SEC logo

 

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (The US Securities and Exchange Commission - SEC) niespodziewanie zablokowała handel dwoma produktami finansowymi opartymi na kursie bitcoina.


Sprawa dotyczy w tym przypadku produktów znanych jako Bitcoin Tracker One (CXBTF) oraz Ether Tracker One (CXBTF) – opartych na cenie bitcoina oraz ethereum ETN-ów (Exchange Traded Note), notowanych (odpowiednio od 18 maja 2015 roku i 9 października 2017 roku) na szwedzkim Nasdaq OMX Nordic, jednakże od sierpnia tego roku dostępnych również dla amerykańskich inwestorów.


Powodem tego rodzaju decyzji SEC ma być fakt posiadania przez nie cech charakterystycznych dla ETF-ów (Exchange Traded Fund). Tymczasem, jak wiadomo, SEC nadal nie wyraził zgody na wprowadzenie na amerykański rynek tego rodzaju funduszy,

 

W wystosowanym wczoraj, oficjalnym oświadczeniu komisji czytamy:

 

W opinii SEC brak jest aktualnej, spójnej i precyzyjnej informacji dotyczącej Bitcoin Tracker One oraz Ether Tracker One, emitowanych przez XBT Provider AB, szwedzką firmę z siedzibą w Sztokholmie, co prowadzi do dezorientacji wśród uczestników rynku względem tychże instrumentów finansowych”.


Materiały dotyczące wniosku o pozwolenie na notowanie i handel tego rodzaju produktami finansowymi w Stanach Zjednoczonych, jak również niektóre strony internetowe oferujące usługi handlu, charakteryzują je jako fundusze ETF” – informuje SEC.


Tym samym SEC postanowił podjąć decyzję o tymczasowym zawieszeniu handlu wspomnianymi produktami od 9 do 20 września tego roku.


Temat bitcoinowych ETF-ów pozostaje nadal gorący. Pomimo wielu lat starań ze strony braci Winklevoss, a także ostatnich wniosków złożonych m.in. przez Direxion, ProShares oraz GraniteShares, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie wyraziła dotąd zgody na utworzenie funduszy inwestycyjnych ETF opartych na kursie bitcoina.


Na decyzję SEC oczekują jeszcze inne wnioski bitcoinowych ETF-ów, wśród nich wniosek CBOE/VanEck/SolidX. Komisja wyznaczyła sobie czas na rozpatrzenie go do 30 września tego roku. Należy jednak pamiętać, iż nadal przysługuje jej prawo do dalszego przesunięcia tego terminu.


Odmowne decyzje w tej sprawie SEC argumentuje z reguły stosunkowo niewielką jeszcze kapitalizacją rynkową bitcoina (i w konsekwencji wciąż wysoką podatnością rynku na różnego rodzaju manipulacje cenowe) oraz brakiem odpowiednich regulacji prawnych dla tego rodzaju rynku.