Słownik

Zaproponuj frazę
Zwany również kluczem publicznym. Składa się z losowego ciągu cyfr i znaków. Dostępny dla wszystkich użytkowników sieci adres, dzięki któremu możemy przechowywać, przyjmować i wysyłać kryptowaluty takie jak BTC. Czytaj więcej...
W konotacji technologicznej mowa o interoperacyjności urządzeń lub systemów. W praktyce oznacza to, że dany hardware lub software jest zdolny do współpracy z innymi urządzeniami i systemami. Czytaj więcej...
Działania marketingowe, w których określone ilości kryptowalut lub tokenów są dystrybuowane na portfele użytkowników, aby zachęcić ich do dowiedzenia się więcej o projekcie. Większość airdropów wprowadza obowiązek wykonania prostych zadań, takich jak udostępnienia, czy polubienia na mediach społecznościowych aby otrzymać nagrodę.
Aktywa to środki i zasoby o możliwej do określenia wartości, dzielone ze względu na stopień ich płynności. Wyróżniamy aktywa trwałe, np. inwestycje długoterminowe oraz aktywa obrotowe, np. papiery wartościowe. Czytaj więcej... 
W odniesieniu do sytuacji na rynku, występuje przy trendzie boczny, gdy kurs porusza się w wąskim zakresie cenowym - oznacza niezdecydowanie inwestorów. W odniesieniu do pojedynczego inwestora, oznacza ciągłe skupowanie aktywów w celu np. uśrednienia całkowitej ceny zakupu danego aktywa. Czytaj więcej...
Proces składający się z jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do rozwiązania problemu (np. zagadki matematycznej) lub wykonania określonego zadania (np. kalkulacji). Dzięki algorytmowi, program wie jak odczytać nasze działania (np. kliknięcie myszką w odpowiedni przycisk), by mógł wykonać żądaną przez nas czynność (np. otwarcie pliku). Czytaj więcej...
Z ang.: Hashing Algorithm, oznacza Algorytm Hashujący. Używana w kryptografii funkcja skrótu, której zadaniem jest uprościć i zaszyfrować dane, generując na ich podstawie tzw. hash. Czytaj więcej... 
W skrócie ATH. Najwyższe notowanie kursu danego aktywa w historii jego obrotu na giełdzie. Czytaj więcej...
W skrócie ATL. Najniższe notowanie kursu danego aktywa w historii jego obrotu na giełdzie. Czytaj więcej...
Ponieważ Bitcoin jest uważany za pierwszą powszechnie dostępną kryptowalutę, wszystkie kolejne cyfrowe aktywa są konsekwentnie nazywane "altcoinami", od "alternatywnych cyfrowych monet". Czytaj więcej...
Z ang.: Anti-Money Laundering, w skrócie AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Zbiór procedur mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy. Muszą się do nich stosować instytucje świadczące sługi finansowe, takie jak banki oraz giełdy. Czytaj więcej...
Z ang.: Fundamental Analysis (FA), oznacza Analizę Fundamentalną. Jest to metoda wyceny projektu, w której badamy stojącą za nim technologię, zespół, propozycję wartości, niszę którą zamierza wypełnić, konkurencję itd. Oceniamy projekt na podstawie jego fundamentów, a nie ruchów na wykresie - tym zajmuje się Analiza Techniczna. FA jest często stosowana przez Hodlerów. Czytaj więcej... 
Z ang.: Technical Analysis (TA), oznacza Analizę Techniczną. Metoda oszacowywania wartości uwzględniająca analizę ruchów na rynku, takich jak kurs czy wolumen. Trader wykorzystuje w tym celu narzędzia takie jak wykresy czy indykatory. Inną popularną metodą wyceny wartości jest Analiza Fundamentalna. Czytaj więcej... 
Z angielskiego: "application programming interface", czyli interface programistyczny aplikacji. Zestaw reguł i ich definicji, które umożliwiają różnym komponentom oprogramowania wzajemną komunikację. Czytaj więcej...
Sposób gry na giełdzie, w którym korzystamy z różnic w cenie tego samego aktywa na dwóch różnych platformach. Przykładowo na giełdzie Binance 1 BTC kosztuje aktualnie 10 000 USD, a na Bittrexie 10 100. Trader arbitrażowy kupi taniej BTC na Biance, by od razu sprzedać je z minimalnym zyskiem na giełdzie Bittrex. Czytaj więcej...
Z ang.: Application Specific Integrated Circuit, czyli wyspecjalizowany układ scalony. W górnictwie cyfrowym takie urządzenia wykorzystuje się głównie do obliczeń na wyłącznie jednym algorytmie kopania. Dzięki zawężeniu ich funkcji, osiągają większą efektywność przy kopaniu konkretnych kryptowalut, którym zostały przeznaczone. Czytaj więcej...  
Sytuacja, gdy więcej niż połowa mocy obliczeniowej lub hash rate-u sieci została przejęta przez pojedynczą osobę lub grupę. Wówczas, ten kto kontroluje ponad połowę sieci blockchain, może samodzielnie i dowolnie manipulować operacjami związanymi z wydobywaniem nowych bloków. Może to prowadzić do zatrzymania lub zmian transakcji oraz do tzw. podwójnych wydań (czyli ponownego użycia tych samych cyfrowym monet). Czytaj więcej...
Sposób bezpośredniej wymiany kryptowalut między dwa różnymi blockchainami. Dzięki tej technologii, możemy przykładowo wymienić BTC na LTC, bez potrzeby korzystania z pomocy giełdy lub jakiegokolwiek innego pośrednika. Czytaj więcej...
Potoczne określenie na dużą ilość danej kryptowaluty zgromadzonej przez pojedynczego inwestora. Czytaj więcej...
Osoba, która posiada pokaźne ilość danego cyfrowego aktywa w swoim portfolio i nie sprzedaje go pomimo ciągłego spadku kursu tej kryptowaluty lub tokena. Czytaj więcej... 
Bańka spekulacyjna to sytuacja na rynku, w której inwestorzy podbijają cenę aktywa znacznie ponad realną wartość. Po gwałtownych wzrostach, w końcu musi nastąpić korekta, która wyrównuje kurs do bardziej adekwatnego dla rynku poziomu. Czytaj więcej... 
Z ang. "bear", oznacza niedźwiedzia. W odniesieniu do rynków finansowych, jest to osoba, która obstawia spadek kursu. Mówi się również o postawie niedźwiedzia (z ang. bearish), czyli podejściu, w którym spodziewamy się spadków na rynku. Czytaj więcej...  
Technika manipulowania rynkiem giełdowym polegająca na sprzedaży dużych ilość pojedynczego cyfrowego aktywa w jednej chwili, żeby pozostali inwestorzy myśleli, że kurs będzie spadał. Jeśli traderzy dadzą złapać się w tę pułapkę, zaczną sprzedawać swoje aktywa, a kurs spadnie poniżej poziomu, w którym sprzedawali manipulatorzy. Wówczas ci, którzy przygotowali pułapkę, odkupią swoje aktywa po niższej cenie, kurs powróci do momentu sprzed zagrania i będą mogli sprzedać z zyskiem. Czytaj więcej...
Z ang.: Bitcoin Improvement Proposal (BIP), czyli Propozycję Poprawy Protokołu Bitcoina. Pismo techniczne mające na celu przedstawienie społeczności Bitcoina nowe rozwiązania technologiczne mające poprawić działanie sieci BTC. Czytaj więcej...
Bitcoin to prywatna waluta XXI wieku. Jego kurs, dyktowany jest wyłącznie poprzez popyt i podaż na rynku - nie jest więc zależny od żadnego centralnego emitenta jak w przypadku walut krajowych. Możesz błyskawicznie przesłać BTC między dwoma dowolnymi miejscami na Ziemi bez pośredników, wszędzie tam gdzie dostępny jest internet lub sieć komórkowa. Czytaj więcej...
Licencja dla firm kryptowalutowych w Nowym Jorku, przyznawana przez Nowojorski Departament Usług Finansowych, z ang.: New York State Department of Financial Services (NYSDFS). Czytaj więcej... 
Maszyna, przypominająca popularne bankomanty lub wpłatomanty, w której można zakupić bitcoiny za gotówkę lub sprzedać kryptowaluty za waluty fiat. Jeśli bitomat jest jednostronny umożliwia tylko kupno bitcoinów. Jeśli jest dwustronny umożliwia zakup i sprzedaż kryptowalut. Czytaj więcej... 
Black-Hat Hacker, czyli Haker w czarnym kapeluszu, to osoba działająca niezgodnie z prawem, wykorzystująca luki w zabezpieczeniach systemów informatycznych w celu osiągnięcia własnych korzyści. Czytaj więcej... 
Eksplorator bloków, to internetowe narzędzie umożliwiające przeglądanie wszystkich transakcji zaistniałych na danym blockchainie. Możemy w nich sprawdzić stan sieci (hash rate), ilość transakcji w danym okresie czasu, dane dotyczące pojedynczej transakcji, takie jak: ilość przesłanych środków, adresy między którymi odbyła się transakcja, czas jej wykonania oraz ilość potwierdzeń sieci. Możemy w nich znaleźć także inne przydatne informacji uzależnione od zaawansowania narzędzia. Czytaj więcej... 
Nagroda za blok, przypada temu górnikowi cyfrowemu, który jako pierwszy obliczy poprawny hash i tym samym wykopie nowy blok danych. Miner, który wykopuje nowy blok jest emitentem kolejnych cyfrowych monet w sieci. Jest to forma zachęty, aby swoją moc obliczeniową wykorzystywać do podtrzymania sieci, zamiast prób manipulowania nią. Czytaj więcej... 
Nazywany często "rozproszoną księgą główną" lub "rozproszoną bazą danych". Jest to stale rosnąca infrastruktura, składająca się z powiązanych ze sobą danych, pogrupowanych w bloki - stąd nazwa łańcuch bloków. Każdy następny blok danych zawiera w sobie sumę kontrolną z poprzedniego bloku. Całość jest integralnie połączona i szyfrowana za pomocą kryptografii. Czytaj więcej... 
