ankieta

 

Na pytanie „Czy zainwestowałeś w kryptowalutę?” postawione w ankiecie przeprowadzonej przez blockchainową firmę Clovr na próbie ponad tysiąca Amerykanów, 34 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

 

Mężczyzna z pokolenia millenialsów, zamieszkujący tereny miejskie, mogący pochwalić rocznymi dochodami zdecydowanie przewyższającymi krajową średnią – taki właśnie portret przeciętnego amerykańskiego krypto-inwestora wyłania się z omawianego raportu.

 

Najczęściej do inwestowania w kryptowaluty skłaniają się millenialsi o rocznych dochodach powyżej 75 000 dolarów (47% osób o takich dochodach udzieliło odpowiedzi twierdzącej).

 

Według danych amerykańskiego Biura Statystyk Pracy (U.S. Bureau of Labor Statistics) obecna mediana wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych dla osób w wieku 25-34 lat, oscyluje wokół 44 000 dolarów rocznie.

 

Niespełna jedna na cztery osoby (24%) z rocznymi dochodami poniżej 25 000 dolarów podjęło się ryzyka tego rodzaju inwestycji.

 

Nie będzie zaskoczeniem jeśli powiemy, iż w kryprowaluty najchętniej inwestują mężczyźni - 43% badanych przyznało się do posiadania jakiejkolwiek ich ilości. Dla kobiet współczynnik ten wyniósł 23%.

 

Jak się okazuje, Amerykanie mogą wypadać wręcz ponadprzeciętnie jeśli chodzi o wiedzę na temat kryptowalut. „Czy wiesz co to jest kryptowaluta?” – na tak postawione pytanie odpowiedzi „Tak” udzieliło aż 76% ankietowanych, zaś 21% badanych podpisało się pod odpowiedzią „W pewnym stopniu”. Do zupełnego braku wiedzy na ten temat przyznało się jedynie 3% pytanych.