Rozwój Bitcoina i innych kryptowalut – analiza z Cambridge

2017-04-28 Ciekawostki Dla wnikliwych

Uniwersytet Cambridge podjął się niedawno ambitnego zadania przeanalizowania rozwoju rynku kryptowalut z perspektywy ostatnich lat. Uniwersytet Cambridge podjął się niedawno […]

Uniwersytet Cambridge podjął się niedawno ambitnego zadania przeanalizowania rozwoju rynku kryptowalut z perspektywy ostatnich lat.

Uniwersytet Cambridge podjął się niedawno ambitnego zadania przeanalizowania rozwoju rynku kryptowalut z perspektywy ostatnich lat.

Swoje badania, akademicki zespół postanowił oprzeć głównie na ankietach (w mniejszym stopniu na ogólnie dostępnych danych i statystykach), które rozesłał do około 150 firm, jak i pojedynczych osób związanych z sektorem kryptowalutowym.

W ankiecie (sponosorowanej, nota bene, przez samą Visę) udział wzięło m.in. 26 czołowych dostawców usług portfeli kryptowalutowych, w tym: Airbitz, Armory, Bitgo, Blockchain, Coinbase, Greenaddress, Ledger, Jaxx, Mycelium, Samourai czy Xapo.

Analiza definiuje dostawcę usług portfeli kryptowalutowych, jako „dowolny wolontaryjny projekt lub firmę, która dostarcza usług niezależnego, dostępnego dla wszystkich, portfela.”

Badania nastawione były, między innymi, na ocenę łącznej ilości obecnie używanych, aktywnych portfeli kryptowalutowych, co nie jest zadaniem prostym, zważywszy chociażby na fakt, że za pomocą pojedynczej aplikacji portfela, użytkownik jest w stanie wygenerować ich nieograniczoną ilość. Do tego dochodzi jeszcze fakt czy dany portfel jest nadal aktywnie użytkowany.

Z tego względu oparto się na zachowawczym założeniu, że jedno pobranie aplikacji portfela odpowiada utworzeniu pojedynczego, funkcjonalnego portfela kryptowalutowego.

Z powodu m.in. tego rodzaju niejasności metodologicznych, badacze w swych zestawieniach zdecydowali się na przyjęcie trzech progów, próbujących możliwie najbliżej zapoznać nas z obecnymi, realnymi wartościami, określając je mianem: „progu dolnego”, „progu górnego” i ich centralnej wypadkowej – czyli poszukiwanego „punktu środkowego”.

Pierwsza z konkluzji analizy opartej na powyższych założeniach głosi:

„Szacuje się, że łączna ilość portfeli wzrosła ponad czterokrotnie z 8,2 miliona w roku 2013 do prawie 35 milionów w roku 2016”.

Druga z rozpotrywanych kwestii to liczba aktywnych portfeli. W tym miejscu raport zaznacza, że oszacowanie jej rzeczywistej wartości „stanowi wyzwanie”, odkąd liczba publicznie zarejestrowanych portfeli, nie odzwierciedla faktu czy są one aktywne. W dodatku, definicja „aktywny” różni się wśród poszczególnych dostawców tego typu usług.

Niemniej, w oparciu o ww. ankiety, akademicy doszli do następujących wniosków:

„Liczba aktywnych portfeli jest tym samym szacowana jako wzrost z wartości pomiędzy 0,6 miliona i 2,6 miliona w roku 2013 do obecnej wartości pomiędzy 5,8 i 11,5 miliona w roku 2017”.

Poniżej tabela z uwzględnieniem wspomnianych już „progów”. Na osi rzędnych „Szacowana liczba aktywnych portfeli”.

C1.jpg

 zdjęcie: GLOBAL CRYPTOCURRENCY BENCHMARKING STUDY

 

Trzecie analizowane zagadnienie to liczba unikalnych, aktywnych użytkowników portfeli kryptowalutowych. Ta analiza zachowawczo wydziela liczbę aktywnych portfeli, z ich łącznej zarejestrowanej liczby, przyjmując założenie, że użytkownik przeciętnie posługuje się dwoma portfelami.