Sieć blockchain, do której mogą dołączyć wyłącznie jednostki zatwierdzone przez organizację zarządzającą infrastrukturą. Zarzuca się im centralizację i sprzeczność z ideologią decentralizacji, ze względu na wymienione wcześniej ograniczone możliwości wspierania sieci jako górnik cyfrowy. Przykładem takiej sieci jest Ripple.
Sieć blockchain, do której każdy ma dostęp, a wszyscy posiadający odpowiednie oprogramowanie mogą wspierać ją swoją mocą obliczeniową. Blockchainy publiczne, takie jak ten Bitcoina, są zgodne z ideologią decentralizacji.
W odniesieniu do blockchaina Bitcoina jest to zbiór danych (np. transakcji), grupowanych tzw. bloki. Z reguły bloki powstają w równych odstępach czasowych (z ang. Block Time, czyli Czas Bloku), uzależnionych od przepustowości danego blockchaina. Czytaj więcej...
Skrót od "robot". Program imitujący zachowania człowieka, działający w jego zastępstwie. Taki program może np. grać za nas na giełdzie, spamować wiadomości na Facebooku lub odpowiadać na nasze pytania na chacie, zastępując obsługę klienta. Czytaj więcej... 
Bounty to kampania marketingowa skupiająca ludzi chcących zarobić kryptowaluty zamiast je kupować. Może obejmować np. tłumaczenie whitepapera lub strony internetowej projektu, dodawanie postów na mediach społecznościowych oraz inne zadania, w zamian za które "bounty hunters", czyli łowcy nagród, otrzymują zapłatę w kryptowalucie lub tokenach projektu. Czytaj więcej... 
Brute Force Attack, w skrócie BFA - w wolnym tłumaczeniu "Atak Brutalnej Siły (obliczeniowej)". Jest to metoda łamania haseł, polegająca na generowaniu przez zautomatyzowane oprogramowanie wszelkich możliwych kombinacji znaków, aż zostanie odgadnięty prawidłowy ciąg. Czytaj więcej... 
Bug Bounty, to nagrody przeznaczone dla programistów za znajdowanie luk w zabezpieczeniach oraz błędów w kodzie. Często oferowane przez firmy przechowujące lub obracające cyfrowymi aktywami klientów, aby programiści i hakerzy "w białych kapeluszach" wykryli ewentualne błędy zanim zrobią to kryminaliści. Czytaj więcej... 
Byk, z ang.: bull, w kontekście rynków finansowych, to osoba, która jest nastawiona optymistycznie względem wzrostów na giełdzie. O takich osobach mówi się, że mają nastawienie typu "bullish", a więc spodziewają się wzrostów kurs. Czytaj więcej... 
Z ang.: Bull Trap oznacza "pułapkę na byki". Jest to fałszywy sygnał do wzrostów na giełdzie, gdzie kurs z trendu spadkowego wydaje się zmieniać na wzrostowy. Jednak w konsekwencji tak się nie dzieje, a cena znowu zaczyna maleć. Czytaj więcej... 
Występuje w dwóch wersjach: Buy The (F*******) Dip lub po prostu Buy The Dip (BTD/BTFD). Pejoratywne, pełne entuzjazmu stwierdzenie fanów danej kryptowaluty, aby zamiast wychodzić z inwestycji (sprzedawać, gdy cena jest nisko lub spada), wykorzystać ten moment i dokupić więcej cyfrowych monet, póki kurs jest w dołku. Czytaj więcej...
Buy Wall, występuje gdy poniżej aktualnego kursu, na wykresie przedstawiającym głębokość rynku widzimy dużo zleceń kupna po tej samej cenie - większość wykresów będzie przedstawiała taką sytuację w sposób graficzny jako "ścianę". Często wykorzystywane przez traderów, do stworzenie wrażenia, że kurs odbije się od tejże ściany. Czytaj więcej... 
Byzantine Fault Tolerance (BFT), czyli Tolerancja na Problem Bizantyjski, to zdolność systemu do dalszego działania, pomimo tego, że niektóre węzły (nodes) w sieci nie działają lub dostarczają niepoprawne dane. W sieci Bitcoina ten problem rozwiązuje algorytm Proof-of-Work (PoW). Czytaj więcej... 
CBDC to skrót od ang. Central Bank Digital Currency, czyli Waluta Cyfrowa Banku Centralnego. To cyfrowa forma waluty FIAT, np. PLN, emitowana przez Bank Centralny danego państwa. Taka waluta byłaby uznawana za pieniądz na równi z pieniądzem elektronicznym widocznym na saldach bankowych jak i gotówką. Czytaj więcej... 
Struktura organizacyjna, w której pojedyncza osoba lub niewielka grupa osób sprawuje władze nad całą organizacją. Jeśli większość węzłów lub mocy obliczeniowej sieci blockchain należy do pojedynczej osoby lub podmiotu mówi się o niej, że jest scentralizowana. Czytaj więcej... 
Z ang.: Chief Executive Officer (CEO), czyli dyrektor generalny, dysponujący ostateczną władzą wykonawczą w firmie. Czytaj więcej... 
Z ang.: Chief Financial Officer (CFO), czyli osoba na najwyższym stanowisku finansowym, nadzorująca działania działu finansowego przedsiębiorstwa. Czytaj więcej... 
Popularny w kryptografii algorytm, który szyfruje i rozszyfrowuje informacje. Czytaj więcej... 
Z ang.: 'circulating supply' dosłownie oznacza "podaż w obiegu". Jest to ilość cyfrowych monet, które są aktualnie w obiegu, dostępne do zakupu przez społeczność na rynku. Warto również wiedzieć czym jest Max Supply oraz Total Supply. Czytaj więcej... 
Client, w kontekście rynku krypto to oprogramowanie, które umożliwia nam dostęp do systemu transakcyjnego blockchaina na komputerze lokalnym. Najpopularniejsze zastosowanie client-a, to portfel kryptowalut.
Z ang.: Cloud Mining, oznacza "kopanie w chmurze". Jest to sposób kopania kryptowalut, gdzie wypożyczamy moc obliczeniową od firm dysponujących tanią energią elektryczną. Takie rozwiązanie przydaje się np. gdy nie posiadamy własnego sprzętu i chcemy krótkoterminowo kopać kryptowaluty projektów, które dopiero co wystartowały, kiedy to nagrody za blok są zwykle zwiększane aby przyciągnąć społeczność. Czytaj więcej...   
Z ang.: Chief Marketing Officer (CMO), czyli osoba na najwyższym stanowisku marketingowym, nadzorująca działania działu marketingowego przedsiębiorstwa. Czytaj więcej... 
Coin burn, czyli dosłownie "Spalenie Cyfrowych Monet". Sytuacja, w której jakaś ilość kryptowlaut lub tokenów stała się permanentnie nieużyteczna lub niemożliwa do wydania w żaden sposób. Często stosuje się to jako mechanizm zwiększania ceny cyfrowych aktywów, poprzez obniżanie ich podaży. Czytaj więcej... 
To jedna z najbezpieczniejszych możliwości przechowywania kryptowalut. "Cold storage" z reguły dotyczy portfeli sprzętowych, takich jak USB czy komputery, które nie mają stałego łącza internetowego oraz nie przechowują kluczy prywatnych. Czytaj więcej...
Z ang.: Cold Wallet, dosłownie oznacza "zimny portfel". Odnosi się to, do metody przechowywania kryptowalut, w sposób taki jak cold storage, który nie wykorzystuje stałego łącza z internetem. Czytaj więcej... 
Z ang.: Chief Operating Officer (COO), czyli osoba na najwyższym stanowisku operacyjnym, nadzorująca działania działu operacyjnego przedsiębiorstwa. Czytaj więcej... 
Core z ang. dosłownie oznacza Rdzeń. Często używane w kontekście: core team (główni członkowie zespołu) lub "core-m projektu jest...", czyli najważniejszym elementem projektu jest... Czytaj więcej...  
Z ang.: 'central processing unit', w skrócie CPU, czyli procesor. Często nazywany jest "mózgiem" komputera, który odczytuje dane z pamięci operacyjnej (RAM), przetwarzając je na polecenia dla reszty układu. Prędkość zegara procesora mierzymy w gigahertz-ach (GHz). Czytaj więcej...
Crypto (wersja angielska) lub krypto (wersja polska), to skrót od cryptocurrency/kryptowalut. Z reguły używa się go przy określaniu rynku kryptowalut i blockchain jako całości, jakiejś szczególnej grupy cyfrowych monet lub jako przedrostek wskazujący, że dana usługa, przedmiot lub podmiot, mają coś wspólnego z kryptowalutami. Czytaj więcej... 
Z ang.: Cryptographic Hash Function oznacza Kryptograficzną Funkcję Hashującą. Kryptograficzne funkcje skrótu wytwarzają unikatowe hashe różnych rozmiarów, na podstawie danych transakcji w sieci blockchain. Przykładem takie algorytmu jest SHA-256.
Wykorzystywanie mocy obliczeniowej czyjegoś sprzętu (np. komputera), do kopania kryptowalut bez jego pozwolenia. Czytaj więcej... 
Z ang.: Chief Technology Officer (CTO), czyli osoba na najwyższym stanowisku technologicznym, nadzorująca działania działu technologicznego przedsiębiorstwa. Czytaj więcej... 
W luźnym tłumaczeniu, "custody" oznacza gwarantora lub opiekuna. W kontekście rynku kryptowalut, chodzi o podmiot świadczący usługę bezpiecznego przechowywania (z reguły w cold storage) kluczy prywatnych dla portfeli i giełd. Czytaj więcej... 
Cyfrowe aktywa wykorzystują kryptografię, algorytmy osiągania konsensusu, technologię rozproszonego rejestru (DLT), smart kontrakty oraz niekiedy AI, czy nauczanie maszynowe aby pełnić funkcje takie jak: medium przechowywania lub wymiany wartości, systemy przetwarzania i przesyłu danych oraz zdecentralizowane aplikacje (dApps). Czytaj więcej... 
Aktywista promujący masową popularyzację rozwiązań kryptograficznych oraz innych technologi zwiększających prywatność, jako sposób na zmianę społeczeństwa na lepsze. Czytaj więcej... 
