1procent

 

Sporządzony przez Fundację dla Obrony Demokracji (Foundation for Defense of Democracies, FDD) – oraz grupę Elliptic raport wydaje się znacząco podważać jeden ze stereotypów krążących wokół Bitcoina.

 

Wbrew temu co wielu polityków, rządów, organizacji czy międzynarodowych instytucji finansowych (na czele z bankami) chciałoby, abyśmy sądzili o Bitcoinie, rysując go jako narzędzie wykorzystywane głównie do nielegalnej czy wręcz kryminalnej aktywności w sieci, rzeczywistość wydaje się zgoła odmienna.

 

Wspomniany już raport autorstwa FDD i Elliptic szacuje, iż nielegalne transakcje z wykorzystaniem Bitcoina to niespełna 1% wszystkich transakcji BTC w sieci.

 

Fundacja dla Obrony Demokracji to, jak sama siebie opisuje – „bezpartyjny instytut typu non-profit”, skupiający się na badaniach dotyczących polityki, bezpieczeństwa narodowego, edukacji antyterrorystycznej, łączności i dziennikarstwie śledczym; wspierający misję promocji pluralizmu, obrony wartości demokratycznych i walki z ideologiami napędzającymi terroryzm.

 

Elliptic definiuje się zaś jako „organizacja wywiadowcza śledząca nielegalną działalność w obszarze łańcucha bloków bitcoina”, przedkładająca swoje raporty „instytucjom finansowym” i „organom ścigania”.