W3C

 

W niedawnym oświadczeniu World Wide Web Consortium (W3C) wezwało do szerokiej implementacji i testowania technologii sieciowych, w postaci nowego API, mających na celu „ułatwienie procesu płatności dla użytkowników, a także konwersji walutowej i bezpieczeństwa dla handlowców”.  Ważną rolę w tym procesie odgrywa również Bitcoin.

 

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, założone w 1994 roku przez twórcę technologii WWW (World Wide Web), Tima Bernersa-Lee, stanowi zrzeszenie ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata, zajmujące się ustanawianiem standardów sieciowych.

 

Misja, jaką od jakiegoś już czasu stawia sobie W3C to usprawnienie (dotychczas niekiedy złożonych i czasochłonnych) procesów płatności z jakimi mamy obecnie do czynienia w Internecie. W tym celu utworzona została specjalna grupa robocza, określana mianem The Web Payments Working Group.

 

Prace ­zainicjowane przez W3C już w 2013 roku przyciągnęły do siebie zainteresowanie jak i aktywne zaangażowanie takich gigantów branży programistycznej jak: Microsoft, Google, Facebook, Apple czy Mozilla. Ich owocem jest mająca właśnie miejsce implementacja API (interfejsu programowania aplikacji), określanego mianem Payment Request API  w czołowych przeglądarkach internetowych takich jak: Google Chrome, Mozzilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Wekit czy też wewnętrznej przeglądarce Facebooka.

 

Mówiąc w skrócie, to rozwiązanie ma na celu uproszczenie złożonego procesu płatności przez jaki, za pewne, każdy z nas musiał nieraz przejść kupując za pośrednictwem Internetu. Payment Request API zakłada integrację różnych systemów płatności, a także danych płatniczych użytkownika i skupienie ich w jednym miejscu, tak aby każdy proces płatności sprowadzał się w maksymalnym stopniu do zasady „jednego kliknięcia”.

 

Co najważniejsze z naszego punktu widzenia, w Payment Request API, które za jakiś czas może stać się powszechnym standardem sieciowym, nie zabraknie również miejsca na implementację płatności za pomocą bitcoina jak i innych kryptowalut.

 

Wdrożenie wspomnianego API na szerszą skalę, w oczach członków grupy W3C, ma przekładać się m.in. na: „większą paletę opcji płatności dla użytkowników i handlowców jak i znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa realizowanych płatności.”

 

Prace znajdują się obecnie w fazie testów i, jak podkreśla Ian Jacobs, dyrektor projektu zintegrowanych płatności WC3, jest to obecnie bardzo odpowiedni moment dla developerów operujących w branży kryptowalut do tworzenia swoich kodów zintegrowanych z tworzonym API:

„To wielka szansa dla ludzi, aby zacząć tworzyć rozwiązania płatności oparte na łańcuchu bloków i spróbować przetestować API. Mam tu na myśli okres w którym się obecnie znajdujemy – testy i fazę pracy nad interoperacyjnością [przeglądarek internetowych]”.

 

Nietrudno zauważyć, że minie jeszcze trochę czasu zanim omawiane API stanie się powszechnym standardem - handlowcy muszą zintegrować je ze swoimi systemami płatności zaś użytkownicy muszą przekonać się do pobrania i korzystania z odpowiednich rozszerzeń (plug-ów) do swoich przeglądarek, konfigurując w nich jakiego rodzaju płatności chcą akceptować. Niemniej, jak podkreśla Ian Jacobs, wszystko wydaje się być obecnie na dobrej drodze:

 

„Zaczniecie dostrzegać pierwszych użytkowników korzystających z API jak i wzrost w jego wsparciu wśród przeglądarek internetowych, które to, mam nadzieję, będzie już szeroko rozpowszechnione jeszcze przed upływem połowy przyszłego roku.”

 

Najbliższe spotkanie Web Payment Working Group dotyczące ww. API wyznaczone zostało na 6 i 7 listopada tego roku. Na 23 października zaplanowano zaś konferencję i prezentację w jaki sposób z API korzystają już takie firmy jak Google, Airbnb czy Mastercard.