Z ang. Block Time, oznacza Czas Bloku. Jest to interwał czasowy, w jakim potwierdzane są nowe bloki z transakcjami w sieci blockchain. Przykładowo w sieci Bitcoina, czas boku wynosi 10 minut. Czytaj więcej... 
Z ang.: Decentralized Autonomous Initial Coin Offering (DAICO), czyli Zdecentralizowana Autonomiczna Pierwsza Oferta Publiczna Kryptowaluty. Jest to forma społecznościowej kampanii pozyskiwania kapitału, którą łączy w sobie zalety Zdecentralizowanych Autonomicznych Organizacji (DAO) oraz Pierwszej Oferty Publicznej Kryptowaluty (ICO), zaproponowana przez Vitalika Buterina. Daje ona inwestorom możliwość zarządzania procesem zbiórki, by np. głosowali za zwrotem środków, gdy określone warunki zostaną spełnione. Czytaj więcej...
Z ang.: Decentralized Autonomous Organizations (DAO), czyli Zdecentralizowana Autonomiczna Organizacja. Rodzaj struktury organizacyjnej, w której wszystkie decyzje podejmowane są poprzez zbiór reguł i zasad zawartych w smart kontraktach.
Z ang.: Decentralized Applications (dApps), czyli zdecentralizowane aplikacje. Typ aplikacji lub programu, działającego w oparciu zdecentralizowaną sieć, nie posiadających centralnego punktu, od którego funkcjonowania zależy działanie całości systemu. DApps, są budowane w oparciu o serię smart kontraktów. Czytaj więcej... 
Dark pool-e to prywatne giełdy zarządzane przez firmy inwestycyjne (z reguły przez banki inwestycyjne) gdzie różne aktywa mogą być wymieniane za zachowanie poufności. Czytaj więcej... 
Dark Web, nazywany również podinternetem, jest częścią sieci www nieindeksowanej przez wyszukiwarki. Można się do niego dostać jedynie z pomocą odpowiedniego oprogramowania i konfiguracji. Czytaj więcej...
Z ang.: Distributed Denial of Service, w skrócie DDoS. Atak na usługę sieciową lub komputer, polegający na przeładowaniu możliwości systemu, czyniąc go niedostępnym. DDoS przeprowadzany jest jednocześnie z wielu komputerów na raz, które fałszywymi zapytaniami wyczerpują możliwości przerobowe serwera, uniemożliwiając korzystanie z systemu zwykłemu użytkownikowi. Czytaj więcej...
Decentralizacja to sposób organizacyjny, w którym węzły lub osoby są rozproszone, lecz współpracują w celu osiągnięcia wspólnego celu. W takiej strukturze systemu, nie znajdziemy naczelnego zwierzchnika (centralnego autorytetu władzy), a wszystkie kwestie powinny być rozwiązywane na podstawie konsensusu między członkami sieci/organizacji. Czytaj więcej... 
DeFi to skrót od Decentralized Finance, czyli Zdecentralizowanych Finansów. W ich skład wchodzą cyfrowe aktywa, protokoły, smart kontrakty, dApps oraz inne usługi oparte o blockchain. Można powiedzieć, że DeFi to kolejna ewolucja Fintechu dająca większą swobodę swoim użytkownikom. Technologia blockchain pozwala na tworzenie wielu rozwiązań i usług finansowych o różnej skali oraz sprawne łączenie ich ze sobą w jeden zdecentralizowany ekosystem. Czytaj więcej... 
Spadek wartości cen, którzy przekłada się na wzrost wartości nabywczej pieniądza. W kwestii Bitcoina możesz oznaczać mechanizm deflacyjny jaki został wprowadzony poprzez ograniczoną podaż BTC (21 mln sztuk). Czytaj więcej...
Z ang.: Decentralized Exchange (DEX), oznacza Zdecentralizowaną Giełdę. Jest to rozwiązanie P2P, które pozwala na wymianę między użytkownikami bez potrzeby przechowywania (czy chociażby przepływy) pieniędzy lub cyfrowych aktywów przez scentralizowanego pośrednika. Czytaj więcej... 
Pejoratywne określenie na dużą, zdecydowanie wyróżniającą się na tle innych, zieloną lub czerwoną świecę na wykresie pokazującym zmiany w cenach cyfrowych monet. Czytaj więcej... 
Z ang.: Distributed Ledger Technology (DLT), czyli Technologia Rozproszonego Rejestru Danych. Zbiór wszystkich technologii, które wykorzystują rozwiązania z zakresu decentralizacji. Jednym z najpopularniejszych rodzajów DLT jest właśnie blockchain. Czytaj więcej... 
Z ang.: Distributed Ledger Technology (DLT), czyli Technologia Rozproszonego Rejestru Danych. Zbiorcze określenie na wszystkie systemy wykorzystujące rozproszone rejestry danych. Przykładem DLT jest np. blockchain. Czytaj więcej... 
Z ang.: Dolphin oznacza Delfina. W slangu traderów jest to inwestor, posiadający kapitał ulokowany w kryptowalutach, o wartości 100-500 BTC. Inne rangi to: Shrimp, Fish, Shark oraz Whale. Czytaj więcej...
Dominacja Bitcoina wyraża procent (%), jaki stanowi kapitalizacji rynkowa Bitcoina w stosunku do kapitalizacji rynkowej wszystkich innych cyfrowych monet notowanych na serwisach indeksujących, takich jak CoinPaprika lub CoinMarketCap. Czytaj więcej... 
Z ang.: Double Spending oznacza Podwójne Wydanie. Jest to sytuacja, w której celowo (i nielegalnie), ta sama cyfrowa moneta zostaje wydana podwójnie. Czytaj więcej... 
Z ang.: Delegated Proof-of-Stake (dPOS), w wolnym tłumaczeniu oznacza Delegowany Dowód Udziału. Jest to rodzaj mechanizmu konsensusu, w którym uczestniczy głosują na delegatów, którzy zajmują się produkcją bloków w sieci blockchain. Siła ich głosu jest wprost proporcjonalna do wielkości Udziału (Stake) - ten zaś jest liczony na podstawie ilości cyfrowych monet jakie posiadamy. Czytaj więcej... 
Z ang. Second-Layer, oznacza Drugą Warstwę. Chodzi o rozwiązanie wprowadzające dodatkowe funkcjonalności, poprawę skalowalności lub efektywności sieci, oparte na podstawowej warstwie rozrachunkowo-transakcyjnej blockchaina. Czytaj więcej...
W kontekście rynków finansowych "zdumpować" (ang.: to dump) oznacza wyprzedanie wszystkich cyfrowych monet danego projektu lub całego swojego portfolio. Czytaj więcej...
W kontekście rynków finansowych, Dumping, to nazwa na proces kolektywnych spadków, poprzez masową wyprzedaż aktywów przez inwestorów. Czytaj więcej...
Z ang.: Dust Transactions oznacza dosłownie Pyłowe Transakcje. Jest to określenie na zalanie sieci transakcjami, które mają na celu jej spowolnienie i zakłócenie poprawnego działania. Zazwyczaj są celowo przeprowadzana przez osoby, atakujące sieć. Czytaj więcej... 
DYOR jest skrótem od Do Your Own Research, czyli przeprowadź własne badania w tej sprawie. Nie wierz komuś na słowo, a zbadaj temat na własną rękę. Czytaj więcej... 
Z ang.: Ethereum Improvement Proposal (EIP), oznacza Propozycję Poprawy Protokołu Ethereum. Pismo techniczne mające na celu przedstawienie społeczności Ethereum nowych rozwiązań technologicznych mających na celu ulepszenie sieci Ethereum. Czytaj więcej...
ELI5 to skrót od Explain Like I’m 5, co tłumaczymy jako "Wytłumacz mi to, jak pięciolatkowi". Prośba o wytłumaczenie czegoś na tyle prosto, aby nawet pięcioletnie dziecko mogło to zrozumieć. Czytaj więcej... 
Emission to współczynniki, takie jak czas, częstotliwość i ilość nowych cyfrowych monet emitowanych do sieci. Czytaj więcej...   
Enterprise Ethereum Alliance (EEA), to zrzeszenie programistów Ethereum, start-upów, a także dużych korporacji, które wspólnie współpracują na rzecz zastosowania technologi Ethereum w biznesie.
ERC-20 to standard tokenów na platformie Ethereum, które są implementowane i obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Opierają się na ujednoliconych zasadach, dzięki czemu z łatwością może dochodzić do interakcji między różnymi tokenami ERC-20, wliczając w to transfery między adresami. Czytaj więcej...
ERC-721 to standard tokenów na platformie Ethereum. Często nazywa się je również non-fungible tokens (NFT), co dosłownie oznacza "niewymienialne". Standard ten umożliwia smart kontraktom działanie jako tokeny podobne do ERC-20. Główną różnicą jest zastosowanie, gdyż każdy token NFT danego smart kontraktu, może reprezentować unikatową wartość (w przeciwieństwie do innych cyfrowych monet, gdzie 1 BTC = 1 BTC, 1 ETH = 1 ETH itd.) Dzięki temu, tokeny NFT znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie musimy uwzględnić unikatowość dobór, np. gry kolekcjonerskie. Czytaj więcej... 
Z ang.: escrow, dosłownie oznacza depozyt. Tyczy się to osoby lub firmy będącej powiernikiem między stronami transakcji. Przykładowo, korzystając z escrow, sprzedawca nie otrzyma pieniędzy od klienta od razu, a dopiero jak kupujący potwierdzi otrzymanie towaru osobie trzeciej, wówczas ta ostatnia strona umowy, wyśle pieniądze sprzedawcy. Smart kontrakty to sposób na zachowanie bezpieczeństwa i pominięcie pośrednika. Czytaj więcej...   
Ether to natywna kryptowaluta na platformie Ethereum. Oprócz transferu wartości, wykorzystywana do interakcji ze smart kontraktami oraz dApps-ami, a także jest pobierana jako opłata transakcyjna za przesyłanie tokenów. Czytaj więcej... 
Ethereum to publiczny blockchain o otwartym kodzie źródłowym, który oprócz warstwy transakcyjnej (przelewów P2P), daje możliwość tworzenia smart kontraktów na swojej platformie. Natywną kryptowalutą platformy Ethereum jest Ether (ETH), często nazywany "Ethereum" (tak samo jak platforma). Czytaj więcej... 