Innego rodzaju użytkownicy portfeli zostali wyłączeni z badania, włączając w to m.in. procent tych posługujących się kontem giełdowym jako ich faktycznego portfela (z perspektywy „BHP” odpowiedzialnego użytkownika kryptowalut, nie polecamy tego typu zachowań), tych korzystających z różnego rodzaju dostaw usług płatności kryptowalutowych lub innego rodzaju platform zdolnych do przechowywania kryptowalut.

Konkluzja raportu?

„Szacujemy, iż obecnie mamy do czynienia z liczbą pomiędzy 2,9 miliona a 5,8 miliona unikalnych użytkowników korzystających z portfeli kryptowalutowych”.

Poniżej kolejna tabela, również z uwzględnieniem wspomnianych już „progów”. Na osi rzędnych: „Szacowana liczba unikalnych aktywnych użytkowników portfeli kryptowalutowych”.

c2.png

 zdjęcie: GLOBAL CRYPTOCURRENCY BENCHMARKING STUDY

„Szacujemy, iż obecnie mamy do czynienia z wartością pomiędzy 2,9 miliona, a 5,8 miliona unikalnych użytkowników aktywnie korzystających ze swoich portfeli” – wyczytujemy w dalszej części dokumentu.

Jak w tym wszystkim odnajduje się sam Bitcoin? Odpowiedź jest krótka. Nadal bezapelacyjnie dominuje, pomimo iż inne alternatywne kryptowaluty starają się dorównywać mu kroku. W tym miejscu możemy wymienić głównie: Ethereum, DASH, Litecoina czy Monero. Przed nimi jeszcze jednak daleka droga i szeroka przepaść, aby dorównać niezaprzeczalnej rynkowej potędze Bitcoina.

W kategorii „goniących” na szczególną uwagę wydaje się zasługiwać Ethereum, którego udział kapitalizacji rynkowej, w zestawieniu wszystkich kryptowalut, już w marcu 2015 roku wynosił 10%, aby rok później wzrosnąć o kolejne 6%. Zmniejszając, w sukurs z innymi krypto, udział kapitalizacji rynkowej Bitcoina z 86% w marcu 2015 roku do 72% w marcu roku 2017.

c3.jpg

 zdjęcie: GLOBAL CRYPTOCURRENCY BENCHMARKING STUDY

Analizując dalej „grupę pościgową” Bitcoina, na uwagę zasługuje również wykres wskazujący na znaczący wzrost wartości krypotwalut Ethereum i DASH, począwszy od czerwca 2016 roku.

c4.jpg

 zdjęcie: GLOBAL CRYPTOCURRENCY BENCHMARKING STUDY

Przechodząc do meritum, warto zwrócić uwagę na wykres przedstawiający wzrost łącznej kapitalizacji światowego rynku kryptowalut (a więc wartości rynkowej poszczególnych kryptowalut przemnożonej przez liczbę wszystkich jednostek tychże kryptowalut w danej jednostce czasu).

Wartość łącznej kapitalizacji rynku kryptowalut wzrosła ponad trzykrotnie poczynając od początku roku 2016, osiągając poziom bliski 25 miliardów dolarów w marcu 2017 roku. I choć inne krypto również zanotowały znaczący skok w tej statystyce, także tutaj bezapelacyjnie dominuje Bitcoin.

c5.jpg

 zdjęcie: GLOBAL CRYPTOCURRENCY BENCHMARKING STUDY

Na koniec, kilka interesujących wartości z innych tego rodzaju badań, w tym z Raportu Bostońskiego oddziału amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Ten w swoim dokumencie, choć już trochę niemłodym, gdyż pochodzącym z 2016 roku, wskazuje na szacunkową wartość 0,87% amerykańskich konsumentów posługujących się kryptowalutami, co w samych Stanach Zjednoczonych daje nam wartość około 2,8 miliona obywateli.

Inny, bardziej aktualny i niezależny raport, ze stycznia tego roku, przeprowadzony przez Coinbase i ARK Invest Research (ten skupiał się wyłącznie na Bitcoinie), dochodzi do następującej konkluzji:

„Ponad dziesięć milionów ludzi na całym świecie jest obecnie w posiadaniu istotnej wartości Bitcoinów”.

Tagi
analiza bitcoin btc Cambridge rozwój

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

>

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

bitbay rejestracja na gieldzie gielda geco one
rozlicz kryptowaluty

Redakcja Bitcoin.pl ostrzega:
Uważaj na oszustów. Dbaj o bezpieczeństwo.