Winklevoss

 

Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych rozpatrzył pozytywnie wniosek patentowy złożony w imieniu firmy Winklevoss IP na elektroniczny system wyceny i handlu funduszami ETF opartymi na cenie bitcoina.

 

Wniosek patentowy w tej sprawie został złożony w grudniu zeszłego roku. Pozytywna decyzja urzędu jest niewątpliwie dobrą informacją dla braci Camerona i Tylera Winklevoss, współzałożycieli giełdy Gemini, którzy już od 2013 roku próbują utworzyć bitcoinowy fundusz inwestycyjny, zmagając się na tej drodze z amerykańskim systemem prawnym.

 

W marcu zeszłego roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission, SEC), odrzuciła wniosek braci Winklevoss o utworzenie bitcoinowego funduszu inwestycyjnego, którego notowania miałyby być ulokowane na międzynarodowej giełdzie finansowej BATS.

 

Wspominany już wniosek patentowy nie jest pierwszym złożonym w imieniu firmy Winklevoss IP. Ta posiada już kilka znaków towarowych i obecnie siedem potwierdzonych certyfikatów patentowych.

 

Zaledwie miesiąc temu firma otrzymała również patent na rozwiązanie mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji kryptowalutowych z wykorzystaniem rozproszonych systemów obliczeniowych.