Z ang.: Ethereum Virtual Machine (EVM), dosłownie oznacza Wirtualną Maszynę Ethereum. Jest to środowisko uruchomieniowe dla smart kontraktów na platformie Ethereum. Dzięki tej technologii, smart kontrakty mogą automatycznie uruchamiać zaprogramowane funkcje i działać zgodnie z nimi. Dodatkowo każdy node Ethereum działa w oparciu o EVM, aby uczestniczyć w ustalaniu konsensusu sieci. Czytaj więcej...
Z ang.: Exchange Traded Fund (ETF), oznacza fundusz inwestycyjny, którego celem jest odwzorowanie określonego indeksu (np. połączenia aktywów, akcji, obligacji, czy kryptowalut), dostępnego na giełdzie jako jeden produkt inwestycyjny. Czytaj więcej... 
Z ang.: faucet, oznacza kran. System nagradzający użytkowników w cyfrowych monetach za wykonywanie prostych zadań. Wykorzystywane jako promocja przy starcie nowej cyfrowej monety lub do zarabiania na reklamach, które wyświetlają się podczas przeklikiwania fauceta, potocznie. Czytaj więcej...
Cyfrowa moneta powiązana z kursem waluty fiat. Jej zadaniem jest wierne odzwierciedlenie aktualnego kursu wybranego pieniądza fiducjarnego, np. dolata (USD) lub euro (EUR). Czytaj więcej... 
Fintech to skrót od ang. financial technology, czyli technologii finansowych. Jest to zbiorcza nazwa na projekty, które dzięki nowoczesnej technologii wprowadzają innowacje do sektora finansowego, czyli m.in. bankowości, bramek płatniczych, transakcji bezgotówkowych itp. Firmy fintech-owe, często postrzegane są jako instytucje parabankowe. Czytaj więcej...
Z ang.: Fish oznacza Rybę (choć w tym przypadku konkretnie chodzi o płotkę). W slangu traderów jest to inwestor, posiadający kapitał ulokowany w kryptowalutach, o wartości 1-100 BTC. Inne rangi to: Shrimp, Dolphin, Shark oraz Whale. Czytaj więcej...
Flipping to strategia inwestycyjna polegająca na kupnie czegoś, w celu odsprzedaży po wyższym kursie (z reguły w krótkim okresie czasu). Popularna podczas boomu ICO w 2017, kiedy to wiele osób kupowało tokeny przed wejściem na giełdy, aby sprzedać je jak tylko ukażą się na platformach tradingowych. Czytaj więcej... 
FOMO to skrót od fear of missing out, czyli strach przed byciem wykluczonym. W kontekście rynków finansowych jest to strach przed tym, że ominie nas okazja potencjalnie wysokich zwrotów z inwestycji. Czytaj więcej... 
Fork oprogramowania lub fork projektu następuje gdy programiście kopiują kod źródłowy z istniejącego rozwiązania technologicznego i modyfikują je w określonym zakresie, żeby utworzyć nowe. Przykładem takiego forka jest Litecoin, będący forkiem oprogramowania Bitcoina. Czytaj więcej... 
FUD to skrót od fear, uncertainty and doubt, czyli strach, niepewność oraz zwątpienie. Jest to rodzaj strategii, mającej na celu wpłynąć negatywnie na przekonanie inwestorów o danym projekcie. Z reguły rozpowszechniane są wówczas naciągane, stronnicze lub fałszywe informacje oczerniające projekt lub cały rynek. Czytaj więcej...
FUDster to osoba siejąca FUD wśród uczestników rynku. Ktoś kto rozpowszechnia negatywne, stronnicze i/lub fałszywe informacje, chcąc wzbudzić zamieszanie wokół jakiejś sprawy lub projektu. Czytaj więcej... 
Z ang.: Full Node, oznacza Pełen Węzeł (w sieci informatycznej). Są to węzły, w pełni zsynchronizowane, które posiadają kompletną kopię zapasową całej historii blockchaina oraz aktualizują się na bieżąco, wraz z każdym nowym blokiem w sieci. Czytaj więcej... 
W kontekście platformy Ethereum, jest to jednostka miary mocy obliczeniowej, która zostanie zużyta do przeprowadzenia transakcji lub interakcji ze smart kontraktem, czy dApp-em. Mówi się o nim jak o "paliwie" w sieci Ethereum, choć nie jest to osoba waluta (a bardziej współczynnik wpływający na wielkość prowizji), gdyż końcowa prowizja od czynności i tak zostanie pobrana w Etherach. Czytaj więcej... 
Na platformie Ehtereum, Gas Limit, to współczynnik wyznaczający maksymalną ilość Gas-u, jaką użytkownik chce zapłacić za transakcje. Warto zauważyć, że Gas nie jest osobną walutą, a jedynie współczynnikiem, który ma bezpośrednie przełożenie na koszt w Ether-ach (w których są pobierane prowizje od wszelkich czynności związanych z obsługą Ethereum). Im większą Cena Gasu i Gas Limit ustawimy, tym więcej możemy zapłacić za transakcje (acz nie musimy), i tym szybciej powinna zostać ona zrealizowana. Czytaj więcej...
Na platformie Ehtereum, Gas Price, to współczynnik wyznaczający jednostkową cenę Gas-u, jaką użytkownik jest gotów zapłacić podczas transakcji. Cena Gasu jest ściśle związana z Gas Limit. Warto zauważyć, że Gas nie jest osobną walutą, a jedynie współczynnikiem, który ma bezpośrednie przełożenie na koszt w Ether-ach (w których są pobierane prowizje od wszelkich czynności związanych z obsługą Ethereum). Im większą Cena Gasu i Gas Limit ustawimy, tym więcej możemy zapłacić za transakcje (acz nie musimy), i tym szybciej powinna zostać ona zrealizowana. Czytaj więcej...
Z ang.: Genesis Block, oznacza Blok Początkowy. Jest to pierwszy blok danych, który został przetworzony przez sieć w celu uformowania nowego blockchaina. Nazywany również blokiem 0 lub blokiem 1. Czytaj więcej...
Giełda kryptowalut to przestrzeń do handlu cyfrowymi monetami. Pozwala na wymianę krypto-krypto (np. BTC/ETH) i/lub krypto-fiat (np. BTC/PLN). Czytaj więcej...
Z ang. Market depth, czyli Głębokość rynku. Oceniana na podstawie order book-a danego aktywa - czyli ile musi zostać sprzedane lub kupione aby doprowadzić do istotnej zmiany ceny cyfrowej monety.
Cyfrowa moneta, która odzwierciedla cenę złota. Przykładowo 1 cyfrowa moneta może reprezentować 1g fizycznego kruszcu. Podczas gdy złoto jest bezpiecznie przechowywane w sejfie, cyfrowe monety mogą być wymieniane z dużą płynnością na giełdzie. Również dobrze, taka kryptowaluta/token może reprezentować inne dowolne aktywo. Czytaj więcej... 
Inne określenie na mining, czyli sposób emitowania nowych cyfrowych monet do sieci blockchain. Czytaj więcej... 
Fizyczna forma pieniądza fiducjarnego, czyli monety i banknoty emitowane przez bank centralny. Czytaj więcej...
Z ang.: Graphical Processing Unit (GPU), popularnie nazywana kartą graficzną. To jednostka obliczeniowa służąca do generowania obrazów na komputerach. Jest również efektywna do kopania niektórych kryptowalut. Czytaj więcej...
Gwei to określenie używane na koszt Gasu transakcji w sieci Ethereum. Ostatecznie opłata za każdą transakcję jest pobierana w Ether-ach, natywnej kryptowalucie Ethereum. Czytaj więcej...  
Haker to osoba wykorzystująca luki w zabezpieczeniach systemów informatycznych. Jeśli robi to niezgodnie z prawem, w celu osiągnięcia własnych korzyści, mówimy o nim Black-Hat Hacker (czyli haker w czarnym kapeluszu). Jeśli natomiast haker wykorzystuje swoje umiejętności w celu znalezienia usterek w bezpieczeństwie sieci i zgłasza je odpowiednim organom, które sprawują nad nimi pieczę, mówimy o nim White-Hat Hacker (czyli haker w białym kapeluszu). Czytaj więcej... 
Hakowanie to proces, w którym wykorzystywane są luki w systemach komputerowych, w celu manipulowania ich działaniami. Hakerów dzielimy na Blcka-Hat oraz White Hat. Czytaj więcej... 
Halving to mechanizm antyinflacyjny zaimplementowany m.in w sieci Bitcoina. W przypadku BTC, zmniejszenie podaży nowych monet do sieci, następuje co 4 lata. Nagroda za blok jest wówczas zmniejszana o 50%. Sprawia to, że inflacja BTC cyklicznie spada. Czytaj więcej... 
Hard Cap to maksymalna ilość pieniędzy, którą projekt ICO zamierza uzbierać podczas kampanii. Po jego osiągnięciu, zbiórka automatycznie dobiega końca. Zobacz również, czym jest Soft Cap. Czytaj więcej...
To aktualizacja blockchaina, która nie jest kompatybilna z poprzednimi wersjami. Oznacza to, iż aby dalej móc obliczać i potwierdzać transakcje wszyscy uczestnicy sieci muszą zaktualizować swoje oprogramowanie. W tym momencie łańcuch zostaje permanentnie rozdzielony na dwa. Jeśli przy tej okazji społeczność ulegnie rozłamowi na dwa obozy, dochodzi do podziału łańcuchów. Tak długo jak będzie wsparcie ze strony górników cyfrowych dla łańcucha z mniejszą mocą obliczeniową może on dalej istnieć. Czytaj więcej... 
Hash czyli funkcja skrótu jest wykorzystywana w kryptografii i sieciach P2P aby nadać liczbie początkowej (np. wynikowi obliczeń lub danym) skróconą, losową wartość. Pozwala to na ustalanie krótkich, prostych do weryfikacji sygnatur dla dowolnie dużych zbiorów danych. Czytaj więcej... 
