tokyo2


Podczas gdy japońskie ministerstwo finansów doprowadziło do uchwalenia ustawy regulującej obrót Bitcoinem jako walutą, tamtejsze ministerstwo gospodarki i przemysłu zleciło przygotowanie obszernego raportu na temat możliwych pozawalutowych zastosowań łańcucha bloków.


Ten obszerny, 75-stronicowy dokument zawiera w swej początkowej części szczegółowe omówienie zasady działania łańcucha bloków oraz sieci Bitcoina. Następnie autorzy opisują problemy jakie dostrzegają w rozwoju sieci i jest to – trzeba przyznać – wnikliwa analiza, przeprowadzona szczególnie pod kątem zastosowań pozafinansowych. W związku z tym oprócz problemów dobrze znanych (np. wielkość łańcucha bloków, energochłonność kopania) za wady uznano np. brak precyzyjnych znaczników czasu w transakcjach, czy niemożność odgórnego wykluczenia określonych węzłów z sieci. W raporcie nakreślono również perspektywy poradzenia sobie z tymi problemami.

Ostatnia część dokumentu jest poświęcona zastosowaniom łańcucha bloków, będąc zarówno przeglądem istniejących rozwiązań, jak i próbą prognozy na przyszłość. Lista tych zastosowań jest całkiem spora. Oprócz oczywistego transferu wartości w BTC, a więc zastosowań ściśle finansowych znajdziemy na niej między innymi:

  • Budowanie systemów reputacji i systemów lojalnościowych.
  • Bezpieczna komunikacja.
  • Zarządzanie wartościami niepieniężnymi.
  • Dostarczanie, współdzielenie i dystrybucja dóbr cyfrowych.
  • Zastosowania w administracji publicznej: budżety obywatelskie, głosowania.
  • Zastosowania w Internecie rzeczy (IoT).


Z raportu jednoznacznie wynika, że japoński rząd dostrzega wzrastającą rolę technologii łańcucha bloków i chce aktywnie wspomagać jej badania, zastosowania eksperymentalne i wdrożenia. Dokument może służyć za treściwe i aktualne wprowadzenie do tej tematyki dla ludzi decyzyjnych z kręgu biznesu i administracji państwowej. Wiele wskazuje na to, że łańcuch bloków to kolejny ważny wynalazek po Internecie i Japonia nie ma zamiaru pozostać w tyle w jego badaniu i wykorzystaniu.

 

Fotografia na licencji Creative Commons: Flickr.com