Japonia2 

 

Prace nad prawną regulacją obrotu kryptowalutami trwają w Japonii praktycznie od upadku giełdy MtGox. Ich zwieńczeniem było przyjęcie w środę adekwatnej ustawy przez izbę wyższą japońskiego parlamentu.

projekcie ustawy przygotowanym przez organ regulacyjny, Agencję Usług Finansowych (FSA), parlament nie dokonał już znaczących zmian. Podstawowe założenia to potraktowanie Bitcoina jako pieniądz oraz objęcie go dotychczasowymi, zmodyfikowanymi w razie konieczności przepisami.

Skutkiem ustawy będzie również objęcie japońskich giełd kryptowalutowych nadzorem FSA i wdrożenie polityki identyfikacji klientów, tak jak w przypadku każdej innej firmy świadczącej usługi finansowe w Japonii. Tym samym giełdy kryptowalutowe stają się pełnoprawnymi instytucjami finansowymi, które zyskują nowe prawa i przywileje jak i obowiązki.

 

Nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, większość giełd już wcześniej wdrożyła odpowiednie procedury. W związku z tym firmy bitcoinowe komentują wejście w życie ustawy raczej przychylnie. Na przykład Kagayaki Kawabata z giełdy Coincheck skomentował to następująco:

„Nie spodziewaliśmy się tylko tego, że ustawa wejdzie w życie tak szybko. Natomiast jako takie, nowe prawo regulujące japońskie giełdy bitcoinowe nie jest dla nas niespodzianką. Dla większości obecnie działających operatorów, którzy już wcześniej wdrożyli odpowiednie procedury, dostosowanie się do wymogów nowego prawa nie będzie trudne. Ustawa może natomiast utrudnić wejście na rynek nowym graczom.”

Jednym z zamierzeń ustawodawców jest też ułatwienie japońskim firmom prowadzenia badań nad technologiami łańcucha bloków, poprzez oczyszczenie atmosfery wokół kryptowalut. Ważne też jest sprecyzowanie jakie zastosowania łańcucha bloków wymagają nadzoru finansowego. Dzięki temu część firm badawczych uniknie konieczności wdrażania procedur takich samych jak giełdy i kantory.

 

Warto również dodać, że zainteresowanie Bitcoinem w Japonii stale rośnie. Są dni kiedy japońskie giełdy mają większy wolumen na parze JPY/BTC, niż pozostałe światowe giełdy łącznie na parze USD/BTC, ustępując na tym polu tylko Chinom. Można więc przypuszczać, że Japonia stanie się niedługo drugą bitcoinową potęgą, szczególnie biorąc pod uwagę, że Bitcoin i giełdy bitcoinowe są już tam zgodne z japońskim prawem.

 

Fotografia na licencji Creative Commons:Moyan Brenn, Flickr.com