Z ang.: Hash Rate lub Hash Power, oznaczają Moc Obliczeniową Sieci (konkretnie chodzi o obliczanie funkcji skrótu - hash). Hash rate określa moc obliczeniową wykorzystywaną do aktualnego funkcjonowania (obliczania transakcji). W zależności od algorytmu hashowania i ilość hashy, którą dany komputer jest w stanie obliczyć na sekundę, określamy moc urządzeń w kH/s, MH/s, GH/s, TH/s, PH/s lub EH/s. Czytaj więcej... 
Z ang.: Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet), oznacza Hierarchiczny Portfel Deterministyczny. Jest to rodzaj portfela kryptowalut, wykorzystujący protokół HD, do generowania pojedynczego seed-u nadrzędnego, pochodzącego z 12 fraz odzyskiwania. Czytaj więcej...  
HODL to skrót od "Hold On for Dear Life", co oznacza "Trzymaj (w swoim portfolio) póki Ci życie miłe". Jest to rodzaj strategii inwestycyjnej, w której nastawiamy się na przetrzymanie inwestycji na długi okres czasu, nie zważają na zmiany kursu na giełdzie. Skrót pochodzi od błędu na jednym z for internetowych i został rozwinięty do wyżej opisanej wersji. Czytaj więcej... 
HODLer to osoba inwestująca w stylu HODL, czyli takim, w którym kupujemy cyfrowe monety lub aktywa na długi termin, np. 5 lat (najlepiej po przeprowadzeniu Analizy Fundamentalnej projektu), i nie zważamy na wahania kursu na giełdzie w trakcie tego czasu. Czytaj więcej... 
Hot Storage, to sposób przechowywania kluczy prywatnych online, czyli ze stałym podłączeniem do internetu. Pozawala to na szybszy dostęp do kryptowalut, lecz równocześnie są one bardziej narażone na ataki hakerów, niż w przypadku Cold Storage. Czytaj więcej... 
Hot Wallet, to typ portfeli kryptowalut, przechowujący klucze prywatne w Hot Storage, czyli na serwerach mających stałe połączenie z internetem. Daje to większą płynność, ale nie zaleca się przechowywania dużych ilości cyfrowych monet na Hot Walletach, gdyż są one bardziej narażone na ataki hakerskie niż Cold Wallety. Czytaj więcej...   
Hyperledger (Fundacja Hyperledger), to projekt open source zapoczątkowany przez Fundację Linuxa. Jego celem jest promocja, rozwój oraz wspieranie innych podmiotów i osób pracujących nad rozwiązaniami z zakresu technologii DLT, taki jak m.in. blockchain.
Z ang.: Initial Coin Offering (ICO), oznacza Pierwszą Ofertę Publiczną Kryptowaluty. Jest to forma społecznościowej kampanii mającej na celu gromadzenie kapitału na rozruch projektu kryptowalutowego znajdującego się na wczesnych etapach (start-up). W odróżnieniu od Pierwszej Oferty Publicznej Spółek, zamiast akcji, inwestujący w ICO, za swój wkład kapitałowy otrzymują kryptowaluty projektu. Czytaj więcej... 
Z ang.: Immutable, oznacza nieodwracalny/ niezmienialny. Jest to jedna z właściwości blockchaina, dzięki której mamy pewność, że raz zapisane dane, nie zostaną potajemnie zmienione lub nadpisane wraz z upływem czasu. Oczywiście nie wyklucza to zmian, jednakże będą one widoczne dla wszystkich w rejestrze. Czytaj więcej... 
Inflacja określa spadek wartości nabywczej, np. pieniądza fiducjarnego w określonym czasie. Czyli za tą samą ilość pieniędzy możemy kupić mniej dób i usług. Czytaj więcej... 
Interoperacyjność to właściwość systemu pozwalająca mu na działanie i współpracę w pełnej zgodności z innymi infrastrukturami. Mówiąc wprost: pozwala na wzajemną komunikację różnego oprogramowania, które normalnie by ze sobą nie współgrało. Czytaj więcej... 
Z ang.: Initial Token Offering (ITO) oznaczają Pierwszą Ofertę Publiczną Tokena. Jest to forma społecznościowej kampanii mającej na celu gromadzenie kapitału na rozruch projektu, jak w przypadku ICO, tyle że w tym przypadku, inwestorzy dostają tokeny oparte o istniejącą platformę blockchian. Czytaj więcej... 
JOMO to przeciwieństwo FOMO, oznaczające Joy of Missing Out, czyli radość z bycia wykluczonym. Najczęściej wyrażane przez osoby spoza rynku kryptowalut, kiedy "Bitcoin spadł". Czytaj więcej... 
Kapitalizacja rynkowa określa wartość cyfrowego aktywa jako całości. Oblicza się ją mnożąc ze sobą aktualny kurs oraz podaż w obiegu. Jest to jeden ze sposobów na określenie z jak dużym projektem mamy do czynienia. Czytaj więcej... 
Klucz prywatny jest powiązany z kluczem publicznym i służy do jego odszyfrowania, dzięki czemu właściciel klucza prywatnego może swobodnie zarządzać cyfrowymi monetami zgromadzonymi na portfelu (adresie publicznym). Klucz prywatny powinien być znany wyłącznie właścicielowi portfela, gdyż każda osoba która go zna, może zalogować się na portfel, z którym jest powiązany. Czytaj więcej...  
Klucz publiczny, nazywany również adresem publicznym, to kryptograficzny hash (wyglądający jak losowy ciąg znaków i cyfr), pozwalający na odbieranie transakcji. Jest to adres widocznych dla wszystkich w eksploratorze bloków i każdy uczestnik sieci może sprawdzić transakcje wychodzące i przychodzące oraz aktualne saldo adresu. Jednak nie wie do kogo on należy, ani nie może za jego pomocą zarządzać cyfrowymi monetami znajdującymi się na portfelu - do tego służy klucz prywatny. Czytaj więcej...   
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ administracji państwowej nadzorujący rynek finansowy na terenie Polski. Komisja sprawuje nadzór m.in. nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi oraz rynkami kapitałowymi. Czytaj więcej... 
Konsensus w sieci blockchain zostaje osiągnięty, gdy wszystkie węzły (nodes), zgadzają się, że transakcje w danym bloku są poprawne i zostają dołączone do łańcucha bloków. Jedną z metod osiągania konsensusu w zdecentralizowanych sieciach jest Proof-of-Work, które uznaje transakcje za prawidłowe, jeśli potwierdzi je większość węzłów sieci - wówczas pozostałe węzły, automatycznie "idą" za głosem większości, a sieć osiąga pełną zgodność (konsensus). Czytaj więcej...
Konsorcjum blockchain, to prywatne zrzeszenie podmiotów, działających w oparciu o technologię blockchain, które nie udostępnia wszystkich informacji osobom i podmiotom spoza konsorcjum. Czytaj więcej... 
Kontrakt Futures to standaryzowana umowa kupna/sprzedaży określonego aktywa w wyznaczonym czasie (w przyszłości), po z góry założonej cenie, ustalonej na dzień zawierania kontraktu. Czytaj więcej... 
Kopanie kryptowalut, czyli mining. Proces, w którym emitowane są nowe cyfrowe monety do sieci blockchain. Kopanie kryptowalut polega na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej specjalnych urządzeń, takich jak koparki ASIC lub GPU, do obliczania hashy transakcji - czyli generowania nowych bloków (i procesowania transakcji) w sieci blockchain. Czytaj więcej...
Koparka kryptowalut to komputer, którego moc obliczeniowa przeznaczana jest na obliczanie nowych bloków z transakcjami w sieci blockchain. Dodatkowo, górnicy cyfrowi za swój wkład w funkcjonowanie sieci otrzymują nagrodę za blok (ang. block reward). Jest to proces emisji nowych kryptowalut do sieci. Czytaj więcej... 
Korekta następuje gdy po okresie hossy następuje zmiana trendu kursu kryptowaluty lub aktywa na spadkowy. Korekta jest zdrowych zjawiskiem, które reguluje cenę do odpowiedniego dla rynku poziomu. Czytaj więcej... 
Dziedzina informatyki wykorzystująca algorytmy szyfrująca w celu zabezpieczania danych, aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu. Kryptografia jest już powszechnie wykorzystywana, m.in. do zabezpieczania transakcji bezgotówkowych. Czytaj więcej... 
Kryptowaluta jest cyfrowym środkiem wymiany, które wykorzystuje kryptografię do zabezpieczenia i potwierdzania transakcji. Kryptowaluty są oparte o natywną sieć, np. blockchian, która może służyć jako platforma do tworzenia tokenów. Czytaj więcej... 
Aktualny kurs wyraża cenę jednostkową cyfrowej monety, akcji, waluty czy aktywa względem pary wymiany, którą najczęściej jest inna kryptowaluta lub waluta fiat. Czytaj więcej... 
Z ang.: Know Your Customer (KYC), czyli Poznaj Swoje Klienta. Jest to proces, który muszą przeprowadzać zbiórki takie jak ICO, ITO, czy STO oraz instytucje finansowe (np. giełdy), w celu potwierdzenia tożsamości klienta. Jest to wymóg odgórny, związany z ustawami AML. Czytaj więcej... 
Lightning Network, w skrócie LN, to druga warstwa protokołu transakcyjnego operująca się na istniejącej infrastrukturze blockchain. W teorii LN ma umożliwiać błyskawiczne i skalowalne transakcje pomiędzy węzłami. Czytaj więcej...  
Limit Buy to typ zlecenie na giełdzie, które sprawia, że gdy kurs cyfrowej monety osiągnie określony poziom, zostanie kupiona określona ich ilość po określonej w zleceniu cenie. Osobę wystawiającą takie zlecenie nazywamy Maker-em. Czytaj więcej... 
Limit Order to typ zlecenia na giełdzie realizowanego po tym jak kurs osiągnie ustawioną w zleceniu cenę. Osobę wystawiającą takie zlecenie nazywamy Maker-em. Najpopularniejsze typy zamówień to: Limit Buy oraz Limit Sell. Czytaj więcej... 
Limit Sell to typ zlecenie na giełdzie, które sprawia, że gdy kurs cyfrowej monety osiągnie określony poziom, zostanie sprzedana określona ich ilość po określonej w zleceniu cenie. Osobę wystawiającą takie zlecenie nazywamy Maker-em. Czytaj więcej... 
