GB ankieta

 

Jeden na pięciu dorosłych Brytyjczyków, którzy nie posiadają jeszcze kryptowalut, rozważa jej zakup w przeciągu najbliższych trzech lat, wynika z badania rynkowego przeprowadzonego przez agencję Citigate Dewe Rogerson.

 

Badanie przeprowadzone na grupie ponad 1 000 mieszkańców Wielkiej Brytanii odkrywa również, iż pomimo zwiększającej się akceptacji płatności kryptowalutowych pośród tamtejszych biznesów, obawy dotyczące kwestii regulacyjnych, a także niestabilność kursowa kryptowalut, nadal stoją na drodze do ich rynkowego upowszechnienia.

 

Spośród osób niezainteresowanych inwestowaniem w kryptowaluty, 67% uzasadnia to obawą przed ryzykiem kursowym. 61% ankietowanych przyznaje się do braku odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie zaś 43% respondentów wyraża swoje zaniepokojenie brakiem odpowiednich regulacji rynkowych branży.

 

Osobne badanie, przeprowadzone także przez Citigate z udziałem, jak stwierdzają, „30 doświadczonych finansistów” wskazało dodatkowo, iż 73% z nich oczekuje od państwa większego zakresu regulacji wokół kryptowalut, mających na celu ochronę interesów inwestorów.

 

Kolejne badanie, przeprowadzone przez agencję badań rynkowych Toluna, na grupie 1 002 rezydentów Zjednoczonego Królestwa, wskazuje iż 41% z nich wierzy, że kryptowaluty w niedalekiej przyszłości staną się powszechnie wykorzystywanym środkiem płatniczym

 

Trzecia analiza, tym razem sporządzona przez firmę Paymentsense pośród 504 małych brytyjskich przedsiębiorców, pokazuje iż 35% z nich spodziewa się, że płatności kryptowalutowe staną się powszechne w przeciągu najbliższych 2 lat. Co piąty ankietowany przedsiębiorca (21%) jest pod tym względem jeszcze bardziej optymistycznie nastawiony – przewidując, iż nastąpi to już w przeciągu najbliższego roku.

 

Obecnie już ponad 1 na 10 małych przedsiębiorców (13%) w tym kraju akceptuje płatności kryptowalutowe – odczytujemy ponadto z ostatniego raportu.

 

„To jasne, że kryptowaluty zmierzają szybko w kierunku mainstreamu” – stwierdza szef ds. marketingu Paymentsense, Guy Moreve.