Moscow

 

Rosja jest jednym z nielicznych na świecie krajów gdzie Bitcoin nie jest mile widziany. Od 2014 roku korzystanie z Bitcoina jest tam problematyczne prawnie. Bitcoin przez władze uznawany jest za nielegalny w Rosji substytut/zamiennik pieniądza a za używanie nielegalnej waluty i jej emisję miała grozić wysoka kara, według ostatnich propozycji Ministra finansów nawet do 4-7 lat więzienia.

 

Jak się okazuje, forsowana przez część rosyjskich władz ustawa o „substytutach pieniądza”, mająca między innymi oznaczać całkowity zakaz używania Bitcoina w Rosji, napotkała na niespodziewane trudności.

 

Negatywną opinię na temat ustawy wydało tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości. Formalnie projektodawca (ministerstwo finansów) nie uwzględnił w obecnym projekcie ustawy wcześniejszych uwag i komentarzy ministerstwa sprawiedliwości. To zaś oznacza, że Duma (rosyjski parlament) raczej nieprędko będzie mogła nad nią głosować. 

Rosyjscy obserwatorzy już wcześniej byli zdania, że rozliczne błędy w ustawie spowodują jej utrącenie przed głosowaniem w Dumie. Oto opinia Nikity Soshnikowa, partnera w moskiewskiej kancelarii prawnej „Tolkachev i wspólnicy”, przedstawiona portalowi CoinDesk:

„Ministerstwo finansów nie uzasadniło wystarczająco kryminalizacji kryptowalut i publicznego niebezpieczeństwa przez nie jakoby stwarzanego (jako zasadniczej przyczyny ich kryminalizacji). Projekt jest sformułowany ogólnie, więc szeroki zakres działalności związanej z walutami cyfrowymi może się potencjalnie znaleźć w zasięgu definicji substytutu pieniądza z tej ustawy.”

Jak widać, rosyjskie Ministerstwo Finansów nie potrafiło wykazać/udowodnić realnych zagrożeń płynących z wykorzystania kryptowalut. Biorąc pod uwagę, że Europejska Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Europol oraz rząd brytyjski również ich nie widzą, rosyjskie Ministerstwo Finansów będzie miało ciężki orzech do zgryzienia. Oczywiście jak ktoś bardzo chce to takie dane da się zmanipulować...

 

Zauważono też, że w znacznej mierze ustawa dubluje się z rosyjskim kodeksem karnym. Wobec tych zastrzeżeń projekt może zostać na razie wycofany z Dumy i poddany szerszej publicznej dyskusji. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna istotna kwestia, mianowicie podejście władz do technologii opartych na łańcuchu bloków.

 

Rosyjskie banki i inne instytucje w tym kraju również zajmują się technologiami związanymi z blockchainem, a one niejako tylnymi drzwiami wpuszczają kryptowaluty. Bitcoin to blockchain a jego zakazanie musiałoby pociągnąć za sobą zakazanie również i blockchaina. Ustawa w obecnym kształcie praktycznie uniemożliwiałaby pracę nad takimi technologiami, spychając Rosję na margines badań w tej dziedzinie. Biorąc pod uwagę, że cały świat bada i rozwija technologię łańcucha bloków, Rosja byłaby skazana na zastój i zacofanie technologiczne.

 

Oczywiście nie można założyć, że jest to już koniec próby banowania Bitcoina w Rosji. Ministerstwo Finansów nie powiedziało, jeszcze ostatniego słowa. Ustawa w tej postaci została odrzucona, jednak można spodziewać się następnej. 

 

 

Fotografia na licencji Creative Commons:Flickr.com