Litecoin (LTC), miał być dla Bitcoina tym, czym srebro dla złota, czyli uzupełnieniem o większej płynności. Zgodnie z założeniami, transfery w LTC są nieco szybsze i tańsze niż w przypadku BTC, przez co często nazywa się go cyfrowym srebrem. Litecoin był jedną z pierwszych kryptowalut i zarazem forków Bitcoina.
Grać na longa, oznacza obstawianie wzrostów kursu. Przeciwieństwem longa jest short. Czytaj więcej... 
Mainnet, to niezależny blockchain, który działa w oparciu o własną sieć, z natywną kryptowalutą (lub bez). Mainnet-em nie nazywamy aplikacji i projektów opartych o istniejące infrastruktury blockchain, np. Ethereum. Czytaj więcej... 
Osoba, która wystawia zlecenie i czeka aż ktoś inny je zrealizuje (tę drugą osobę nazywamy Taker). Maker korzysta z zamówienia typu Limit Order. Czytaj więcej... 
Market Buy to natychmiastowe zlecenie kupna aktywa po aktualnym kursie. Osoba przyjmująca zlecenie nazywana jest Taker-em. Czytaj więcej... 
Market Order w odróżnieniu od zleceń typu Limit Order, to natychmiastowe kupno (Market buy) lub sprzedaż (Market sell) aktywa po najlepszej cenie dostępnej na dany moment. Czytaj więcej... 
Market Sell to natychmiastowe zlecenie sprzedaży aktywa po aktualnym kursie. Osoba przyjmująca zlecenie nazywana jest Taker-em. Czytaj więcej... 
Masternode, w skrócie MN, to węzeł utrzymywany na serwerze, który wprowadza do sieci nowe funkcjonalności, np. zwiększa anonimowość transakcji, bierze udział w głosowaniach i zarządzaniem siecią itp. Podobnie jak przy stake-owania, aby utrzymywać MN wymagana jest odpowiednia ilość cyfrowych monet ulokowanych na portfelu połączonym z węzłem. Czytaj więcej... 
Z ang.: 'Max Supply' dosłownie oznacza "maksymalną podaż". Jest to maksymalna ilość cyfrowych monet, które będą kiedykolwiek dostępne w całym cyklu życia kryptowaluty lub tokena. Warto również wiedzieć czym jest Circulating Supply oraz Total Supply. Czytaj więcej... 
Sposób w jaki sieć blockchain dochodzi do konsensusu, czyli porozumienia. Konsensus sieci następuje, gdy wszystkie węzły (nodes), zgadzają się, że transakcje w danym bloku są poprawne i zostają dołączone do łańcucha bloków. Mechanizmy osiągania konsensusu sieci to m.in: PoW oraz PoS. Czytaj więcej…
Mikrotransakcje to niewielkie kwoty płatności (kilka do kilkudziesięciu złotych), często stosowane w modelach biznesowych sprzedawców akcesoriów, gier (oraz przedmiotów wewnątrz gier) lub subskrypcji. Lightning Network ma być rozwiązaniem do mikropłatności w BTC. Czytaj więcej... 
Z ang. Miner, oznacz Górnika, choć w naszym przypadku, bardziej precyzyjne jest określenie górnik cyfrowy. Jest to osoba lub organizacja, dysponująca mocą obliczeniową (np. z koparek kryptowlaut), którą wspiera siec blockchain - potocznie mówimy na ten proces kopanie kryptowlaut. Czytaj więcej... 
Z ang.: Mining, oznacza Kopanie. Nie chodzi tu jednak o drążenie skał, a o górnictwo cyfrowe, polegające na obliczeniu transakcji i generowaniu nowych bloków danych w sieci, np. metodą PoW. Jest to proces emisji nowych cyfrowym monet do sieci blockchian. Czytaj więcej... 
Z ang. Mining Pool, czyli kopalnia kryptowalut. Oznacza zbiorowość górników cyfrowych, którzy łączą swoją moc obliczeniową, aby dzięki skali łatwiej było im zgarnąć nagrodę za blok w sieci blockchain. Następnie nagroda jest dzielona proporcjonalnie do wkładu mocy obliczeniowej. Czytaj więcej... 
Z ang. Multi-Signature (Multi-sig), oznacza Wielo-Sygnaturowość. W kontekście portfeli kryptowalut, chodzi o typ portfela zabezpieczonego drugą warstwą autoryzacyjną, która do potwierdzenia transakcji wymaga sygnatur z kilku kluczy prywatnych. Przypomina to konto bankowe spółki, gdzie do autoryzacji przelewu wymagana jest zgoda kilku wspólników. Czytaj więcej...
No-coiner, w slangu traderów krypto, to osoba, która nie posiada w swoim portfolio żadnych cyfrowych monet.
Z ang.: Node, oznacza Węzeł (w sieci informatycznej). Węzeł to pełna lub niepełna kopia rozproszonego rejestru danych, zarządzana przez uczestnika sieci blockchian. Czytaj więcej... 
Z ang.: chargeback, czyli obciążenie zwrotne. Jest to żądanie stosowane przez operatorów kart płatniczych, w celu cofnięcia przelewu lub płatności, które już zostały zautoryzowane, z powrotem do nadawcy. W sieci Bitcoina nie ma obciążeń zwrotnych. Czytaj więcej... 
Z ang.: "Dead Cat Bounce", czyli "odbicie zdechłego kota". W slangu traderów oznacza chwilowe wzrosty po dużych spadkach. Czytaj więcej...
Z ang.: Open Source oznacza Otwarty Kod Źródłowy. Jest forma licencji oprogramowania, zakładająca że autor udziela niewyłącznych praw do przetwarzania, modyfikowania i dystrybuowania swojego programu każdemu (niezależnie od celu). Często mówi się o modelu Open Source również w kontekście ideologicznym, zakładającym darmowe dzielenie się informacjami i wzajemne wsparcie dla dobra społeczeństwa. Czytaj więcej...
Z ang.: Order book, oznacza Księgę zleceń. W kontekście giełd kryptowalut, chodzi o spis wszystkich zleceń typu Limit Order, tj. Limit Buy i Limit Sell. Z reguły wyświetlane są one od najbliższych ku dalszym względem aktualnego kursu cyfrowej monety. Order book ukazuje również głębokość rynku danego aktywa. Czytaj więcej... 
Z ang. Over The Counter (OTC) oznacza Obrót Pozagiełdowy. Jest to transakcja przeprowadzana poza giełdą kryptowalut. Często bezpośrednio między kontrahentami, lecz niekiedy z udziałem pośredników. Szczególnie popularna metoda dla dużych inwestorów, którzy nie zawsze mogą korzystać z giełd lub ich transakcja znacząco zachwiałaby kursem. Czytaj więcej... 
Z ang.: Peer to Peer (P2P), czyli od osoby do osoby (peer oznacza osobę równą rangą). Sposób komunikacji w sieci komputerowej, w którym wszyscy użytkownicy są sobie równi. Antonimem P2P, będzie model komunikacji klient-serwer. Czytaj więcej...
Z ang. Paper Wallet, dosłownie oznacza Papierowy portfel - i w zasadzie tym właśnie jest, gdyż Paper Wallet to fizyczny dokument tekstowy zawierający klucz prywatny lub frazę odzyskiwania. Czytaj więcej... 
Z ang.: fiat, oznacza pieniądz fiducjarny (od łac. fides - wiara.), czyli taki, który opiera się o zaufanie do emitenta (Banku Centralnego). Poprzez politykę monetarną, prawo monopolu w emisji i wykorzystaniu waluty fiat na danym terenie jako legalny środek płatniczy, Bank Centralny kontroluje wartość pieniądza. Teoretycznie odzwierciedleniem wartości fiatów, powinno być PKB państwa. Czytaj więcej... 
Piramida finansowa, zwana również schematem Ponziego (od nazwiska twórcy pierwszej takiej działalności), to struktura polegająca na zaspokajaniu wierzytelności względem wcześniejszych inwestorów, wyłącznie poprzez napływy pieniędzy od kolejnych osób inwestujących "w projekt". Mimo obietnic, w rzeczywistości firma operująca w takiej strukturze nie sprzedaje żadnego produktu, ani nie świadczy usług. Często określa się je mianem scam-ów, a osoby promujące takie działalności scammer-ami. Czytaj więcej... 
Z ang.: Digital Signature, oznacza Podpis Cyfrowy. Jest to szyfrowany kod cyfrowy załączany do dokumentów przesyłanych elektronicznie, w celu potwierdzenia ich autentyczności i/lub tożsamości wysyłającego. Czytaj więcej...
Ma miejsce gdy dwóch górników cyfrowych w tym samym czasie “znajdzie” (obliczy) nowy block. Chwilowo powstają dwa łańcuchy, jednak szybko wraca do normy, gdy tylko jeden z nich jako pierwszy znajdzie następny block. Wówczas ten blockchain staje się najdłuższy i automatycznie uznany przez sieć za prawdziwy. Czytaj więcej... 
Jest to rodzaj fork-a, powstający w wyniku niezgody wśród społeczności. Prowadzi to do podziału blockchaina i społeczności na 2 grupy - tych którzy wspierają stary i tych, którzy wspierają nowy. Powstaje też nowa cyfrowa moneta, a każdy projekt idzie we własnym kierunku. Taka sytuacja miała miejsce np. przy podziale ETH i ETC, gdzie po hacku DAO większość społeczności chciała przywrócenia łańcucha do momentu sprzed hacku ale mniejszość uważała, że jest to niezgodne z “prawem kodu” i pod żadnym pozorem nie można zmieniać historii blockchaina - powstał więc alternatywny łańcuch Ethereum Classic. Czytaj więcej... 
Z ang.: Deterministic Wallet, czyli Portfel Deterministyczny. Rodzaj portfela kryptowalut, który zaciąga klucz prywatny z punktu startowego zwanego seed. Jeśli posiadasz seed (czyli frazy odzyskiwania), możesz zalogować się do portfela lub uruchomić jego kopię zapasową na innym urządzeniu. Czytaj więcej... 
