KoreaAnkieta

 

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Bank Centralny Korei Południowej nawet 40% młodych Koreańczyków z entuzjazmem zapatruje się na posiadanie kryptowalut.

 

Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy wrześniem, a listopadem zeszłego roku na niemałej próbie 25 011 osób powyżej 19 roku życia. Dowiadujemy się z niego, że przeszło co piąty (21,6%) obywatel tego kraju jest zaznajomiony z technologią kryptowalut.

 

Wartości te rosną, kiedy analizujemy przedstawicieli młodszego pokolenia, wynosząc 29,4% i 40,3% odpowiednio dla 20- i 30-latków. W przypadku osób starszych współczynnik ten był już znacząco niższy – odpowiednio 5,7% i 2,2% wśród Koreańczyków powyżej 60 i 70 roku życia.

 

Chęć zainwestowania w kryptowaluty wyraziło 24,2% Koreańczyków pomiędzy 20, a 30 rokiem życia. W grupie wiekowej 30-40 współczynnik ten wynosił 20,1%.

 

Trochę bardziej wyważone dane otrzymaliśmy analizując odsetek osób, które zadeklarowały faktyczne posiadanie jakiejkolwiek ilości kryptowalut – 5,2% wszystkich badanych.

 

Po raz kolejny wartość ta rosła w przypadku młodszych uczestników badania, osiągając najwyższy pułap (9,4%) wśród 30-latków i trochę niższy (6,2%) pośród 20-latków.

 

Jak wynika z ankiety, Koreańczycy posiadają kryptowaluty głównie dla celów inwestycyjnych, tak zadeklarowało aż 86,7% wszystkich respondentów biorących udział w badaniu.

 

Sondaż Banku Centralnego Korei Południowej ujawnił również, iż świadomość technologii kryptowalut rośnie wśród grup społecznych mogących pochwalić się wyższym pułapem dochodów. Co ciekawe, to jednak Koreańczycy o stosunkowo niskich dochodach – poniżej 20 milionów południowokoreańskich wonów rocznie (ok. 18 600 dolarów) – deklarują, że chcieliby zainwestować w kryptowaluty najwięcej.