PiechZacharzewski

 

Podczas gdy coraz więcej krajów na świecie otwierają się na kryptowaluty oraz stojącą za nim technologię Blockchain, Polska może pozostać krajem rolniczo-przemysłowym zamykając się na nowe technologie.

 

Serwis cyfrowaekonomia.pl przygotował ciekawy materiał obrazujący obecną sytuację kryptowalut w Polsce oraz przedstawiający problem polskiej społeczności, która napotkała mur na linii kontaktu rządem.

 

W materiale udział wzięli:

 

Krzysztof Piech - Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, startupowiec, bitcoinowiec. Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji – jednego z nielicznych w kraju niepublicznych instytutów badawczych. Ekspert ds. modelowania i prognozowania makroekonomicznego oraz rynków finansowych. Współpraca z ministerstwami i urzędami polskimi i zagranicznymi.


Konrad Zacharzewski - doktor habilitowany, adwokat, Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.