Z ang. Wallet, oznacza Portfel (Kryptowalut). Jest to jedno z podstawowych narzędzi, dzięki któremu możemy przechowywać, odbierać i wysyłać nasze cyfrowe monety. Portfel składa się z dwóch kluczy: publiczny, zwany również adresem portfela, służący do odbierania płatności; oraz prywatny, który powinien znać wyłącznie właściciel portfela, służący do logowania. Czytaj więcej... 
Portfolio lub ściślej mówiąc Portfolio inwestycyjne, to zbiór wszystkich aktywów posiadanych przez podmiot lub osobę. Czytaj więcej...
Transakcje w sieci blockchain, są potwierdzane wyłącznie wtedy, gdy znajdą się w pierwszym bloku z transakcjami. Zawarcie tej samej transakcji w kolejnych blokach, zwiększa ilość potwierdzeń - każdy kolejny blok, w którym została załączona, zwiększa liczbę potwierdzeń o jedno. Różni usługodawcy, np. giełdy kryptowalut, wymagają różnej ilości potwierdzeń, aby finalnie uznać transakcję cryfrowych monet za zakończoną. Czytaj więcej...
Pre-sale to faza zbiórki społecznościowej, np. ICO, która ma miejsce przed główną kampanią. Może być ona prywatna (np. wyłącznie dla osób zapisanych na Whitelist) lub publiczna (dostępna dla wszystkich). Czytaj więcej... 
Byzantine Generals’ Problem, czyli Problem Generałów Bizantyjskich. Sytuacja, w której system lub grupa muszą osiągnąć wspólny konsensu (wszyscy przedstawiciele lub podzespoły muszą się ze sobą zgadzać), jednakże nie ma pewności czy mogą sobie wzajemnie ufać oraz czy jest możliwość wzajemnej weryfikacji. W systemach blockchain trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre węzły (nodes) mogą zawieść lub zostać przejęte przez hakerów, lecz mimo to, sieć powinna być zdolna do osiągnięcia konsensusu i prawidłowego funkcjonowania. Czytaj więcej...
Produkt krajowy brutto (PKB) lub po ang. gross domestic product, GDP). Jeden z podstawowych mierników wielkości, wzrostu lub spadku gospodarczego. Na PKB składają się dobra i usługi wytworzone przez wszystkie podmioty na terenie kraju, niezależnie czy są pochodzenia krajowego, czy zagranicznego. Czytaj więcej... 
Z ang.: Proof-of-Stake (PoS), oznacza Dowód Udziału. Jest to mechanizm konsensusu wykorzystywany przez sieci blockchain. Twórcy nowych bloków w sieciach opartych o PoS, są wybierani nie na podstawie posiadanej mocy obliczeniowej, a losowani spośród wszystkich osób stake-ujących cyfrowe monety (czyli trzymające je na odpowiednim portfelu, który ma stałe połączenie z siecią). Na wyniki losowania mają wpływ m.in ilość stake-owanych monet oraz wiek stake-a. Czytaj więcej...
Z ang.: Proof-of-Work (PoW), oznacza Dowód Pracy. Jest to mechanizm konsensusu w sieci blockchian, który opiera się o wykorzystanie mocy obliczeniowej do rozpracowania problemu matematycznego, który jest trudny do rozwiązania, jednak poprawność obliczeń, prosta do zweryfikowania przez resztę użytkowników sieci. Często porównuje się go do Sudoku (oczywiście o wiele bardziej złożonego). Konsensus w sieci jest potrzebny do potwierdzania autentyczności transakcji i wytwarzania nowych bloków. Czytaj więcej... 
Protokół, w najbardziej ogólnym znaczeniu, to zbiór reguł umożliwiających porozumienie. W kontekście sieci blockchain, definiuje sposób interakcji z siecią, uwzględniając takie elementy jak: mechanizm konsensusu, sposób potwierdzania transakcji (m.in. czas bloku) oraz zasady dołączenia i interakcji z siecią. Czytaj więcej... 
Pump and Dump to schemat manipulowania rynkiem, gdzie poprzez skupowanie cyfrowej monety (z reguły z niewielką kapitalizacją rynkową) doprowadza się do wzrostu jej kursu. Następnie jeśli inwestorzy dadzą się nabrać na okazję (co na wykresie może wyglądać jak początek wzrostów), manipulatorzy sprzedają uprzednio zakupione po niższej cenie aktywa, a kurs gwałtownie spada. Inwestorzy, którzy dali się nabrać, skończyli zaś ze zbyt drogo zakupionymi cyfrowymi monetami, przez co muszą czekać na wzrost kursu lub sprzedać ze stratą. Czytaj więcej... 
QR Code, czyli Kod QR, to informacje zaszyfrowane w graficznym wzorze, możliwym do odczytu przez urządzenia posiadające możliwość skanowania (np. za pomocą aparatu). W świecie krypto, często używane do skanowania adresu publicznego, na który chcemy przesłać cyfrowe monety. Czytaj więcej...
Z ang. ROI to skrót od “Return on Investment”, czy Zwrot z Inwestycji. Jest to suma wyrażana w kwocie lub procencie, reprezentująca zysk z inwestycji (po uwzględnieniu kosztów. Czytaj więcej... 
Rynek finansowy to dowolna przestrzeń lub platforma służąca do wymiany aktywów takich jak m.in.: papiery wartościowe, akcje, waluty, kruszce i inne towary. Czytaj więcej... 
Często ludzie martwią się, że skoro 1 BTC kosztuje kilka lub nawet kilkanaście tysięcy USD, to jak mają nim zapłacić za kawę czy codzienne zakupy? Tak jak złotówka ma 100 groszy, tak 1 BTC jest podzielny do 8 miejsc po przecinku. Najmniejszą części bitcoina, czyli 0.0000000 1 BTC, nazywamy Satoshi (w skrócie SATs) - od pseudonimu twórcy/twórców Bitcoina Satoshi Nakamoto. Czytaj więcej...
Satoshi Nakamoto to pseudonim osoby lub grupy odpowiedzialnej za stworzenie Bitcoina. Ponad 10 lat po stworzenie Bitcoina, tożsamość jego twórcy/ów wciąż pozostaje nieznana. Czytaj więcej...
Z ang.: Scam, dosłownie oznacza Oszustwo. Scamy z reguły wyglądają dobrze i przekonująco na powierzchni, jednak za wspaniałymi obietnicami, czai się wyłącznie chęć oszukania inwestorów i zwiania z ich pieniędzmi lub cyfrowymi monetami. Czytaj więcej... 
Scammer to osoba pośrednio lub bezpośrednio zaangażowana w scam lub jego promocję. Czytaj więcej... 
Scrypt to alternatywa dla Proof-of-Work do kopania kryptowalut opartych o alg orytm SHA-256, czyli m.in. Bitcoina. Celem powstania Scrypt-u było zredukowanie przewagi ASIC-ów, aby umożliwić większą decentralizację oraz zmniejszyć pobór energii elektrycznej podczas kopania kryptowalut. Czytaj więcej...
SDK to skrót od ang. Software Development Kit, czyli zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z danej biblioteki danych. Czytaj więcej... 
Z ang. Special Drawing Rights (SDR), oznacza Specjalne prawa ciągnienia. Jest to umowna, międzynarodowa jednostka monetarna o charakterze bezgotówkowym. Służy wyłącznie do celów rozrachunkowych, gdyż istnieje wyłącznie na bankowych rachunkach depozytowych w postaci zapisów księgowych i nie jest dopuszczona do obrotu publicznego. Czytaj więcej... 
Z ang. Securities and Exchange Commission (SEC), czyli Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd. Amerykańska agencja rządowa regulująca rynek papierów wartościowych, np. akcji i innych instrumentów pochodnych oraz platform, na których są obracane (m.in. giełdy). Często nazywany amerykańskim odpowiednikiem KNF-u. Czytaj więcej... 
Z ang.: Security Token, oznacza Stokenizowany Papier Wartościowy, czyli Token będący jednocześnie papierem wartościowym. Papiery wartościowe mogą obejmować m.in. akcje, udziały lub prawa własności oraz prawa do czerpania z nich korzyści. Tokeny Security, to właśnie cyfrowa forma reprezentująca prawa do w.w. wartości. Czytaj więcej... 
Pojedynczy punkt startowy, zwany również kluczem pochodnym, z którego korzysta portfel deterministyczny. Seed-y występują jako zbiór losowo wygenerowanych słów (zwane również frazą odzyskiwania, z ang.: mnemonic phrase). Dzięki nim możemy zalogować się na nasz portfel kryptowalut lub przywrócić do niego dostęp np. na innym urządzeniu albo gdy zapomnimy klucza prywatnego. Przykładowe seed-y: panda mister knife orange red, itd. Czytaj więcej...
SHA-256 to kryptograficzna funkcja skrótu, generująca 256-bitową sygnaturę dla tekstu. Samo SHA, to skrót od Secure Hash Algorithm, czyli Bezpieczny Algorytm Hashujący. SHA-256 jest wykorzystywane m.in. w algorytmie Proof-of-Work (PoW) Bitcoina. SHA-256, po raz pierwszy zostało użyte przez Amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA). Czytaj więcej... 
Z ang.: Shark oznacza Rekina. W slangu traderów jest to inwestor, posiadający kapitał ulokowany w kryptowalutach, o wartości 500-1000 BTC. Inne rangi to: Shrimp, Fish, Dolphin oraz Whale. Czytaj więcej...
Grać na shorta oznacza obstawiać spadki. Przeciwieństwem shorta jest long. Czytaj więcej... 
Z ang.: Shrimp oznacza Krewetkę. W slangu traderów jest to inwestor, posiadający kapitał ulokowany w kryptowalutach, o wartości poniżej 1 BTC. Inne rangi to: Fish, Dolphin, Shark oraz Whale. Czytaj więcej...
Side chain to blockchain spełniający jedną konkretną funkcję. Główny blockchain może posiadać kilka side chainów i każdy z nich będzie odpowiadał za coś innego, np.: jeden może optymalizować prędkość transferów a inny skupi się na czynnościach wymagających dużych nakładów mocy obliczeniowej. Czytaj więcej... 
