymaganych przez administrację publiczną, otworzyć się także powinno ogromne pole dla rozwoju polskich innowacyjnych projektów związanych z cyfrowymi walutami oraz niezaprzeczalnością transakcji i danych."

 

Celem nicjatywy jest znalezienie rozwiązań regulacyjnych, prawnych i gospodarczych, które:

 

•Stworzą duże pole dla rozwoju polskich innowacyjnych projektów związanych z cyfrowymi walutami;

•Pozwolą zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, a państwu możliwości odpowiedniego nadzoru prawnego nad tymi projektami;

•Umożliwią wykorzystanie blockchainna potrzeby bezpiecznych, niezaprzeczalnych i wiarygodnych transakcji w administracji i biznesie.

 

Wyniki prac zespołu zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, a następnie uzgodnieniom rządowym.

 

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, program "Od papierowej do cyfrowej Polski