Analitycy wskazują na największe zalety bitcoina, a mianowicie brak konieczności  angażowania w transakcję instytucji finansowych, niskie ich koszty oraz bardzo wysokie bezpieczeństwo i anonimowość.

 

W swoim raporcie stwierdzili też, że Bitcoin doskonale sprawdza się jako środek tezauryzacyjny. Podobnie jak w przypadku złota jego notowania wykazują ujemną korelację z notowaniami tradycyjnych aktywów.

 

Analitycy, zasugerowali też potencjalnym inwestorom by nie zniechęcali się znaczną zmiennością kursu gdyż jest to skutek spekulacyjnego charakteru tego rynku, niskiej płynności i wchodzenia grup inwestycyjnych zachęconych jego ogromnym potencjałem. Rynek bitcoina jest rynkiem jeszcze bardzo młodym.