Z ang.: Distributed Network, czyli Sieć rozproszona. Jest to rodzaj sieci, w której moc obliczeniowa i dane są rozproszone pomiędzy wszystkie węzły wchodzące w jej skład. Taki model nie zakłada przechowywania danych na jednym centralnym serwerze, ani żaden nadrzędny organ. Czytaj więcej... 
Z ang.: Directed Acyclic Graph (DAG), oznacza Skierowany Graf Acykliczny. Jest to często stosowana w informatyce struktura, służąca do obliczeń numerycznych, przetwarzania protokołów, czy przepływu danych. DAG jest tworzony w pojedynczym kierunku, w taki sposób, że nigdy się nie powtarza. Czytaj więcej... 
Z ang.: smart contract oznacza programowalną umowę, tłumaczone również jako inteligentne kontrakty lub po prostu smart kontrakty. Jest to rodzaj weryfikowalnego protokołu, który ma za zadania wykonywać określone zadania, gdy zaistnieją określone w kontrakcie okoliczności, bez udziału osób trzecich. Czytaj więcej... 
Soft Cap to minimalna ilość pieniędzy, którą projekt ICO zamierza uzbierać podczas kampanii. W przypadku gdy nie uda się go uzbierać, pieniądze powinny zostać zwrócone inwestorom, a projekt może w ogóle nie wystartować. Zobacz również, czym jest Hard Cap. Czytaj więcej...
To aktualizacja blockchaina, która jest kompatybilna ze wcześniejszymi wersjami oprogramowania. Implementacja wymaga jedynie aktualizacji przez większość członków sieci. Oznacza to, że nie wszyscy muszą aktualizować swoje oprogramowanie aby móc potwierdzać transakcje. Problem pojawia się dopiero wtedy gdy miner bez aktualizacji będzie chciał wykopać nowy blok, ponieważ zostanie on odrzucony przez sieć. Nie mniej nowe bloki wciąż mogą być potwierdzane przez osoby, które nie dokonały aktualizacji.
Stablecoin to cyfrowa moneta, która w porównaniu do innych dostępnych na rynku, charakteryzuje się małymi wahaniami kursu. Często wynika to ze ścisłego powiązania takiego aktywa z kursem waluty fiat (fiat-pegged), lub innego realnego aktywa, np. złota (gold-pegged). Czytaj więcej... 
Stake to określenie udziału w sieciach blockchain wykorzystujących Proof-of-Stake jako mechanizm konsensusu. Na stake (udział) składają się takie parametry jak: ilość stake-owanych (aktualnie ulokowanych w udziale) cyfrowych monet, wiek udziału, czas od ostatniej nagrody i inne. Czytaj więcej... 
Start-up, to określenie na młodą stażem firmę, która wciąż szuka odpowiedniego modelu biznesowego, skalowania lub inwestycji do rozwoju. Czytaj więcej...
A ang.: Security Token Offering (STO), czyli Pierwsza Oferta Publiczna Stokenizowanych Papierów Wartościowych (Security Tokens). W przeciwieństwie do ICO, ITO, zbiórki STO podlegają pod ustawę o obrocie papierami wartościowymi, a projekty organizujące STO, muszą działać zgodnie z wymogami rejestracyjnymi oraz autoryzacyjnymi jeszcze przed emisją tokenów. Oprócz tego platformy do handlu Security Tokenami również muszą spełniać dodatkowe wymogi narzucane przez regulatorów. Dzięki temu bezpieczeństwo nabywania i zbywania Security Tokens jest większe niż w przypadku innych cyfrowych monet. Czytaj więcej... 
Z ang.: candle lub candlestick, w kontekście rynków finansowych "świeczkami" określa się graficzne przedstawienie zmian na wykresie w danym okresie. Pojedyncza świeczka dostarcza następujących informacji: kurs otwarcia, kurs zamknięcia, najwyższy i najniższy kurs z tego okresu. Czytaj więcej... 
Z ang. artificial intelligence (AI), czyli Sztuczna Inteligencja. Jest to dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli zachowań oraz programów komputerowych imitujących ludzką inteligencję. W jej skład wchodzą m.in obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe oraz robotyka. Czytaj więcej... 
Osoba, która wypełnia zlecenie wystawione przez innego tradera (Maker-a). Taker korzysta z zamówienia typu Market Order. Czytaj więcej... 
Testnet to środowisko testowe (sieć testowa) dla aplikacji i projektów, gdzie programiści mogą sprawdzać poprawność różnych funkcjonalności. Gdy testy dobiegają końca, pora na start Mainnet-u. Czytaj więcej... 
Token to forma cyfrowego żetonu, którego głównym przeznaczeniem jest jakaś konkretna funkcja lub użyteczność, jak np. dostęp i korzystanie z oprogramowania, płatności za usługi lub tokenizacja jakiegoś aktywa. Tokeny tworzymy na bazie smart kontraktów w istniejącej sieci blockchian, np. Ethereum. Za transakcje w tokenach, płacimy natywną kryptowalutą platformy, na której zostały wydane. Czytaj więcej...
Z ang.: 'Total Supply' oznacza "całkowitą podaż". Jest to ilość wszystkich cyfrowych monet w obiegu pomniejszona o te, które wycofano z obiegu (spalono). Warto również wiedzieć czym jest Circulating Supply oraz Max Supply. Czytaj więcej... 
Trader to osoba indywidualna, która w imieniu swoim lub innej osoby/ instytucji angażuje się w trading, czyli sprzedawanie i/lub kupowanie aktywów na rynkach finansowych. Inwestor obejmuje szerszy zakres inwestycji niż trader, z tendencją do długoterminowego lokowania kapitału, podczas gdy trader raczej bazuje na trzymaniu aktywów na krótszy termin, aby zyskiwać na trendach spadkowych/ wzrostowych w krótszych interwałach czasowych.  Czytaj więcej...
Trading to zawód tradera, czyli handel, tj. sprzedaż i/lub kupno aktywów na rynkach finansowych lub kryptowalutowych, w celu uzyskania korzyści materialnych. Czytaj więcej... 
Z ang.: Mining difficulty, oznacza Trudność kopania lub Trudność wydobycia. Określa ona wysiłek potrzeby do zatwierdzenia nowego bloku z transakcjami w sieci blockchain. W sieci Bitcoina, trudność wydobycia jest dostosowywana co 2016 bloków. Jeśli czas ich wydobycia wynosi więcej niż dwa tygodnie, trudność jest obniżana, jeśli dzieje się to szybciej, zostaje zwiększona. Hashing power (moc obliczeniowa) całej sieci ma na to bezpośredni wpływ. Czytaj więcej... 
uBTC to skrót od micro bitcoina, czyli jednej milionowej (0.000001) części BTC lub inaczej 100 Satoshi. Czytaj więcej... 
UI to skrót od ang. User Interface, czyli Interfejsu Użytkownika. Są to wszystkie elementy programowania lub aplikacji, z którymi użytkownik ma bezpośrednią styczność, np. w panelu klienta bankowości elektronicznej lub poczty internetowej. Często mówi się o wrażeniach użytkownika z korzystania z aplikacji - ich całokształt opisuje UX. Czytaj więcej... 
UX to skrót od ang. User Experience, co oznacza Doświadczenie Użytkownika. Jest to całość doświadczeń (i wrażeń na ich temat), których użytkownik doświadcza podczas korzystania z produktu. UX jest często związane z interfejsem użytkownika (UI). Czytaj więcej... 
Vitaly Dmitriyevich "Vitalik" Buterin jest programistą i pisarzem rosyjsko-kanadyjskiego pochodzenia. Najbardziej znany jako współtwórca Ethereum oraz pomysłodawca i autor wielu rozwiązań związanych z technologią rozproszonego rejestru (DLT). Czytaj więcej... 
Z ang.: Whale oznacza Wieloryba. W slangu traderów jest to inwestor, posiadający kapitał ulokowany w kryptowalutach, o wartości powyżej 1000 BTC. Inne rangi to: Shrimp, Fish, Dolphin oraz Shark. Czytaj więcej...
White-Hat Hacker, czyli Haker w białym kapeluszu. To haker wykorzystujący swoje umiejętności w celu znalezienia usterek w bezpieczeństwie sieci informatycznych i zgłasza je odpowiednim organom, które sprawują nad nimi pieczę, aby te mogły nanieść poprawki. Czytaj więcej... 
Whitelist to lista uczestników, którzy wyrazili chęć zakupu cyfrowych monet np. podczas kampanii ICO. Czytaj więcej... 
Wolumen wyraża ilość cyfrowych monet lub innych aktywów, które zostały wymienione, np. na giełdzie kryptowalut, w określonym przedziale czasu (czyli obrót na pojedynczej platformie lub sumaryczny obrót z kilku platform). Najczęściej podaje się wolumen z ostatnich 24h, inne popularne formaty to 7 i 30 dni. Wzrost wolumenu może oznaczać wzrost zainteresowania traderów danym aktywem. Czytaj więcej... 
Z ang.: "block height", czyli wysokość bloku. Służy jako określenie konkretnego bloku, o który pytamy, np. blok nr 1234. W odniesieniu do całego łańcucha, całkowita ilość bloków w blockchainie lub numer bloku, który został wykopany jako ostatni. Czytaj więcej...   
X11 to funkcja hashująca wykorzystująca PoW. Jej pierwotnym założeniem było wyeliminowanie możliwości kopania za pomocą koparek ASIC, aby uczynić sieć bardziej zdecentralizowaną - co się nie powiodło, gdyż obecne ASIC-i są już w stanie operować na tym algorytmie. Nazwa X11 pochodzi od 11 różnych funkcji hashujących, które wykorzystuje ten algorytm. Są to: BLAKE, BLUE MIDNIGHT WISH (BMW), Grøstl, JH, Keccak, Skein, Luffa, CubeHash, SHAvite-3, SIMD, ECHO. Czytaj więcej... 
Zaproponuj frazę
cqx
Giełda Coinquista chce poznać Twoje zdanie: Którą funkcjonalność powinniśmy wdrożyć jako pierwszą?

bitbay styczeń

coinquista rejestracja

ZET Technologies - kopanie kryptowalut

GK Capital Baner

naga trader rejestracja

ledger nano x